The Stypendium Hospicjum i Medycyny Paliatywnej zapewnia stypendystom możliwość doświadczenia praktyki medycyny paliatywnej w wielu różnych placówkach opieki zdrowotnej.

Pacjenci pochodzą z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych, kulturowych i etnicznych, a obszary geograficzne opieki obejmują obszary od śródmieścia Chicago po obszary podmiejskie. 
Członkowie wydziału wnoszą wiedzę specjalistyczną w hospicjum i opieka paliatywna, a także specjalistyczną wiedzę z różnych innych odpowiednich dziedzin, w tym: etyki, Medycyna ogólna i medycyna szpitalna, opieka intensywna, badania kliniczne, medycyna uzależnień, geriatria, pediatria, medycyna międzykulturowa, rozwój wydziału, rozwój programów i edukacja medyczna. 
Instytucje uczestniczące 
 • Szpital im. Johna H. Strogera Jr hrabstwa Cook (A duży, śródmiejski szpital publiczny) 
 • Rush University Medical Center (czwartorzędowy akademicki szpital) 
 • Addus Journey Care i Opieka paliatywna (środowiskowy program hospicyjny z dużym doświadczeniem w kształceniu różnych pracowników służby zdrowia) 
 • Hospicjum Pory Roku (doświadczenie w hospicjum domowym opartym na społeczności)
 • Adwokat Luterański Szpital Ogólny (Społeczny Szpital Kliniczny dla pediatrycznej rotacji paliatywnej) 
  Cele 
  • Aby kształcić kolejne pokolenie lekarzy w hospicjum i opieka paliatywna aby więcej osób mogło korzystać z interdyscyplinarnej opieki wysokiej jakości w obliczu choroby ograniczającej życie i u kresu życia. 
  • Szkolenie lekarzy w celu wykazania się kompetencjami w zakresie specjalistycznej wiedzy specjalistycznej opieka paliatywna. Program pomaga lekarzom w rozwijaniu umiejętności akademickich, klinicznych, badawczych i administracyjnych, które są zgodne z praktyką, rozwojem i doskonaleniem medycyny paliatywnej oraz w zdobyciu przywództwa w tej dziedzinie. 
  • Aby pomóc lekarzom rozwijać szeroką bazę wiedzy i umiejętności analitycznych w medycynie paliatywnej. Program kładzie nacisk na komunikację, planowanie opieki, leczenie objawów, łagodzenie cierpienia i podejmowanie decyzji mentorskich, szczególnie w odniesieniu do pacjentów i rodzin zmagających się z chorobą ograniczającą życie lub u kresu życia. 


  Powitanie od dyrektora

  The Stypendium Hospicjum i Medycyny Paliatywnej jest rok Stypendium akredytowane przez ACGME.
  Jesteśmy zaangażowani w kształcenie następnego pokolenia lekarzy do kariery w pełnym wymiarze godzin w środowisku akademickim lub społeczności opieka paliatywna i hospicjum. Jesteśmy dumni z wielu unikalnych aspektów tego programu i entuzjastycznego zaangażowania naszego wydziału. 
  Nasi stypendyści odnoszą ogromne korzyści ze środowiska szkoleniowego stworzonego dzięki współpracy Stroger Hospital,Rush University Medical Center, Addus Journey Care i Opieka paliatywna, Seasons Hospicjum i Advocate Lutheran General Hospital. Stypendyści doświadczają wyjątkowych wyzwań związanych z zapewnieniem opieki w wielu miejscach i okolicznościach. Pacjenci i ich rodziny pochodzą z różnych środowisk społeczno-ekonomicznych i kulturowych, z różnymi stanami chorobowymi. 
  W ciągu roku stypendialnego nasi stypendyści przechodzą gruntowne szkolenie w zakresie zasad i praktyki opieka paliatywna zapewnienie ciągłości i jakości opieki w różnych warunkach świadczenia opieki zdrowotnej. Opieka paliatywna Jest z definicji interdyscyplinarny. Thus, nasi koledzy są w stanie korzystać z wiedzy i instrukcji innych lekarzy, pielęgniarek, pracowników socjalnych, kapelanów i pracowników służby zdrowia zaangażowanych w ocenę i leczenie pacjenta/jednostki rodzinnej oraz korzystać z nich. 
  Elizabeth „Lisa” Gobbi, lekarz medycyny
  Dyrektor programowy 


  Aplikacje

  Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria: 
  • Ukończono program rezydencyjny akredytowany przez ACGME lub AOA w dowolnej z następujących dziedzin: Anestezjologia, Medycyna ratunkowa Medycyna rodzinna, Medycyna wewnętrzna, Neurologia, Położnictwo i ginekologia, Pediatria, Medycyna Fizyczna i Rehabilitacja, Psychiatria lub Chirurgia. 
  • Uprawniony do zarządu lub certyfikowany w dyscyplinie podstawowej z zamiarem ukończenia certyfikacji 
  • Zakwalifikuj się, aby uzyskać licencję medyczną stanu Illinois i certyfikat DEA (przed rozpoczęciem stypendium) 
  Wnioski można składać za pośrednictwem elektronicznego serwisu wniosków o pobyt (ERAS).


