Dziękuję za zainteresowanie ww Anestezjologia i Program Rezydencji Leczenia Bólu przy ul Szpital im. Johna H. Strogera Jr hrabstwa Cook.

 • The PProgram korzysta wyłącznie z usługi Electronic Residency Application Service (ERAS) w celu przetwarzania i przeglądania wniosków z puli kandydatów.
The Pprogram poszukuje kandydatów, którzy wykażą się udokumentowanym stypendium, wysokim poziomem przygotowania, umiejętnościami i zdolności. Cumiejętności komunikacyjne, uczciwość, współczucie, odwaga i stabilność są tak samo ważne jak entuzjazm dla pacjenta opiekę, nauczanie i badania. 
The Anestezjologia i Rezydencja leczenia bólu Program preferuje następujące poświadczenia: 
 • A scrudy powyżej 90 percentyla na USMLE Step I i II 
 • Wykazano doskonałość w naukach podstawowych oraz zdolności i umiejętności w medycynie klinicznej
 • Wykazane zainteresowanie pacjentem opieka, nauczanie, prace społeczne i badania
Zarówno MD, jak i DO są akceptowane w naszym programie. Jeśli jesteś DO, który spełnia wszystkie inne wymagania, zachęcamy do złożenia wniosku za pośrednictwem ERAS. Zapoznaj się z poniższymi wymaganiami w sekcji aplikacji.
Residency Interview Days are Saturday, November 11, 2023 and Saturday, December 9, 2023.

Powitanie od Dyrektora Programowego

Mam przyjemność przedstawić Państwu tzw Anestezjologia i leczenia bólu Program rezydencyjny o godz Szpital im. Johna H. Strogera Jr Cook County, jednego z najstarszych i stale akredytowanych programów w kraju.
Oferujemy ściśle cztery lata kategoryczne Anestezjologia program, który niedawno otrzymał dziesięcioletni cykl zatwierdzania od ACGME/Rezydencja anestezjologiczna Komisja Rewizyjna z zerowymi cytowaniami! Jest to rzeczywiście rzadki wyczyn w wykształcenie wyższe medyczne w dowolnym miejscu w USA, z czego jesteśmy bardzo dumni. Powodzenie naszego programu zależy od rekrutacji rezydentów i wykładowców najwyższej klasy, którzy są oddani doskonałości w opiece nad pacjentem i edukacji, a także zaangażowania w realizację misji Cook County Hospital, jednej z najstarszych i najlepszych instytucji, które troszczy się o wszystkich obywateli bez względu na ich zdolność płatniczą. 
Nasz program rezydencyjny oferuje szkolenia dla 36 wybitnych rezydentów; dziewięć w roku akademickim. Oferujemy Cliniowy Btak yucho tutaj na miejscu, z rotacją chirurgiczną i Medycyna ogólna usługi. Również rok oferuje rotacje w Medycyna ratunkowa, Kardiologia, Intensywna opieka medyczna, Intensywna opieka chirurgiczna, Konsultacje medyczne i Anestezjologia. The Cliniowy Anestezjologia rotacje odbywają się głównie w John H. Stroger, Jr Hospital of Cook County, z dwoma dodatkowymi pediatrami Anestezjologia obroty i zaawansowany kardiologia obrót o godz Rzecznik Christ Medical Center na przedmieściach Oak Lawn w stanie Illinois, i nowy obrót o godz Anny i Roberta H. Dzieci Luriego'S Szpital w centrum Chicago. 
Nasz program oferuje wyjątkowe szkolenia we wszystkich podspecjalizacjach Anestezjologia, wyróżniający się wyszkoleniem w rznieczulenie regionalne, Tznieczulenie rauma, OB wysokiego ryzyka, waskularny, Cserce, Pain, AIrlandia i Neuroanestezja. Nasi absolwenci mają wybitne wyniki w osiąganiu Bwiosło Ccertyfikacja również jako miejsce w bardzo pożądanym fstaże, w tym Pain, Rregionalny, Pediatryczny i Crytualny Csą programy. Wielu naszych absolwentów przyjmuje stanowiska akademickie w całym kraju. 
Jesteśmy bardzo dumni z naszego programu i dumni z opieki nad najbardziej chorymi i najbardziej potrzebującymi obywatelami. 
Zapraszam do zapoznania się z nami i naszym programem poprzez kontakt lub wizytę w Chicago. 
Piotr C. Al-Jindi, lek 
Rezydencja anestezjologiczna Dyrektor programowy
paljindi@cookcountyhhs.org
(312) 864-1900 

