Stypendium Advanced Practice Registered Nurse (APRN).

Program przejścia do praktyki

Witamy w programie stypendialnym APRN w Cook County Health!

Izintegrowany Mmultidyscyplinarny PRimary CCzy Rrezydentura mizaangażowany Szaburzenia związane z używaniem substancji i Susługi ystematyczne Ipoprawa w Voparty na alu miducation (IMPRESSIVE) to roczny intensywny program szkoleniowy, który opiera się na edukacji NP, aby przygotować początkujących NP do niezależnej praktyki i praktyki na szczycie ich licencji.

Ogólne cele

Cook County Health nawiązało współpracę z Loyola University Chicago, aby stworzyć program, który skupia się na zmniejszeniu liczby ofiar w Cook County podstawowa opieka niedobór usługodawców i tworzenie rurociągu NP dla Cook County Health's podstawowa opieka kliniki i inne zaniedbane placówki.

Ucz się od najlepszych!

 • Cook County Health (CCH) służy mieszkańcom Cook County od ponad 180 lat. Dziś jest domem dla najlepszych pracowników służby zdrowia, wiodących w dziedzinie opieki nad wrażliwymi populacjami. 
 • CCH sprawuje opiekę ambulatoryjną i podstawowa opieka certyfikacja domu opieki medycznej za pośrednictwem Wspólnej Komisji.
 • CCH jest dostawcą opieki zdrowotnej z siatką bezpieczeństwa dla 5,2 miliona mieszkańców Chicago i podmiejskiego hrabstwa Cook. 
 • Stypendyści zostaną wybrani z konkurencyjnej puli, aby służyć pacjentom w całym hrabstwie Cook w międzybranżowym modelu i środowisku uczenia się opartym na praktyce. 

Cele i zadania programu

 • Wspieraj APRN nowych absolwentów w krytycznym pierwszym roku ich przejścia do praktyki APRN, rozwiązuj problemy, usuwaj bariery i twórz wspierające środowisko uczenia się. 
 • Zapewnij wciągające środowisko uczenia się oparte na praktyce, skoncentrowane na inkulturacji organizacyjnej i rozwoju zawodowym.
 • Zapewnij szkolenie w modelu interdyscyplinarnego i interdyscyplinarnego zespołu opieki, którego celem jest zapewnienie wysokiej jakości opieki nad pacjentem niedostatecznie obsłużonym. 
 • Wspieraj rozwój APRN podstawowa opieka kompetencje i doświadczenie świadczeniodawcy w zakresie krytycznego myślenia, oceny pacjenta, opieki nad pacjentem i utrzymania dobrego samopoczucia poprzez ocenę pacjenta, planowanie opieki, testy diagnostyczne oraz wdrażanie planowania i oceny opieki. 
 • Zapewnij specjalne oferty, których APRN mógł nie otrzymać w swoim programie akademickim, zanim uzyska licencję jako APRN.
 • Program kończy się „ukończeniem studiów”, które obejmuje prezentację plakatu z praktyką opartą na dowodach, którą APRN uzupełnia we współpracy ze swoimi nauczycielami, mentorami i wykładowcami programowymi.

Wymagania programu

 • Absolwent akredytowanego programu NP
 • Dyplomowana pielęgniarka rodzinna (lub uprawniona)
 • Aktywna Zarejestrowana Zawodowa Pielęgniarka w stanie Illinois
 • Zarejestrowana Licencja Pielęgniarki Zaawansowanej Praktyki stanu Illinois lub możliwość jej uzyskania przed rozpoczęciem pracy
 • Certyfikat Valid Based Life Support (BLS).
 • Certyfikat ACLS lub PALS jako dodatkowy, jeśli jest dostępny
 • Musi być w stanie uzyskać licencję DEA w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia
 • Musi być w stanie uzyskać licencję IL na substancje kontrolowane w ciągu 6 miesięcy od zatrudnienia

Wynagrodzenie i świadczenia

Zatrudnienie na pełny etat, kwalifikujące się do zasiłku na okres 12 miesięcy.
Zatrudnienie na pełny etat, kwalifikujące się do zasiłku na okres 12 miesięcy.

Pierwsi absolwenci stypendium APRN

Data ukończenia studiów: 16 lutego 2022 r 

Emma Oanes, DNP, APRN, FNP-BC

Maureen McLachlan, DNP, APRN, FNP-BC

Marian Turner, DNP, APRN, FNP-BC

Jacek Wesołowski, MSN, APRN, FNP-BC

Diana Sandoval, MSN. APRN, FNP-BC

 

Czego się nauczyli?

„Ten program umożliwił mi kontakt z pacjentami cierpiącymi na różne schorzenia. Miałem nauczycieli, którzy mieli duże doświadczenie i chętnie wspierali mnie jako nowego usługodawcę. Czuję się lepiej przygotowany do opieki nad pacjentem niż rok temu i lepiej rozumiem, jak uzyskać odpowiedzi na pytania, których nie jestem pewien, za pomocą odpowiednich zasobów”.

Zainteresowany?

Aby uzyskać więcej informacji i aplikacji, prosimy o kontakt:

Susan Buechele, DNP, APRN, CPNP-PC, IBCLC, subuechele@luc.edu, Loyola University Chicago

Sprzedaż Jocelyn, MSN, APRN, PCNS-BC, jocelyn.sales@cookcountyhealth.org

Margaret Carroll, MBA, DNP, RN, margaret.carroll@cookcountyhhs.org

Finansowanie tego programu stypendialnego zostało zapewnione przez grant z US Health Resources and Services Administration (HRSA).

Kontakt programu

Zakład Doskonalenia Zawodowego Pielęgniarki
312-854-5011
E-mail

pl_PLPolish