  Rotacje

  Trzech stypendystów będzie aktywnie zaangażowanych w pracę z interdyscyplinarnymi zespołami w różnych warunkach klinicznych.
  kolegaS będzie rotować w następujących działaniach klinicznych, zwracając uwagę na zapewnienie, że współpracownik integruje widzenie pacjentów w tych warunkach opieki. 
  Niecierpliwy Opieka paliatywna Usługa konsultacji: Stypendyści spędzą do 6 miesięcy na konsultacjach szpitalnych podzielonych między Rush University Medical Center i Stroger Hospital of Cook County. Usługi konsultacyjne w obu instytucjach mają dobrze ugruntowane zespoły interdyscyplinarne i są klinicznie intensywne rotacyjnie. 
  Oddział Hospicjum Stacjonarnego: Stypendyści będą rotować w warunkach szpitalnych hospicjum poświęconych intensywnemu wsparciu pacjentów hospicjów i ich rodzin oraz opiece nad osobami zbliżającymi się do śmierci. W tym interdyscyplinarnym środowisku stypendyści spędzą w sumie 8 tygodni. 
  Opieka domowa i długoterminowa: Stypendyści spędzą co najmniej 8 tygodni, odwiedzając pacjentów w domu iw placówkach opieki długoterminowej, koncentrując się na ułatwieniu ciągłości opieki szpitalnej i ambulatoryjnej, zwłaszcza w odniesieniu do praktyki medycyny paliatywnej i hospicyjnej. 
  Przychodnia: Stypendyści będą mieli opieka paliatywna klinice 1 pół dnia tygodniowo przez co najmniej 6 miesięcy i zostanie przydzielony nauczyciel wydziału. Stypendyści przyjmą pacjentów z różnymi diagnozami i mieć okazję do widzieć pacjentów w różnych placówkach opieki, od szpitala do kliniki lub od kliniki do domowego hospicjum lub szpitala. 
  przedmioty do wyboru: Stypendyści mogą wybierać spośród różnych rotacji do wyboru, w tym bólu, medycyny integracyjnej / komplementarnej, leczenia ran, medycyny neurologicznej i rehabilitacyjnej lub badań. Dodatkowe przedmioty do wyboru mogą być ustawione na podstawie zainteresowań kolegi.


  Program dydaktyczny

  Regionalne Konferencje StypendialneW celu wspieranie koleżeństwa i kolegialności ze wszystkimi stypendystami z obszaru Chicago, ustanowiliśmy serię konferencji regionalnych stypendystów z dwoma pozostałymi stypendiami medycyny hospicyjnej i paliatywnej w Chicago w Northwestern Memorial Hospital i na Uniwersytecie w Chicago. Te comiesięczne półdniowe sesje odbywają się rotacyjnie między instytucjami, aby umożliwić stypendystom naukę na wszystkich akademickich wydziałach medycyny paliatywnej w Chicago. Sesje kładą podwaliny pod podstawowe tematy medycyny paliatywnej poprzez formalną, ustrukturyzowaną sesję dydaktyczną w ciągu roku akademickiego. Seria jest prezentowana w różnych formatach, w tym dydaktycznych, interaktywnych, opartych na konkretnych przypadkach dyskusjach i odgrywaniu ról. Stypendyści są zwolnieni z przydzielonej im rotacji i oczekuje się, że będą uczestniczyć w sesjach. 

  Zaawansowane tematy w Opieka paliatywna: Zapewnia formalne, ustrukturyzowane nauczanie na zaawansowane tematy medycyny paliatywnej, odpowiednie dla specjalisty medycyny paliatywnej. Jednogodzinna sesja jest prowadzona co miesiąc przez główny wykładowca Sekcji Medycyny Paliatywnej, a także przez prelegentów zewnętrznych. 

