Powitanie od Dyrektora Programowego

The Zdrowia powiatu Cook i Northwestern Feinberg School of Medicine – Program Zdrowia Publicznego i Medycyny Prewencyjnej Na Szpital im. Johna H. Strogera Jr hrabstwa Cook przykłada się do treningu podstawowa opieka i/lub publiczne zdrowiezorientowany lekarzy w zasadach i praktyce populacyjnej opieki zdrowotnej oraz w opiece nad populacjami o niedostatecznym stopniu opieki.
Dwuletni, ACGMEakredytowana rezydencja ma równoległe fazy akademickie i praktyczne. 
Program koncentruje się na przygotowaniu lekarzy posiadających umiejętności do poprawy organizacji i świadczenia usług profilaktycznych i opieki przewlekłej w ramach populacji, z naciskiem na strategie zmniejszania dysproporcji zdrowotnych. Edukacyjny cel programu opiera się na etyce służby, uznaniu godności naszych pacjentów, poszanowaniu ludzkiej różnorodności i zaangażowaniu w przestrzeganie praw człowieka. 
Nasi stażyści korzystają z różnorodnego doświadczenia szkoleniowego stworzonego dzięki współpracy i partnerstwu między Stroger Hospital i Northwestern Medicine (powiązanym akademickim centrum medycznym utworzonym przez Northwestern University Feinberg School of Medicine (NU-FSM) i Northwestern Medicyna), inne instytucje akademickie w Chicago wszac kampusu Medical Center oraz z agencjami zdrowia publicznego w obszarze metropolitalnym Chicago. 

Juleigh Nowinski Konchak, MD, MPH, FASAM, dyrektor programowy


Cele edukacyjne

Ogólne cele edukacyjne programu to: 
  1. Rozwijanie behawioralnych i technicznych umiejętności klinicznych niezbędnych do świadczenia usług medycyny prewencyjnej w celu zmniejszenia zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób przewlekłych dorosłych 
  2. Planowanie, wdrażanie i ocena inicjatyw populacyjnych w ramach organizacji opieki zdrowotnej i / lub departamentów zdrowia publicznego 
  3. Aby rozwinąć umiejętności krytycznej oceny, metodologiczne i analityczne w odniesieniu do badań zdrowia publicznego opartych na dowodach, z szczególny nacisk na temat powiązań między epidemiologią, medycyną behawioralną i profilaktyką 
  4. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w kontekście wielokulturowych i multidyscyplinarnych warunków klinicznych i zdrowia publicznego, a także środowisk akademickich i organizacyjnych / administracyjnych 


Program nauczania

Ten program jest akredytowany przez ACGME do przyjmowania i szkolenia dwóch rezydentów każdego roku.
Wszyscy mieszkańcy spędzają 24 miesiące w programie stacjonarnym, podczas którego równolegle odbywają się fazy akademickie i praktyczne. Pobierz załączony dokument zapoznać się z programem nauczania. 

Program nauczania jest dostosowany do umiejętności, zainteresowań i celów zawodowych poszczególnych mieszkańców, z bogatą różnorodnością działań klinicznych i projektowych. Ogólnym celem praktyki jest nauczenie się praktyki medycyny opartej na dowodach, skoncentrowanej na populacji, z zastosowaniem umiejętności w celu zajęcia się dysproporcjami zdrowotnymi.


Aplikacje

Wymagania wnioskodawcy: 
  • Posiadanie stopnia MD lub DO w instytucji akredytowanej przez ACGME lub podwójnie akredytowanej 
  • Ukończenie programu rezydencyjnego akredytowanego przez ACGME w podstawowa opieka specjalność (interna, praktyka rodzinnalub inna specjalność) jest preferowana. Lekarze zainteresowani karierą w zdrowia publicznego, którzy pomyślnie ukończą rok PGY-1 i ukończą krok III USMLE do czasu wejścia do programu. Dokumentacja, że kliniczna PGY-1 rok w programie akredytowanym przez ACGME (medycyna wewnętrzna lub praktyka rodzinna preferowane) zostaną ukończone przed rozpoczęciem programu medycyny prewencyjnej jest bezwzględnym wymogiem. 
CCH participates in the ERAS system for resident applications. Applications in ERAS open in September, and review begins at that time. Our program participates in the Standardized Application Process match through the American Board of Preventive Medicine, with offers made in January/February for a July 1st start.
Osoby wybrane do programu rezydencji będą również musiały wypełnić wniosek o przyjęcie do programu MPH w Northwestern i otrzymają instrukcje w odpowiednim czasie. 

Kontakt programu

Juleigh Nowinski Konchak, MD, MPH, FASAM
Dyrektor Programowy Rezydencji Zdrowia Publicznego i Medycyny Prewencyjnej
312-864-0637
E-mail

Lidia Karcz
Koordynator programu
773-280-5588
E-mail

pl_PLPolish