Departament ds Pediatria, Oddział Usług Ochrony Dzieci przy ul Szpital im. Johna H. Strogera Jr hrabstwa Cook oferuje akredytowany przez ACGME 3-letni program stypendialny dla dzieci znęcających się nad dziećmi.

Program stypendialny został opracowany w 2002 roku i ma na celu szkolenie znakomitych klinicystów poprzez zapewnienie kompleksowego szkolenia klinicznego i akademickiego we wszystkich obszarach wykorzystywania dzieci Pediatria w ramach przygotowań do certyfikacji zarządu sub-specjalizacji i niezależnej praktyki. 
Wydział Usług Ochrony Dzieci to dobrze ugruntowany, multidyscyplinarny zespół oceniający i leczący, działający od ponad 25 lat, z czterema komisjami posiadającymi certyfikaty wykorzystywania dzieci pediatria wydział zapewniający kompleksowe oceny medyczne i opiekę kontrolną dla około 1,500 dzieci każdego roku w szpitalu i w Chicago Children’s Advocacy Centre (CCAC). Kadra wydziałowa obsługuje satelitarną klinikę medyczną szpitala mieszczącą się w CCAC, która jest miejscem skierowań dla przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci w mieście Chicago.  
Oprócz szpitalnej usługi konsultacyjnej i kliniki CCAC, udział w cotygodniowym followup pozwala stypendyście opanować długoterminowe zarządzanie maltretowaniem dzieci i jego następstwami, a także identyfikować dostępne zasoby, wspierając pacjentów w środowisku lokalnym. Stypendysta będzie miał wiele możliwości uczestniczenia w ocenach medycznych ostrego i przewlekłego znęcania się i zaniedbywania dzieci, korzystając jednocześnie z doświadczenia prawników, specjalistów ds. Zdrowia psychicznego, organów ścigania i opieki nad dziećmi. Duża i zróżnicowana objętość kliniczna, multidyscyplinarny model praktyki, silny mentoring i przydzielanie stopniowej odpowiedzialności zapewniają optymalne doświadczenie w nauce stypendialnej. 
Oprócz opieki nad pacjentem, stypendysta nauczy się składać skuteczne zeznania przed sądem, zapewni edukację na tematy związane z maltretowaniem dzieci zarówno wśród odbiorców medycznych, jak i niemedycznych, oraz nauczy się opowiadać o ulepszonej polityce w opiece nad maltretowanymi dziećmi. Wymagany jest udział w działalności naukowej i projektach poprawy jakości, wspierany mentoringiem i chronionym czasem badawczym. Dostępny jest opcjonalny tytuł Master of Science in Clinical Research lub kurs w kierunku MPH. 


Aplikacja

Uczestnik programu stypendialnego Child Abuse Pediatric Fellowship Programes w ERAS w powszechnym procesie składania wniosków oraz w Krajowym programie dopasowywania rezydentów (NRMP). Kandydaci powinni być tablica kwalifikujący się/certyfikowany ogólnie Pediatria.

Kontakt programu

Melanie Li Kastanes
Koordynator programu
(312) 864-4044
E-mail

pl_PLPolish