  Klub dziennikarski: Ta sesja promuje podejście oparte na dowodach i ułatwia krytyczne myślenie i analizę w przeglądzie literatury medycyny paliatywnej. Comiesięczne sesje mają na celu krytyczną analizę literatury medycznej, zrozumienie metodologii badań klinicznych, rozpoznanie ograniczeń w opieka paliatywna badać i rozumieć podejście do opracowywania protokołów. 

  Konferencja przypadku: Ta comiesięczna konferencja zapewnia ustrukturyzowaną formę prezentacji i dyskusji na temat złożonych problemów klinicznych, psychospołecznych, duchowych, etycznych i kulturowych, które pojawiają się w opiece nad pacjentami z zaburzeniami życia.zagrożenie lub życieograniczające choroba. mirozwiązania oparte na wideo są poszukiwane do poruszonych kwestii. 

  Psychospołeczne aspekty opieki: Ta comiesięczna konferencja obejmuje dyskusje na tematy związane z emocjonalnymi, psychologicznymi i duchowymi aspektami opieki oraz aspektami profesjonalizmu, w tym samoopieki. 

  Rundy Schwartza: To comiesięczne forum jest interdyscyplinarną działalnością umożliwiającą opiekunom omawianie emocjonalnych i społecznych aspektów opieki nad pacjentami. Rush University Medical Center i Stroger Hospital organizują rundy Schwartz. 

  Kurs odnowy biologicznej: Ten kurs obejmuje tradycyjne tematy dotyczące zdrowia, takie jak samoopieka, z modułami dotyczącymi żałoby, DEI w opiece zdrowotnej oraz udzielania i otrzymywania informacji zwrotnych, w ramach dedykowanego czasu akademickiego w każde wtorkowe popołudnie w ramach stypendium. Stypendyści wybiorą również dedykowanego mentora wydziału, który pomoże im poprowadzić ich przez rok stypendialny. 

  Joela Solisa przybywa do Cook County z doświadczeniem w Medycyna rodzinna. Pierwotnie chcąc realizować podstawowa opieka, miał kilkaspotkania z pacjentami z poważnymi choroba, która sprawiła, że chciał iść dalej opieka paliatywna. Jest szczególnie zainteresowany pracą z pacjentami niedostatecznie obsłużonymi i nie może się doczekać, aby służyć innym w opieka paliatywna ustawienie. W wolnym czasie lubi oglądać sport, poznawać historię i zwiedzać nowe miasta. Joel nie może się doczekać, aby dowiedzieć się więcej opieka paliatywna i stając się najlepszym graczem zespołowym, jakim może być.  

  Victora Wonga jest zachwycony dołączeniem do opieka paliatywna program na Cook County/Rush University i służyć mieszkańcom Chicago. Ukończył szkolenie rezydencyjne w Medycyna ratunkowa w Maimonides Medical Center, największym szpitalu na Brooklynie w stanie Nowy Jork. Pomimo głębokiej pasji do szerokości i ostrości medycyna ratunkowa, nawiązał najgłębsze kontakty na SOR, prowadząc głębokie dyskusje z ciężko chorymi osobami i ich rodzinami. Jest podekscytowany dalszym badaniem złożonych środowisk kulturowych, etnicznych, religijnych i rodzinnych, które wpływają na dynamiczne decyzje jednostek i rodzin pod koniec życia. Poza szpitalem Victor uwielbia zwiedzać miasto ze swoimi przyjaciółmi, delektować się boba i pikantnymi potrawami oraz robić najlepsze wrażenie na boisku do koszykówki, jak Steph Curry.Wreszcie wie, że jego przyjaciele z Nowego Jorku by się go wyrzekligdyby powiedział, że pizza z Chicago > pizza z Nowego Jorku, ale to prawda! 

  Noorel Zia pochodzi z Motor City. Początkowo był wolontariuszem w Hospicjum Michigan przed ukończeniem szkoły medycznej i kontynuował swoją rezydentura z medycyny ratunkowej w Detroit. Lubi emocje związane z ostrymi przypadkami na izbie przyjęć, ale jest też głęboko pasjonatem opieka do końca życia. W wolnym czasie lubi grać na gitarze, kibicować Detroit Lions (często niezbyt boleśnie), gotować w domu i próbować nowych restauracji. Nie może się doczekać pracy w zupełnie nowym mieście ze wspaniałą grupą rówieśników i możliwości leczenia złożonych patologii medycznych ludzi z różnych środowisk, jednocześnie oddając się niezasłużonej populacji. 

  Kontakt programu

  Bursztyn Richmond
  Koordynator programu
  312-864-7202
  E-mail

  Elżbieta Gobbi, lekarz medycyny
  Dyrektor programowy
  312-864-6876
  E-mail

  pl_PLPolish