Pacjenci Cook County Health mogą poprosić o kopię swojej dokumentacji medycznej, przesyłając formularz upoważnienia do dokumentacji medycznej osobiście lub pocztą/faksem.

Aby poprosić o kopię swojej dokumentacji medycznej: 
Twoja prośba może zostać wysłana pocztą/faksem lub złożona osobiście w dowolnej z następujących lokalizacji: 

Szpital im. Johna H. Strogera Jr*
1969 W. Ogden Ave., pokój 1690
Chicago, IL 60612
Telefon: (312) 864-6152
Faks: (312) 864-9890 

Szpital Providenta
500 E. 51st., pokój 1016 
Chicago, IL 60615
Telefon: (312) 572-1527
Faks: (312) 572-1524

*Wszystkie dane ośrodków zdrowia można uzyskać tutaj.


Płatności i stawki

Po wypełnieniu Twojej prośby, Twoja dokumentacja medyczna i odpowiedni rachunek zostaną wysłane do Ciebie pocztą. 
Stawki przedstawiono na poniższym wykresie, a yMożesz zapłacić czekiem lub online na stronie www.healthportpay.com. 
Original Medical Record Format Method of Delivery Estimated Fee
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Dostarczane na płycie CD lub USB
Opłata ryczałtowa $6,50
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Wyprodukowany na papier
$0,90 zryczałtowana opłata elektroniczna na papierową
$0,32 za kopertę plus opłata pocztowa i
$0,05 za stronę papieru
Hybrydowy (część elektroniczna część papierowa)
Wyprodukowane na CD i USB
Opłata ryczałtowa $6,50 za część elektroniczną
$1.08 opłata ryczałtowa za płytę CD lub USB dla
papier przekonwertowany na format elektroniczny
Plus $0,07 za stronę zapisu papierowego
Zapisy papierowe
Dostarczane w formie papierowej
$0,32 za kopertę plus przesyłka z
dodatkowe $0,12 na stronę papieru
Zapisy papierowe
Dostarczane przez CD lub USB
$1.08 na CD i USB z dodatkowymi
$0,07 za stronę papieru


Aby uzyskać akta stanu cywilnego

Kopie urodzeń, zgonów i inne oficjalne akta dotyczące mieszkańców Chicago i podmiejskich hrabstw Cook można uzyskać w biurze urzędnika hrabstwa Cook pod adresem www.cookcountyclerk.com lub (312) 603-5656. 


Aby uzyskać obrazy

Aby poprosić o zdjęcia, skontaktuj się z: 

Obrazy radiologiczne: (312) 864-7070

Obrazy mammograficzne: (312) 864-3805


Inne działy

Aby skontaktować się z innymi działami, skorzystaj z poniższych numerów. 

Centrum wsparcia pacjentów/Opcje planowania: (312) 864-0200

Zapisy rozliczeniowe: (866) 223-2817

Centrum wsparcia skierowań pacjentów, faks: (312) 864-7039

pl_PLPolish