Kategoryczna Ścieżka Programu Rezydencji Wewnętrznej w Cook County Health ma międzynarodową reputację jako lider w edukacji klinicznej z naciskiem na rozumowanie kliniczne.

Oferujemy naszym rezydentom zróżnicowane doświadczenie kliniczne z kompleksowym programem nauczania i dyskusji oraz programami rozwoju kariery.

Nasi wysoko wykwalifikowani i kompetentni wykładowcy, wraz z naszym stowarzyszonym uniwersytetem Rush Medical College, są zaangażowani w zapewnienie najlepszego możliwego szkolenia dla kariery w podstawowa opieka, medycyna szpitalna lub subspecjalności medycyny.  

Nasi mieszkańcy są zintegrowanymi członkami naszego wydziału. Poprzez nadzorowane zarządzanie wszystkimi pacjentami przyjętymi na nasze oddziały szpitalne, HIV, krótkoterminowe, medyczne i intensywnej terapii kardiologicznej, mieszkańcy diagnozują i leczą choroby, o których inni czytają tylko w podręcznikach. Dodatkowo w Medycyna ogólna kliniki, mieszkańcy stają się podstawowa opieka lekarze praktykujący medycynę prewencyjną i udzielająinż ciągłość opieki nad różnymi złożonymi chorobami. Oprócz opieki klinicznej personel domu jest zachęcany do prowadzenia projektów badawczych i poprawy jakości oraz do udziału w nauczaniu studentów medycyny, którzy rotacyjnie wszystkie nasze usługi. 

pl_PLPolish