Departament ds Kardiologia dąży do zapewnienia doskonałego szkolenia we wszystkich aspektach leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego kardiologia.

Cook County Health oferuje w pełni akredytowaną, trzy lata stypendialny program szkoleniowy.
Szpital im. Johna H. Strogera Jr of Cook County Fellowship Program in Cardiovascular Disease to trzyletni program mający na celu szkolenie kardiologów klinicznych. Program nauczania jest zorganizowany w taki sposób, aby zapewnić rosnący poziom odpowiedzialności stażystów w odniesieniu do opieki nad pacjentem i wykonywania procedur. Odpowiedni postęp w programie nauczania jest oceniany poprzez ocenę oceny klinicznej każdego kolegi, umiejętności klinicznych, wiedzy medycznej, umiejętności proceduralnych, profesjonalizmu, umiejętności komunikacyjnych, zdolności przywódczych i kontynuacji stypendium.
Oblegane usługi dla pacjentów szpitalnych (oddział kardiologiczny i poradnia) oraz przychodnie oferują stypendystom szerokie możliwości osobistego doświadczenia w diagnostyce i leczeniu praktycznie każdego rodzaju choroby sercowo-naczyniowej. Ponadto sesje dydaktyczne, konferencje, rundy dydaktyczne, indywidualne doświadczenia z kardiologia wykładowcy i zewnętrzne rotacje w Rush University Medical Center i Advocate Christ Medical Center zapewniają stypendystom gruntowną edukację w zakresie chorób układu krążenia.
Misja
 1. Aby zapewnić doskonałe szkolenie we wszystkich aspektach szpitalnych i ambulatoryjnych klinicznych kardiologia. 
 2. Zapewnienie doskonałego szkolenia w zakresie wyboru, wykonywania i interpretacji nieinwazyjnych i inwazyjnych technik diagnostycznych. 
 3. Aby zapewnić fżółtka z możliwością dokonywać duża liczba diagnostyczne procedury cewnikowania serca jako pierwszy operator podczas szkolenia w Cook County Health, a także Do uczestniczyć we wszystkich przezskórnych interwencyjnych zabiegach wieńcowych.  
 4. Aby zapewnić doświadczenie w planowaniu, wykonywaniu i interpretacji układu sercowo-naczyniowego badania.

Wydział

Rami Doukky, MD, mgr, MBA

Profesor medycyny i radiologii

Przewodniczący Systemu, Oddział ds Kardiologia

 

KIEROWNICTWO PROGRAMU STYPENDIALNEGO

Bosko Margeta, lek

Dyrektor, Stypendium Kardiologiczne Program


Jonathan Tottleben, lekarz medycyny

Asystent profesora medycyny

zastępca dyrektora, program stypendialny

 

NIEINWAZYJNE KARDIOLOGIA

Yasmeen Golzar, lek

Profesor nadzwyczajny medycyny

Dyrektor, nieinwazyjne obrazowanie


Saurabh Malhotra, MD, MPH

Profesor nadzwyczajny medycyny

Dyrektor, Zaawansowane Obrazowanie Serca

Dyrektor ds. Badań Klinicznych


Natalia Pyslar, lek

Profesor nadzwyczajny medycyny

Dyrektor Kliniki Zaburzeń Lipidowych


Javier Gomez, MD, mgr inż

Asystent profesora medycyny

Dyrektor, Kardiologia Kliniki

Dyrektor Kardio-Onkologia


Victor Pelaez, lekarz medycyny

Asystent profesora medycyny

zastępca przewodniczącego, Szpital Providenta


Jamil Dihu, DO

Asystent profesora medycyny

Szpital Providenta

 

