Misja Institutional Review Board Cook County Health (IRB) ma na celu ochronę ludzkich uczestników badań prowadzonych przez lub za pośrednictwem Cook County Health oraz zapewnienie, że wszystkie badania są prowadzone zgodnie z zasadami etycznymi i wszystkimi obowiązującymi przepisami.

The IRB pełni funkcję Zarządu ds Rrekord dla wszystkich Zdrowie powiatu Cook afilie 
Biuro Badańh & Regulacje Affairs zapewnia: wsparcie administracyjne ds IRBproces przeglądu dla wszystkich aplikacji protokołów; informacja zwrotna dla badacza; korespondencja ze śledczymiprogramy edukacyjne i audyty 
Federalny Wide Assurance (FWA) 
Coo County Health IRB złożył federalny Wide Assurance (FWA) z Departamentem Zdrowia i Opieki Społecznej (DHHS), w ramach której zobowiązujemy się do przestrzegania przepisów federalnych i zasad etycznych dotyczących uczestników badań prowadzonych przez pracowników, agentów i podmioty stowarzyszone Zdrowia powiatu Cook. 
Numer FWA: FWA00001802 
IRB List informacyjny o rejestracji (IORG) 
Food and Drug Administration (FDA) i Office for Human Research Protections (OHRP) wymagają, aby IRB rejestrowały się za pośrednictwem systemu obsługiwanego przez DHHS. 
IRB Numer organizacji (IORG): IORG0000119 
List zgodności 2023
Kalendarz spotkań IRB 2023
Lista dla IRB
Zasady dotyczące finansowych konfliktów interesów w badaniach naukowych — aktualizacja z lipca 2022 r

Przewodnik dla śledczych

Przewodnik dla badaczy jest próbą opisania oczekiwań i dostarczenia pewnych wskazówek operacyjnych dotyczących etycznego prowadzenia badań prowadzonych we wszystkich oddziałach Cook County Health. Nasz przewodnik jest obecnie w trakcie aktualizacji. Gdy nowe sekcje zostaną ukończone, będą one publikowane tutaj.
Przewodnik dla śledczych – W trakcie rewizji 

IRB Menedżer

IRB Menedżer, nasz oparte na sieci system zgłoszeń, umożliwia użytkownikom wprowadzanie protokołów i informacji związanych z protokołami, takich jak: nowe zgłoszenia, raporty z postępów, zdarzenia niepożądane, załączniki, komentarze i inne. Śledczy mają dostęp do przeglądania protokołów, które badają, a także załączników, zdarzeń i dokumentów wygenerowanych na potrzeby ich badania. 

https://cchhs.my.irbmanager.com/Login.aspx
Instrukcja obsługi 
Szybki arkusz 

Proszę o e-mail CCHHSIRB@cookcountyhhs.orgw Biurze Badań & Regulacyjne Spraw w celu uzyskania loginu i hasła. Jeśli potrzebujesz pomocy lub chcesz zaplanować sesję szkoleniową, wyślij e-mail na powyższy adres.

Szablony i formularze

HRPP Toolkit

Trenować do Uczestnik-człowiek Badania

Wszystkie osoby, które mają być zaangażowane merytorycznie uczestnik ludzki badacze w Cook County Health muszą być odpowiednio przeszkoleni.
Dział ds. Badań i Regulacji z radością wprowadza program CITI w zakresie etyki badawczej i szkolenia w zakresie zgodności z przepisami dla zdrowia hrabstwa Cook. W celu zapewnienia ochrony uczestników naszych badań, nasze badania nad podmiotami ludzkimi (HSR) / IRB szkolenie będzie teraz wygasać co 3 lata. Z ponad 800 aktywnymi użytkownikami w IRBManager, certyfikacja online jest niezbędna, aby nadążać za najlepszymi praktykami i zmianami prawa, ustandaryzować platformę edukacyjną w różnych instytucjach dla badań wieloośrodkowych oraz zapewnić, że nasi badacze spełniają pojedyncze IRB i wymagań sponsora.

Naukowcy, którzy chcą uzyskać certyfikat po raz pierwszy, będą teraz ukończyć moduły HSR CITI przed szkoleniem osobistym. Aby wziąć udział w sesji osobistej, musisz mieć kartę zdrowia powiatu Cook. Naukowcy, którzy ukończyli już szkolenie stacjonarne, będą musieli ukończyć jedynie moduły CITI. Naukowcy, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu stacjonarnym w ciągu ostatnich 3 lat, zobowiązani są do ukończenia kursu HSR do końca 2019 r. Ci, którzy ukończyli szkolenie stacjonarne w ciągu ostatnich 3 lat, będą zobowiązani do odnowienia go po 3 latach -rok ważności.

Audyty ds Uczestnik-człowiek Badania

Biuro Badań & Regulacyjne Affairs przeprowadza audyty projektów badawczych z udziałem ludzi.
Przeprowadzane są dwa rodzaje audytów: losowe audyty monitorujące po zatwierdzeniu i audyty celowe, które są narzędziem zapewniającym wgląd w postępowanie związane z badaniami na Zdrowia powiatu Cook i osiągnąć zgodność z obowiązującymi federalnymi przepisami i prawami, jak również Zdrowia powiatu Cook warunki i procedury. Audyty są również narzędziem poprawy jakości, świadomości działań i ustawicznego kształcenia. 
Celem audytu jest przegląd i kontrola etycznego postępowania uczestnik ludzki badania, przestrzeganie protokołu badania i przestrzeganie tego, co jest przedstawiane IRB jak również uczestnikom procesu świadomej zgody. Audyty zazwyczaj obejmują przegląd i kontrolę formularzy świadomej zgody, formularzy autoryzacji HIPAA, IRB zapisy, dokumentację i dane szkoleniowe zarządzania/dokumentacji z naciskiem na procedury poufności i prywatności. Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do listy kontrolnej, która pomoże Ci przygotować się do audytu. 
Lista kontrolna audytu zdrowia hrabstwa Cook 

Harmonogram opłat

OBiuro ds. Badań i Regulacji pobiera opłatę manipulacyjną/administracyjną za Cook County Health IPrzegląd RB wszystkich sponsorowanych przez branżę uczestnik ludzki badania.
IRB opłaty za recenzje nie są pobierane w przypadku badań sponsorowanych przez organizacje non-profit wspieranych przez National Institutes of Health (NIH), inne agencje rządowe, fundacje lub badania inicjowane przez badaczy. jedenopłata za czas zostanie naliczona za przegląd wszelkich nowych badań finansowanych przez branżę. Nie będzie pobierana opłata za wznowienie, poprawki/modyfikacje, odstępstwa od protokołu, nieprzewidziane zdarzenia wiążące się z ryzykiem lub raporty końcowe. Kliknij poniższy link, aby uzyskać dostęp do aktualnej struktury opłat. Opłaty te mogą podlegać przeglądowi i zmianom. 
Notatka dotycząca struktury opłat zdrowotnych hrabstwa Cook 

Kontakt programu

Biuro ds. Badań i Regulacji
E-mail

pl_PLPolish