Powitanie od Naczelnych Mieszkańców

Jako główni mieszkańcy cieszymy się z Państwa zainteresowania Rezydencja anestezjologiczna Program o godzSzpital im. Johna H. Strogera Jr, obiekt pełen honoru i tradycji.

Położony w sercu Illinois Medical District, szpital otoczony jest bogatym środowiskiem akademickim i regularnie przyjmuje transfery bardzo złożonych przypadków z regionu, przyczyniając się do dojrzałości klinicznej. Cook County Hospital był domem dla pierwszego centrum leczenia urazów i oparzeń w Stanach Zjednoczonych Kontynuujemy tradycję doskonałości zarówno w zakresie różnorodności, jak i ostrości przypadków, w tym skomplikowanych dróg oddechowych, niezwykłej i fascynującej patofizjologii oraz oczywiście mnóstwa urazów z całego obszaru Chicagoland . Jak zawsze, leczymy wszystkich pacjentów, którzy przechodzą przez nasze drzwi, niezależnie od ich możliwości finansowych. Pomimo szybkiego tempa i presji charakteru naszej pracy, utrzymujemy najwyższe standardy edukacji, pozostajemy w czołówce innowacji technologicznych i cieszymy się bardzo kolegialnym środowiskiem w przyjaznej dla mieszkańców atmosferze.

Oprócz szkolenia klinicznego program ma solidne podstawy akademickie, które wciąż ewoluują pod kierunkiem bardzo zainteresowanych wykładowców, koncentrując się na najbardziej aktualnych i opartych na dowodach praktykach. Nasz wskaźnik przepustek na pokład jest doskonały, w dużej mierze dzięki uważności i trosce naszych uczestników. Często gościmy gości z instytucji z całego kraju, których wiedza wzbogaca i wzbogaca naszą praktykę.

Podsumowując, ten program daje możliwość opieki nad upośledzoną i złożoną, ale bardzo wdzięczną populacją pacjentów. Lokalizacja, pacjenci i centrum urazowe przedstawiają szeroki wachlarz doświadczeń klinicznych, które pomagają zbudować solidne podstawy anestezjologia. Z nami zdobędziesz doskonałe i wszechstronne doświadczenie, przygotowujące Cię do dowolnej praktyki lub szkolenia stypendialnego, które wybierzesz.

Nie wahaj się skontaktować z którymkolwiek z nas, aby uzyskać więcej informacji.

Sabrina Sam –sabrina.sam@cookcountyhhs.org

Jaser Jusef –yasser.youssef@cookcountyhhs.org

Aplikacja

Kandydaci posiadający jedną z następujących kwalifikacji kwalifikują się do powołania do programu departamentu: 
 1. Absolwenci szkół medycznych w USA i Kanadzie akredytowani przez Liaison Committee on Medical Education (LCME). 
 2. Absolwenci uczelni medycyny osteopatycznej w USA akredytowani przez American Osteopathic Association (AOA). 
 3. Absolwenci szkół medycznych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą, którzy spełniają jedną z poniższych kwalifikacji, którzy: 
  • Posiadać ważny certyfikat Komisji Edukacyjnej dla Zagranicznych Absolwentów Medycyny (ECFMG) 
  • Posiadać pełną i nieograniczoną licencję na wykonywanie zawodu lekarza w amerykańskiej jurysdykcji licencyjnej 
  • Absolwenci szkół medycznych poza Stanami Zjednoczonymi, którzy ukończyli program Fifth Pathway prowadzony przez szkołę medyczną akredytowaną przez LCME. 
Zgłoszenia przyjmowane są od 1 września do końca pracy 30 listopada.