INTERWENCJONALNE KARDIOLOGIA

Neha Yadav, MD

Profesor nadzwyczajny medycyny

Dyrektor Pracowni Cewnikowania Serca

Dyrektor ds. Jakości i Bezpieczeństwa Pacjentów


Tareq Alyousef, lekarz medycyny

Asystent profesora medycyny

Dyrektor Oddziału Chorób Wieńcowych

dyrektor ds. edukacji medycznej


Abhimanyu Saini, MD

Asystent profesora medycyny

Dyrektor Programu Strukturalnych Chorób Serca


Aviral Vij, MD

Asystent profesora medycyny

Dyrektor Oddziału Interwencji Wewnątrznaczyniowych

 

ELEKTROFIZJOLOGIA

Sorin Lazar, lekarz medycyny

Asystent profesora medycyny

Dyrektor, Elektrofizjologia


Grzegorz Pietrasik, dr n. med

Asystent profesora medycyny

Dyrektor Kliniki Urządzeń

 

NIEWYDOLNOŚĆ SERCA

Tisha Suboc, lekarz medycyny

Asystent profesora medycyny

Zaawansowana niewydolność serca


Karolina Marinescu, lek

Asystent profesora medycyny 

Zaawansowana niewydolność serca


Aplikacje

Wnioskodawcy zainteresowani programem powinni złożyć wniosek za pośrednictwemERASi zarejestrować swoje aplikacje za pośrednictwem Krajowe dopasowanie miejsca zamieszkania program (NRMP). 
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci będą mieli okazję zobaczyć oba miejsca nauczania, odwiedzić wszystkie laboratoria i spotkać się ze stypendystami i wykładowcami. 


