Zdrowia Powiatu Cook Stypendium noworodkowo-perinatalne Program jest jednym z najstarszych w kraju.

Założona w 1968 roku i akredytowana przez Radę Akredytacyjną ds Absolwent Edukacji Medycznej w 1984 program rozwinął się w trzyletni program, który ma na celu przygotowanie stypendystów do rady noworodkowo-perinatalnej American Board of Pediatria badanie.
Kompleksowy program zapewnia stypendystom solidne podstawy kliniczne. Stypendyści uczestniczą w różnorodnych badaniach klinicznych, podstawowych i epidemiologicznych. Usługa kliniczna, w tym zajęcia dydaktyczne, transporty noworodków i cotygodniowe konferencje, jest połączona z cotygodniową interdyscyplinarnością Hwysoko-Risk kliniki za wyjątkową okazję do nauki i zapewnienia długoterminowej opieki uzupełniającej absolwentom NICU, którzy są zagrożeni niepełnosprawnością neurorozwojową. Program nauczania ma na celu zapewnienie ochrony czasu na działalność naukową. 
Program NPM wyposaża stypendystów w solidne szkolenie akademickie i kliniczne. Stypendyści, którzy ukończyli program, z powodzeniem znaleźli zatrudnienie jako neonatolodzy w szpitalach poziomu 3 OIOM, szpitalach poziomu 2 i innych instytucjach akademickich.
Nasz kompleksowy program szkoleniowy ma na celu: 
 • Zapewnienie odpowiednich warunków dla dobrego samopoczucia i opieki nad pacjentami 
 • Zapewnienie stażystom NPM odpowiedniego szkolenia w zakresie diagnozy, krytycznej analizy problemów klinicznych oraz postępowania z noworodkami i małymi niemowlętami 
 • Zapewnienie stażystom NPM możliwości stopniowego nabywania umiejętności w działaniach dochodzeniowych 
 • Przygotowanie kursantów NPM do tworzenia i podtrzymywania relacji terapeutycznej z pacjentami 
 • Być zaangażowanym jako nauczyciel i superwizor 
 • Angażować się w działalność naukową
 • Rozwijanie zaangażowania w uczenie się przez całe życie i samokształcenie wśród uczestników KMP 
 • Aby umożliwić stażystom NPM rozwijanie wiedzy specjalistycznej jako konsultanci w zakresie medycyny noworodkowej i okołoporodowej 
 • Zapewnienie postępowych doświadczeń klinicznych, technicznych i konsultacyjnych, które umożliwią stażystom NPM efektywną pracę jako członkowie lub liderzy zespołów opieki nad pacjentem lub innych grup, w których uczestniczą jako badacz, edukator, rzecznik zdrowia lub kierownik. 


Aplikacje

Program stypendialny NPM uczestniczy w usłudze elektronicznego składania wniosków o pobyt (ERAS) oraz w National Residency Matching Programme (NRMP). Program przyjmuje i przegląda wnioski w lipcu, a rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami od sierpnia do listopada. Program stypendialny NPM obsługuje wizy H1B i J1. 
Wymagania wstępne dotyczące szkolenia/kryteria selekcji: 
 • Zadowalające ukończenie akredytowanego przez ACGME rezydentura pediatryczna 
 • Rezydenci zatwierdzonego programu pediatrycznego Doctor of Osteopathy (tylko USA) 
 • Transkrypcja wyników USMLE / COMLEX 
 • Odpis ocen ze szkoły medycznej 
 • Wymagane są co najmniej trzy listy polecające 
 • Życiorys 
 • Oświadczenie osobiste 
 • Mieszkańcy z odpowiednim przeszkoleniem z programów spoza USA mogą być brani pod uwagę 


Rotacje

Koleżanka z pierwszego roku: 1 miesiąc orientacji klinicznej, 5 miesięcy bezpośredniej opieki nad pacjentem i nadzoru nad rezydentami i studentami medycyny, 5 miesięcy orientacji badawczej i 1 miesiąc urlopu. 
Stypendysta drugiego roku: 4 miesiące bezpośredniej opieki nad pacjentem i nadzoru młodszych stypendystów, rezydentów i studentów medycyny, 7 miesięcy badań i 1 miesiąc urlopu. 
Stypendysta trzeciego roku: 3 miesiące bezpośredniej opieki nad pacjentem i nadzoru kolegów i rezydentów, 1 miesiąc rotacji kardiochirurgicznej w Centrum Medycznym Advocate Christ, 1 miesiąc w Anny i Roberta H. Dzieci LuriegoSzpital w Chicago poziom 4 NICU, 6 miesięcy badań i 1 miesiąc wakacji. 
Każdemu stypendyście przydzielany jest półdniowy ambulatoryjny noworodek Wysokie ryzyko Klinika przez całe stypendium. 
Mamy dwa leki matczyno-płodowe zatrudnieni specjaliści w Wydziale ds położnik/ginekolog i koledzy są do tego zachęcani AN Rotacja MFM w dowolnym momencie podczas ich 3-letniego stypendium. 