Daty rozmów kwalifikacyjnych są wypełniane na zasadzie „pierwsza odpowiedź – pierwsza potwierdzona”. mizaproszenia elektroniczne są transmitowane od września, rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami w listopadzie i grudniu. 

Nasi mieszkańcy są wybierani w ramach programu National Residency Match Program (NRMP). Kryteria umieszczania kandydatów na liście rankingowej meczu to: 

 1. Ukończona usługa elektronicznego wniosku o pobyt (ERAS) 
 2. I tylko na zaproszenie, osobista rozmowa z działem 

Jesteśmy bardzo wdzięczni za zainteresowanie Rezydencja anestezjologiczna Program szkolenia godz Szpital im. Johna H. Strogera Jr i życzę zdrowia. 

Program dydaktyczny

Co tydzień odbywają się różnorodne zajęcia edukacyjne: 
 • Poranne konferencje są zaplanowane codziennie od godziny 6:00 rano do 6:30 AM i obejmują Mok oral, kwykłady ze słowami kluczowymi, PBLD i przegląd pytań zarządu.  
 • W czwartki prezentujemy nasze obchody naziemne, sesje M&M, zadania akademickie dla naszych seniorów lub wykłady naszych asystentów i profesorów wizytujących, od 6:30 do 8:00 JESTEM.  
 • Wielodyscyplinarny Pain Ckonferencje odbywają się w każdy piątek o 1:30 PO POŁUDNIU.  
 • Ponadto oferujemy Anestezjologia Crecenzje rozdziałów, które dotyczą danego roku, dwa razy w tygodniu, zwykle o 1:00 PO POŁUDNIU.  

Cały czas dydaktyczny/naukowy jest czasem chronionym dla naszych mieszkańców. Nasi mieszkańcy są zobowiązani do przystąpienia i zdawania comiesięcznych egzaminów tematycznych, które są bardzo podobne do rzeczywistego egzaminu komisyjnego test wiedzy anestezjologicznej (AKT) i Anestezjologia Egzamin w trakcie szkolenia (ITE). 

