Program rezydencji podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu chorób wewnętrznych w Rush University Medical Center i szpitalu im. Johna H. Strogera Jr. w hrabstwie Cook szkoli mieszkańców zarówno w zakresie medycyny ambulatoryjnej, jak i szpitalnej, z naciskiem na umiejętności wymagane w praktyce podstawowej opieki zdrowotnej.

Mieszkańcy dzielą swój czas po równo między Rush University Medical Center, jedno z czołowych uniwersyteckich centrów medycznych w kraju, oraz Stroger Hospital, piętrowy szpital publiczny z długą tradycją szkoleń edukacyjnych i opieki nad osobami zaniedbanymi.

Znajdujące się w odległości jednej przecznicy od siebie, doświadczenia kliniczne i akademickie obu instytucji zapewniają wyjątkowo różnorodne i uzupełniające się szkolenia. 

Nasi mieszkańcy są wykwalifikowani w zakresie medycyny prewencyjnej, opieki doraźnej, opieki przewlekłej i opieki krytycznej. Nasz program kładzie nacisk na opiekę nad wrażliwymi i zaniedbanymi populacjami. 

Powitanie od dyrektora

Nasz program akademicki dotyczący podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych oferuje wyjątkową możliwość szkolenia obu w Rush University Medical Centrum i zdrowia hrabstwa Cook.

Rezydenci spędzają 50% swojego czasu w każdej instytucji, zdobywając w ten sposób szeroki zestaw umiejętności, który zapewni im elastyczność pracy w różnych warunkach po ukończeniu szkolenia. 

W Cook County Health jesteśmy mocno zaangażowani w zapewnianie wysokiej jakości, opartej na dowodach opieki zróżnicowanej, zaniedbanej populacji z godnością i szacunkiem. Mamy nadzieję, że wpłyniemy na zmiany poprzez zajęcie się społecznymi determinantami zdrowia, które doprowadzą do bardziej sprawiedliwego i równego świadczenia opieki zdrowotnej, co ostatecznie wpłynie na zdrowie naszych społeczeństwo jako całość. 

Na Rush University Medical Centrum pracujemy w zespołowym środowisku w naszym najnowocześniejszym centrum medycznym. Staramy się zapewniać doskonałą opiekę medyczną poprzez integrację wyjątkowej opieki nad pacjentem, edukacji, badań i partnerstw społecznych. 

Obie instytucje oferują bardzo koleżeńskie i zróżnicowane środowisko, które sprzyja rozwojowi umiejętności klinicznych, a także silnym i trwałym relacjom między sobą i naszymi pacjentami – nasi rezydenci czują się w obu miejscach jak u siebie w domu. 

Ścieżka podstawowej opieki zdrowotnej chorób wewnętrznych koncentruje się na zapewnieniu stażystom wiedzy teoretycznej i praktycznych narzędzi, których będą potrzebować klinicyści w celu odnieść sukces w utrzymaniu i promowaniu zdrowia populacji, której służymy, w stanach ostrych i przewlekłych, w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych. 

Spośród szerokiej gamy usług medycznych dostępnych w Rush University Medical Center, są następujące Szczególne zainteresowanie ponieważ zwiększają doświadczenie edukacyjne naszego personelu domowego: usługi transplantacyjne (serce, nerki, wątroba, trzustka i szpik kostny), umieszczanie urządzeń wspomagających lewą komorę, testy elektrofizjologiczne oraz implantacja rozruszników serca i defibrylatora. 

Among the most rewarding, gratifying and eye-opening experiences that our program has to offer are the electives and workshops especially geared to the primary care residents: addiction medicine, correctional medicine (housed at Cook County Jail), as well as global health and sports medicine. 

Jako absolwent tego programu jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony do tego, co mamy do zaoferowania i mam nadzieję, że nasi absolwenci nadal zdecydują się pozostać w Coo County Health i Rush University Medical Center, aby służyć zróżnicowanej społeczności w Chicago i okolicach. Z odnowionym naciskiem na znaczenie podstawowej opieki zdrowotnej na poziomie krajowym, kierownictwo obu instytucji jest mocno zaangażowane we wspieranie naszych wysiłków. Zapraszamy do zapoznania się z naszym programem, naszymi instytucjami i tym, co miasto Chicago ma do zaoferowania. Nie mam wątpliwości, że będziesz pod wrażeniem tego, co zobaczysz! 