Rotacje

Oddział intensywnej terapii kardiologicznej i usługa konsultacji kardiologicznych
Wszyscy stypendyści mają trzy miesiące CCU i trzy miesiące doświadczenia w usługach konsultacyjnych podczas swojego stypendium. Jedna rotacja CCU i jedna rotacja usług konsultacyjnych są wydawane w Rush University Medical Center. Rotacja intensywnej opieki kardiologicznej, w połączeniu z usługą konsultacyjną, zapewnia bezpośredni kontakt z podstawową oceną i leczeniem pacjentów z ostrymi, zagrażającymi życiu chorobami i stanami sercowo-naczyniowymi. Stypendyści zdobędą kompetencje w zakresie odpowiedniego i bezpiecznego przejścia opieki w środowisku intensywnej opieki i poza środowiskiem krytycznej opieki. Ta rotacja daje stypendystom możliwość uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach opieki.
Pracownia Cewnikowania Serca 
Wszyscy stypendyści muszą mieć co najmniej cztery miesiące (większość ma osiem miesięcy) doświadczenia w bezpośrednim cewnikowaniu serca. Podczas tej rotacji stypendyści są odpowiedzialni za ocenę przedzabiegową, są głównymi operatorami od dostępu do zakończenia procedury diagnostycznej, uczestniczą również jako drugorzędni (a czasami pierwotni operatorzy) w interwencji wieńcowej. Stypendyści średnio od 300 do 400 przypadków podczas swojego stypendium.
Pracownia Echokardiografii 
Wszyscy stypendyści mają co najmniej sześciomiesięczne doświadczenie w echokardiografii (większość ma osiem miesięcy). Celem tej rotacji jest zapewnienie szerokiej ekspozycji w tej dziedzinie, w tym zrozumienia podstaw obrazowania ultrasonograficznego serca i akwizycji obrazów, podejścia do uzyskiwania i optymalizacji obrazów, a także dokładnej interpretacji obrazowania przezklatkowego, przezprzełykowego i obciążeniowego. Wszyscy stypendyści byliby przygotowani do zasiadania i zdania egzaminu certyfikacyjnego National Board of Echocardiography przed końcem drugiego roku stażu stypendialnego.
Testy warunków skrajnych i energia jądrowa Kardiologia 
Wszyscy stypendyści otrzymują dwa miesiące dedykowanej energii jądrowej kardiologia szkolenie w Rush University Medical Center i trzymiesięczne szkolenie w Stroger Hospital of Cook County. To ostatnie doświadczenie jest połączone ze szkoleniem w zakresie tomografii komputerowej serca i rezonansu magnetycznego serca. Jądrowy kardiologia rotacja zapewnia bezpośrednią ekspozycję na podstawy wszystkich aspektów energii jądrowej kardiologia, w tym obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego SPECT / SPECT-CT, SPECT 99mObrazowanie amyloidu serca Tc-PYP, obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego PET-CT, angiografia radionuklidowa lewej komory (MUGA), obrazowanie stanu zapalnego PET-FDG i obrazowanie żywotności PET-FDG. Szkolenia towarzyszące obejmują zamawianie i podawanie izotopów promieniotwórczych, a także pozyskiwanie i interpretację materiałów jądrowych kardiologia studia. Ponadto stypendyści są szkoleni w zakresie stosowania najlepszych praktyk w zakresie redukcji promieniowania. Dzięki naszemu programowi stypendyści są uprawnieni do stawienia się i zaliczenia Rady Certyfikacji Jądrowej Kardiologia (CBNC) w połowie trzeciego roku stażu stypendialnego. Oczekuje się, że stypendyści ukończą 80-godzinny kurs dla autoryzowanych użytkowników, zgodnie z wymogami NRC, aby kwalifikować się do egzaminu CBNC.
Zaawansowane obrazowanie serca
Wszyscy stypendyści muszą mieć co najmniej trzymiesięczne doświadczenie w tomografii komputerowej serca i rezonansie magnetycznym serca w połączeniu z techniką jądrową kardiologia szkolenie w szpitalu Strogera w hrabstwie Cook. Osoby zainteresowane ukończeniem szkolenia COCATS poziomu II w zakresie tomografii komputerowej serca i rezonansu magnetycznego serca są zachęcane do zdobycia dodatkowych miesięcy doświadczenia. Od stypendystów oczekuje się krytycznej oceny wskazań klinicznych i stosowności badań oraz protokołowania badań w celu uzyskania obrazów diagnostycznych. Stypendyści są zobowiązani do aktywnego udziału w interwencji farmakologicznej, pozyskiwaniu obrazów i raportowaniu wszystkich badań, a także ułatwianiu comiesięcznej konferencji dotyczącej zaawansowanego obrazowania z Zakładem Radiologii.
Elektrofizjologia kliniczna
Wszyscy stypendyści mają dwumiesięczne doświadczenie w elektrofizjologii, zdobyte w Rush University Medical Center. W ciągu tych dwóch miesięcy stypendyści rozwijają podstawową wiedzę na temat nieinwazyjnych i inwazyjnych technik elektrofizjologicznych, zarządzania arytmią i przesłuchania stymulatora. Stypendyści pod kierunkiem wydziału elektrofizjologii odpowiadają za konsultacje stacjonarne oraz pomoc w poradniach. Od 2019 roku stypendyści będą mieli możliwość uczestniczenia w zabiegach elektrofizjologicznych w Stroger Hospital of Cook County.
Niewydolność serca i przeszczep
Ta rotacja odbywa się w Advocate Christ Medical Center. Rotacja usług w zakresie niewydolności serca zapewnia możliwość diagnozowania, oceny i leczenia pacjentów z szerokim zakresem zaburzeń niewydolności serca. Ta rotacja pozwoli stażyście zdobyć odpowiednie podstawowe narzędzia do opieki nad tą wyjątkową populacją, w tym wiedzę dotyczącą postępowania medycznego, technik zabiegowych i zaawansowanych terapii niewydolności serca, w tym mechanicznego wspomagania krążenia. Rotacja zapewni również ekspozycję na medycynę transplantacyjną i zarządzanie pacjentami zarówno przed, jak i po przeszczepie.
Kardiologia Klinika 
The kardiologia odpowiada za ocenę i bieżącą opiekę nad pacjentami skierowanymi do kolegi w poradni (pół dnia w tygodniu). Stypendyści zdobędą umiejętności niezbędne do diagnozowania i postępowania z pacjentami z chorobą niedokrwienną serca, wadami zastawkowymi serca, chorobami mięśnia sercowego, chorobami osierdzia i wrodzonymi wadami serca, zaburzeniami rytmu serca, zaburzeniami przewodzenia i omdleniami. The Kardiologia Klinika w Stroger jest wyjątkowa, ponieważ pozwala stypendystom świadczyć opiekę, jako głównym dostawcom, dla ich własnego panelu pacjentów, gdzie pacjenci identyfikują kolegę jako swojego kardiologa, podczas gdy w większości innych programów stypendyści po prostu „wleczą się” w klinice członkiem Wydziału.