Harmonogram kliniczny

Mieszkańcy muszą spełnić wymagania niezbędne do ukończenia programu.
Są one częściowo oparte na wymaganiach Komitetu ds. Rezydencji ds. Anestezjologii dla wszystkich rezydencji anestezjologicznych, a także wymagania Amerykańskiej Rady Anestezjologicznej (ABA) dotyczące kwalifikacji do egzaminu certyfikacyjnego. W każdej rotacji mieszkaniec zostanie przydzielony do określonej służby. Mieszkańcy przydzieleni do usługi mają obowiązki i oczekiwania określone w Podręczniku programu nauczania. Wszyscy mieszkańcy, którzy ukończą czteroletni program, będą uprawnieni do zarządu. 
Kliniczny rok bazowy 
Rezydencja rozpoczyna się od klinicznego roku bazowego (CBY), czyli PGY-1 rok, który uczy mieszkańców podstaw chorób wewnętrznych i obowiązujących zleceniodawców chirurgicznych anestezjologia ćwiczyć. CBY dzieli się na trzynaście (13) rotacji. Wszystkie obroty są o godz Szpital im. Johna H. Strogera Jr i odbywają się w pierwszym roku Kontinuum Kształcenia w Anestezjologia. Rotacje są organizowane przez Dyrektora Programowego Anestezjologii we współpracy z dyrektorami programowymi uczestniczących oddziałów. The anestezjologia dyrektor programowy nadzoruje cały rok. Rotacje obejmują choroby wewnętrzne, Płucny Medycyna, Kardiologia, Medycyna ratunkowa, ogólne, klatki piersiowej i Chirurgia naczyniowa rotacji, Medycznej i Intensywnej Terapii, oraz Anestezjologia. Zmieniają się też mieszkańcy w ramach usługi konsultacji lekarskiej. Rezydent pełni funkcję stażysty na tych rotacjach i oczekuje się wykonywania go na poziomie stażysty specjalności sponsorującej. 
Rok znieczulenia klinicznego (CA-1 CA-2, CA-3) 
Lata anestezjologii klinicznej są podzielone kolejno na podstawowe szkolenie anestezjologiczne, jak opisano w części wprowadzającej, szkolenie w anestezjologii subspecjalistycznej i zaawansowane szkolenie anestezjologiczne. Stanowi to stopniowany program nauczania, którego stopień trudności wzrasta i stopniowo stanowi wyzwanie dla intelektu i umiejętności technicznych mieszkańca.  
Rok PGY-2 lub Anestezja Kliniczna 1 rok, pensjonariusze rotują na wprowadzającym znieczuleniu ogólnym, rotacji znieczulenia ortopedycznego i ginekologicznego. Ponadto są wprowadzani w anestezjologię przedoperacyjną, rekonwalescencję po anestezjologii oraz usługi w zakresie ostrego bólu. Podstawowy Tdeszcze zajmują większą część roku CA-1, ale oczywiście z logicznego punktu widzenia przelewają się na początek roku CA-2. Podobnie szkolenie subspecjalizacji zajmuje większość roku CA-2. Doświadczenie w Zaawansowanym Szkoleniu Anestezjologicznym stanowi CA-3 rok. Zgodnie z Kontinuum Edukacji nakreślonym przez American Board of Anestezjologia, po pomyślnym ukończeniu Bazy Klinicznej oraz lat CA-1 i CA-2 rezydent we współpracy z Dyrektorem Programowym przystąpi do Zaawansowanych Szkoleń Anestezjologicznych, które stanowiąto rok CA-3. 
Rok PGY-4 lub 4-letni rok anestezjologii klinicznej poświęcony jest nabywaniu zaawansowanych umiejętności w anestezjologii subspecjalistycznej. Rok jest opracowywany w porozumieniu z mieszkańcem pod kątem jego przyszłego zainteresowania, a także potrzeby spełnienia wymagań ABA. Starszy rezydent wykonuje również zaawansowaną złożoną rotację serca, rotację zarządzania salą operacyjną oraz znieczulenie poza salą operacyjną. Starsi mieszkańcy są instruowani, jak nadzorować i uczyć młodszych mieszkańców i uczniów. 
Wszyscy mieszkańcy uczestniczą w programie nauczania opracowanym specjalnie dla nich według poziomu. W miarę postępów nadal są zanurzeni w różnych rotacjach, aby mogli przejść wszystkie szkolenia niezbędne do zostania wszechstronnym anestezjologiem po ukończeniu 4-letniego programu pobytu w anestezjologii. Ich potrzeby i interesy są brane pod uwagę. Zbliżając się do roku PGY-4, ich indywidualne zainteresowania stają się koncentracją ich treningu, nie tylko otrzymują potrzebne wykształcenie, ale także mogą odkrywać interesujące ich specjalności. 
Badania i rotacje poza siedzibą firmy 
Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do realizacji projektów naukowych. Wszyscy mieszkańcy są zobowiązani do stawienia się przynajmniej raz na Środkowym Zachodzie Anestezjologia Konferencja Mieszkańców, Który zazwyczaj występuje podczas stażu lub PGY-2 rok, chociaż większość mieszkańców często przedwysyłane co roku. Ponadto pGYMieszkańcy -2 i PGY-3 często są obecni na corocznych spotkaniach Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologów, Amerykańskiego Towarzystwa Anestezjologii Regionalnej i innych krajowych konferencjach specjalistycznych. Rezydent PGY-4 jest zobowiązany do wygłoszenia wielkiego wykładu dla całego oddziału anestezjologicznego. 
Wszyscy mieszkańcy PGY-3 będą musieli ukończyć zaawansowany pediatria rotacja znieczulenia w obu przypadkach Anny i Roberta H. Dzieci Luriego'S Szpital z Northwestern University lub Advocate Christ Medical Center. Mieszkańcy PGY-4 będą mieli możliwość odbycia elektywnego zaawansowanego kompleksu kardiochirurgicznego anestezjologia rotacja w Advocate Christ MCentrum medyczne. 

Zasoby i linki

Kontakt programu

Kaitlynn Delvalle
Koordynator programu
(312) 864-1900
E-mail

Piotr C. Al-Jindi, MD, Dyrektor Programu Anestezjologii
312-864-1900
E-mail

pl_PLPolish