Irene Aluen Metzner, lek 
Dyrektor Rezydencji 
Chorób Wewnętrznych – Ścieżka Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
Zdrowia powiatu Cook 

Kaspian Kuma Folmsbee, lekarz medycyny 
Zastępca Dyrektora Rezydencji 
Chorób Wewnętrznych – Ścieżka Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
Rush University Medical Center 

Aplikacja

Witamy w naszym programie pobytu na ścieżce podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie chorób wewnętrznych.
Poświęć chwilę na zapoznanie się z poniższymi wytycznymi, aby ułatwić proces składania wniosku. 
 • Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie za pośrednictwem ERAS, Usługa Elektronicznego Wniosku o Pobyt. Na stronie internetowej ERAS poszukaj Programu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Chorób Wewnętrznych w szpitalu im. Johna H. Strogera Jr. 
 • Sezon rozmów rozpoczynamy w październiku i trwamy do stycznia. 
 • Preferowane jest, aby data ukończenia szkoły medycznej przypadała w ciągu ostatnich 3 lat. 
 • Kandydaci z międzynarodowych szkół medycznych powinni upewnić się, że uzyskali certyfikat ECFMG przed złożeniem meczu NRMP. 
 • Sponsorujemy wizy H-1b. Pomyślne ukończenie USMLE Step III jest częścią wymogu uzyskania wizy H-1b, jak również zabezpieczenia ważnej tymczasowej licencji stanu Illinois w stanie Illinois. 
Nasza selektywna Komisja ds. Rekrutacji Opinie każdą aplikację indywidualnie. Co roku otrzymujemy ponad 1000 zgłoszeń do naszego programu. Ze względu na ogromną liczbę aplikacji nie zawsze możemy odpowiedzieć na zapytania e-mailowe i telefoniczne. Jeśli zostanie udzielona rozmowa kwalifikacyjna, otrzymasz wiadomość e-mail z naszego programu. 
Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z:

Bursztyn Richmond
Koordynator programu
Szpital im. Johna H. Strogera Jr. w hrabstwie Cook
Profesjonalny budynek
1950 W. Polk ul
Chicago, IL 60612
312.864.7202
amber.richmond@blank

Korzyści

Urlop wypoczynkowy: 
 • 28 dni lub fnasze tygodnie urlopu są przyznawane wszystkim pracownikom domu, które można wykorzystać w (2) dwutygodniowych odstępach lub (1) cztery tygodnie obrót bloku. 
Parental Leave: 
 • Housestaff physicians are offered 12 weeks paid parental leave. 
Urlop rodzinny i lekarski: 
 • Uprawniony pracownik może skorzystać z zatwierdzonego bezpłatnego urlopu rodzinnego i medycznego w wymiarze do dwunastu (12) tygodni w okresie kolejnych dwunastu (12) miesięcy. Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy skontaktować się z administratorem departamentu, działem zasobów ludzkich lub działem edukacji medycznej. 
Usługi doradcze: 
 • Usługi doradcze są dostępne w ramach Programu Pomocy Pracownikom (EAP) hrabstwa Cook. 
Fartuchy laboratoryjne: 
 • W momencie pierwszego zatrudnienia, personel medyczny otrzyma bezpłatnie maksymalnie dwa fartuchy laboratoryjne CCH za opłatą. Podczas ich zatrudnienia zastępstwa będą zapewniane bezpłatnie, jeśli stan fartucha laboratoryjnego to uzasadnia. 
 • W momencie pierwszego zatrudnienia lekarze z personelu domowego otrzymają również bezpłatnie trzy fartuchy laboratoryjne Rush, a na miejscu dostępne będą usługi pralnicze.
Ubezpieczenie od błędów w sztuce: 
 • Pokryte na 100%. 
Ubezpieczenie zdrowotne i rentowe: 
 • Hrabstwo zapewnia świadczenia zdrowotne lekarzom pracującym w domu i osobom pozostającym na ich utrzymaniu. Hrabstwo oferuje lekarzowi pracującemu w domu i jego/jej/jej rodzinie możliwość wyboru organizacji opieki zdrowotnej (HMO) lub preferowanej organizacji świadczeniodawców PPO spośród dostępnych i posiadających kwalifikacje federalne w rejonie Chicago w celu uzyskania tego ubezpieczenia zdrowotnego. Zwykłe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy będą wypłacane zgodnie z zasadami i regulacjami funduszu świadczeń rentowych dla pracowników hrabstwa Cook. 
Ubezpieczenie stomatologiczne: 
 • Wszyscy mieszkańcy są uprawnieni do udziału w planie County's Dental HMO. Ta korzyść nie wiąże się z żadnymi kosztami. 

Ubezpieczenie na życie: 

 • Wszyscy lekarze pracujący w domu będą objęci ubezpieczeniem na życie na kwotę równą ich rocznemu wynagrodzeniu, bez żadnych kosztów dla lekarza. 
Stowarzyszenie Pomocy Domowej: 
  • Cook County Hospital Housestaff Association (HSA) to związek reprezentujący stażystów, rezydentów i stypendystów zatrudnionych przez szpital. Od wielu lat istnieje jako organizacja lekarzy gospodyń domowych jako związek od początku lat 70s.Parent
pl_PLPolish