Ustawa o zakazie niespodzianek i szacunki w dobrej wierze

„Ustawa o zakazie niespodzianek” pomaga zapewnić, że pacjenci z komercyjnym ubezpieczeniem zdrowotnym (plany zdrowotne zapewniane przez pracodawcę lub zakupione na rynku ubezpieczeń zdrowotnych) nie otrzymują niespodziewanych rachunków za usługi ratunkowe lub od dostawców spoza sieci w ramach sieci udogodnienia. Stworzono również proces, w którym pacjenci nieubezpieczeni lub płacący na własny koszt mogą poprosić swojego dostawcę o zaawansowany kosztorys usług opieki zdrowotnej, a także proces rozstrzygania sporów.
Uzyskanie szacunkowych kosztów przed uzyskaniem opieki

Jeśli nie jesteś ubezpieczony lub nie planujesz złożyć wniosku w ramach swojego planu zdrowotnego, świadczeniodawcy i placówki opieki zdrowotnej muszą przedstawić „w dobrej wierze oszacowanie” oczekiwanych opłat, zanim otrzymasz przedmiot lub usługę. Szacunek dokonany w dobrej wierze nie jest rachunkiem.

Cook County Health musi w dobrej wierze podać oszacowanie, jeśli o nie poprosisz lub kiedy zaplanujesz usługę. Obejmuje oczekiwane opłaty za podstawową usługę, z której korzystasz, oraz wszelkie inne elementy lub usługi świadczone w ramach tej samej zaplanowanej atrakcji.

Szacunki zostaną dostarczone w ciągu 1 do 3 dni roboczych od zaplanowania spotkania lub od momentu złożenia wniosku o oszacowanie.

Szacunek będzie zawierał szczegółową listę z konkretnymi szczegółami i oczekiwanymi opłatami za przedmioty i usługi związane z Twoją opieką. Szacunek zostanie dostarczony na piśmie, w formie papierowej lub elektronicznej, w sposób dla Ciebie dostępny. Możesz poprosić nas o omówienie informacji zawartych w kosztorysie telefonicznie lub osobiście.

Pacjenci płacący samodzielnie otrzymują zniżkę 30%. Jeśli nie jesteś ubezpieczony, możesz kwalifikować się do programu pomocy finansowej Cook County Health, CareLink. Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Aby poprosić o oszacowanie w dobrej wierze, proszę kliknąć tutaj, aby uzyskać dostęp do formularza oszacowania w dobrej wierze Cook County Health.

Uwaga: Możesz zostać obciążony kwotą wyższą niż szacunkowa, jeśli podczas wizyty lub zabiegu otrzymasz dodatkowe przedmioty lub usługi, których nie przewidział Twój lekarz.

Opłaty za spory są wyższe niż oszacowano

Po otrzymaniu oszacowania w dobrej wierze od Cook County Health, przechowuj je w bezpiecznym miejscu, aby móc porównać je z rachunkami, które otrzymasz później.

Jeśli otrzymasz rachunek, a opłaty są o co najmniej $400 wyższe od szacunków dokonanych w dobrej wierze, skontaktuj się z CCH pod adresem 866. 223.2817.

Jeśli nie jesteś usatysfakcjonowany wynikiem, możesz kwalifikować się do wszczęcia sporu pomiędzy pacjentem a usługodawcą w Amerykańskim Centrum Usług Medicare i Medicaid. Proszę odwiedź https://www.cms.gov/nosurprises/consumers/medical-bill-disagreements-if-you-are-uninsured albo zadzwoń 1.800.985.3059.

Korzystanie z procesu CMS w celu zakwestionowania rachunku medycznego, który jest wyższy niż oszacowanie podane w dobrej wierze, wiąże się z opłatą w wysokości $25. Jeśli agencja rozpatrująca Twój spór zgodzi się z Tobą, będziesz musiał zapłacić kwotę podaną w oszacowaniu dokonanym w dobrej wierze. Jeśli agencja nie zgadza się z tobą i zgadza się z dostawcą opieki zdrowotnej lub placówką, będziesz musiał uiścić opłaty zgodnie z fakturą.

Aby uzyskać więcej informacji na temat szacunków w dobrej wierze, przejdź do www.cms.gov/nosurprises albo zadzwoń 1.800.985.3059.

pl_PLPolish