Możliwości uczenia się

 • Cotygodniowe wielkie rundy na tematy noworodkowe: stypendyści prezentują co najmniej jeden GR rocznie 
 • Wykłady z fizjologii: przeznaczone dla stypendystów 
 • Coroczne przeglądy Rady Neonatologii 
 • Konferencje naukowe 
 • Cotygodniowe kluby czasopism prezentowane przez uczestników i stypendystów 
 • Raporty poranne 3 razy w tygodniu 
 • Cotygodniowe połączone (Szpital Strogera/Szpital Rusha) Wielkie rundy pediatryczne 
 • Comiesięczne konferencje dotyczące śmiertelności i zachorowalności 
 • Miesięczne sesje symulacyjne dla mieszkańców 
 • Projekty poprawy jakości


Doświadczenie badawcze

Nauczanie i badania są głównymi tematami w całym trzyletnim programie.
Każdy stypendysta musi wybrać obszar badawczy o charakterze klinicznym i / lub laboratoryjnym. Szczególne zainteresowania Oddziału obejmują epidemiologię, okołoporodowe czynniki ryzyka i rokowania noworodkowe, profil kliniczny martwiczego zapalenia jelit, przetrwałego przewodu tętniczego, zakażenia noworodków, metabolizm fosforanu wapnia, zapotrzebowanie na witaminę D, zaciskanie pępowiny oraz badania kliniczne. Komisja Nadzoru Stypendialnego AIDS w projektowaniu badań, składaniu protokołów, IRB I analiza danych, oraz przesłanie manuskryptu do publikacji. Stypendyści chronili czas przez cały czas trwania stypendium, aby uczestniczyć w różnych doświadczeniach badawczych.


Wydział

Lekarze neonatolodzy:

 • Mopelola Akintorin, lekarz medycyny, przewodniczący systemowy, Pediatria

 • Vish Agrawal, lekarz medycyny

 • Christian Castillo, lekarz medycyny

 • Rajesh Dudani, lekarz medycyny

 • Manhal Khilfeh, MD, Przewodniczący Oddziału Neonatologii

 • Rajeev Kumar, lekarz medycyny

 • Janardhan Mydam, MD

 • Vishakha Nanda, lekarz medycyny, dyrektor NICU

 • Jacek Ubaka, lek

 • Shou-Yien Wu, MD, dyrektor programowy, stypendium NPM

Obecni stypendyści:

 • Nita Shrestha, MD, stypendystka trzeciego roku: 2020-2023

 • Aarti Kulkarni, MD, stypendysta drugiego roku: 2021-2024

 • Bilal Manzoor, MD, stypendysta drugiego roku: 2021-2024

 • Amani Qasem, MD, stypendysta drugiego roku: 2021-2024

 • Aashika Janwadkar MD, stypendysta pierwszego roku: 2022-2025

 • Ugoeze Otome, MD, stypendysta pierwszego roku: 2022-2025


Korzyści

 • 4 tygodnie urlopu, 12 dni chorobowych, 12 urlopów, 7 dni konferencyjnych, 3 dni żałoby 
 • Zasiłek edukacyjny
 • Związek Stowarzyszenia Pracowników Domu 
 • Błąd w sztuce, zdrowie, niepełnosprawność, dentysta, wzrok, ubezpieczenie na życie 
 • Zwolnienie lekarskie z tytułu macierzyństwa/ojcostwa/rodziny 
 • Dodatek do posiłków 
 • Plan emerytalny, elastyczne konto wydatków 
 • Parking $70 na 4 tygodnie, 2 fartuchy laboratoryjne rocznie, 2 zestawy peelingów rocznie 

Absolwenci/byli absolwenci

Program NPM wyposaża stypendystów w solidne szkolenie akademickie i kliniczne. Stypendyści, którzy ukończyli program, z powodzeniem znaleźli zatrudnienie jako neonatolodzy w szpitalach OIOM poziomu 3-4, ośrodkach noworodkowo-okołoporodowych poziomu 2 oraz instytucjach akademickich.
Klasa 2021 i 2022:
Szpital Johna H. Strogera, Chicago, Illinois (rezydentura pediatryczna)
NYC Health + Hospitals/Harlem, Nowy Jork, NY (rezydentura pediatryczna)
Klasa 2020:
Advocate Christ Medical Center, Oaklawn, Illinois
Szwedzki Szpital Amerykański, Rockford, Illinois
Klasa 2019:
Drexel University, Filadelfia, Pensylwania (mianowanie akademickie)
UnityPoint Health Methodist Hospital, Peoria, Illinois
Klasa 2018:
Ball Memorial Hospital, University of Indiana Health, Muncie, Indiana
Szpital Dziecięcy Phoenix, Centrum Medyczne św. Józefa i Szpital Hrabstwa Maricopa
Klasa 2017:
Drexel University, Filadelfia, Pensylwania (mianowanie akademickie)
Szwedzki Szpital Amerykański, Rockford, Illinois

Kontakt programu

Shou-Yien Wu, lekarz medycyny
Dyrektor Programu Noworodkowo-Perinatalnego
(312) 864-4024
E-mail

Melanie Li Kastanes
Koordynator programu
(312) 864-4044
E-mail

pl_PLPolish