Zdrowia Powiatu Cook Chirurgia okrężnicy i odbytnicy Program Rezydencji to światowej klasy program, który należy do najlepszych w kraju z ponad 40-letnim stażem specjalistycznym.

Program jest w pełni zatwierdzony przez ACGME, a mieszkańcy są szkoleni, aby uzyskać certyfikat American Board of Chirurgia okrężnicy i odbytnicy.
Jest to szeroko zakrojony i kompleksowy program szkolenia chirurgicznego, który zapewnia różnorodne, niezależne i rozległe doświadczenie kliniczne w szpitalach prywatnych, publicznych i uniwersyteckich. Wiele jego cech jest wyjątkowych i wyróżnia je spośród innych rezydencji jelita grubego. Mieszkańcy spędzają tyle samo czasu w każdej z trzech bardzo różnych instytucji – University of Illinois College of Medicine, Advocate Lutheran General Hospital i Szpital im. Johna H. Strogera Jr hrabstwa Cook – aby zdobyć doświadczenie w różnych środowiskach.  
Program umożliwia mieszkańcom, którzy ukończyli pięć lub więcej lat Chirurgia ogólna szkolenia w celu ubiegania się o roczne szkolenie specjalistyczne. Program kompleksowo szkoli mieszkańców w zakresie stosowania nowoczesnych technik leczenia chorób nowotworowych jelita grubego i odbytnicy oraz łagodnych schorzeń odbytu i odbytnicy, a także opieki nad pacjentami z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Program Rezydencji Chirurgii Kolorektalnej służy jako usługa konsultacyjna dla Stroger Hospital, UIC i Advocate Lutheran General Hospital. Oddział Szpitala Strogera wraz z Oddziałem Chirurgicznej Endoskopii Przewodu Pokarmowego wykonuje większość stacjonarnych i ambulatoryjnych badań kolonoskopowych oraz proktosigmoidoskopii giętkich dla operacji w tej placówce. Oddział przyjmuje rocznie ponad 500 pacjentów i przyjmuje około 4500 pacjentów w klinikach. Członkowie Oddziału Chirurgii Kolorektalnej przedstawiali różne artykuły na krajowych spotkaniach i publikowali artykuły kliniczne w różnych czasopismach medycznych. Absolwenci programu są liderami w swojej dziedzinie, blisko 50 proc. z nich rozpoczyna w ostatnich latach praktykę akademicką. 
Mocnymi stronami programu są: 
 • Dostępność i wiedza krajowych liderów w tej dziedzinie 
 • Zakres i głębokość działalności klinicznej 
 • Kompleksowy proces oceny 
 • Ciągłość opieki nad zaawansowanym rakiem odbytnicy od rozpoznania do neoadjuwantowej chemioradioterapii, operacji i obserwacji, w tym ekspozycja multidyscyplinarna 
 • Zróżnicowane, niezależne i rozległe doświadczenie kliniczne 
 • Doświadczenie w chirurgii laparoskopowej i robotyce 
 • Poziom niezależności klinicznej dostępny dla mieszkańców 
 • Patologia nauczanie 
 • Szpitale prywatne, publiczne i uniwersyteckie 
 • Ustrukturyzowany program nauczania 
 • Objętość endoskopii

Aplikacja

Rezydenci składają wnioski o selekcję w lipcu i sierpniu przed przewidywaną datą rozpoczęcia Rezydencji w okrężnicy i odbytnicy za pośrednictwem Electronic Residency Application Service (ERAS).
Po zapoznaniu się z aplikacją dyrektor programowy i zastępca dyrektora programowego wybierają kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną w sierpniu i wrześniu. Obecnie każdego roku przyjmujemy trzech rezydentów na roczne szkolenie. 
Kryteria wyboru miejsca zamieszkania obejmują między innymi:  
 • Kolegium i medyczne szkolenie edukacyjne  
 • Wyniki egzaminów (ABSITE i USMLE)  
 • Chirurgia ogólna program rezydencyjny  
 • Wydajność wywiadu 
 • Listy polecające 
 • Oświadczenie osobiste  
 • Badania i publikacje  

Program dydaktyczny

Formalne sesje nauczania są dostosowane do wymagań instytucjonalnych i programowych.
 • Dwutygodniowa multidyscyplinarna konferencja rady ds. nowotworów jelita grubego, odbytnicy i odbytu
 • Journal Club (recenzje oparte na dowodach w Chirurgia okrężnicy i odbytnicy) 
 • Stypendium miesięczne Chirurgia okrężnicy i odbytnicy Konferencja dotycząca zachorowalności i śmiertelności (między instytucjami) 
 • Luterański General Multidyscyplinarny 
 • Przegląd, przygotowanie przedoperacyjne i konferencja wskazań 
 • Cotygodniowa kliniczna Patologia 
 • Cotygodniowa seria wykładów dydaktycznych 
 • Cotygodniowa konferencja departamentalna (Rush + Cook County) dotycząca zachorowalności i śmiertelności chirurgicznej 
 • Cotygodniowa konferencja wydziałowa UIC dotycząca zachorowalności i śmiertelności chirurgicznej 
 • Kwartalne zagrożenie jelita grubego w domu wydziału 
Edukacja podstawowa w tych zagadnieniach jest zintegrowana z kształceniem klinicznym. Kwestie etyczne omawiane są podczas Rady ds. Nowotworów. Co roku odbywa się wykład na temat właściwego i skutecznego kodowania. Jako program szkolenia chirurgicznego nadzór odbywa się przede wszystkim podczas wykonywania zabiegów. 
Nasi mieszkańcy to absolwenci m.in Chirurgia ogólna Programy szkoleniowe i jako takie mają pewien stopień niezależności w codziennym zarządzaniu klinicznym. Chirurdzy personelu są obecni przy każdej procedurze operacyjnej. 
Liczne trwające projekty badawcze są dostępne dla zaangażowania mieszkańców. Realizowany jest program badawczy i egzekwowany jest wymóg publikacji. Wydział jest bezpośrednio zaangażowany w działalność badawczą i naukową. Poza komunikacją elektroniczną spotykamy się co miesiąc. 
pl_PLPolish