Połączenia

Ponieważ w naszym szpitalu występuje duża liczba ostrych zgłoszeń (w tym STEMI, pourazowa tamponada serca), stypendyści wykonują telefony wewnętrzne. 
W trakcie rozmowy stypendysta byłby odpowiedzialny za nadzór nad mieszkańcami CCU.


Doświadczenie badawcze 

Doświadczenie badawcze daje możliwość m.in kardiologia stypendystom bezpośrednio uczestniczyć w badaniach układu krążenia i działalności naukowej.

Obejmuje to ekspozycję na prowadzenie badań, poszerzanie wiedzy na temat metod naukowych i zwiększanie umiejętności krytycznej oceny opublikowanych danych naukowych.

Każdy stypendysta wybiera mentora wydziału na pierwszym roku i inicjuje projekt badawczy w zależności od swoich zainteresowań. Oczekuje się, że projekty te zostaną zaprezentowane na spotkaniu krajowym lub międzynarodowym lub przesłane do recenzowanego czasopisma. 

Cykl dydaktycznych wykładów badawczych odbywa się co miesiąc, obejmujących podstawowe pojęcia w badaniach klinicznych, takie jak pisanie propozycji badań, organizowanie bazy danych, eksploracja danych, zasady biostatystyki, prezentacja danych i pisanie manuskryptów.

Niektóre pełne artykuły z czasopism lub rozdziały podręczników opublikowane przez naszych kolegów w ciągu ostatnich dwóch lat: 

 1. El Hangouche N, Gomez J, Asfaw A, Teshome M, Vij A, Campagnoli T, Matar R, Ali A, Doukky R. Wpływ zwapnienia pierścienia mitralnego przed przeszczepem na częstość występowania zdarzeń sercowych po przeszczepie nerki. Nefrologia Transplantacja dializ 2019; w prasie.
 2. Doukky R, Improvola G, Shih MJ, Costello BT, Munoz-Pena JM, Golzar Y, Margeta B, Bai CJ. Przydatność oksymetrii Paradoxus w diagnostyce tamponady serca. jestem J Kardiologia 1 lutego 2019 r .; 123(3): 498-506.
 3. Nigatu A, Yap JE, Lee Chuy K, Go B, Doukky R. Ryzyko krwawienia w echokardiografii przezprzełykowej u pacjentów z żylakami przełyku. Echokardiografia J Am Soc. 2019; w prasie.
 4. Doukky R, Nigatu A, Khan R, Anokwute C, Fughhi I, Ayoub A, Iskander F, Iskander M, Kola S, Sahyouni M, Karavatos K, Hota BN, Gomez J. Znaczenie prognostyczne niedokrwiennych zmian elektrokardiograficznych z perfuzją mięśnia sercowego w warunkach stresu obrazowanie. J Nucl Cardiol. 2018; w prasie.
 5. Ravi V, Iskander F, Saini A, Brecklin C, Doukky R. Kliniczne predyktory i wyniki leczenia pacjentów z wysiękiem osierdziowym w przewlekłym choroba nerek. Clin Cardiol. 2018 maj; 41(5): 660-665.
 6. Lee Chuy K, Hakemi EU, Alyousef T, Dang G, Doukky R. Długoterminowa wartość prognostyczna wysoce czułej troponiny sercowej I u pacjentów z ostrym płucny embolizm. Clin Cardiol. grudzień 2017; 40(12): 1271-1278.
 7. Vij A, Golzar Y, Doukky R. Regadenoson stosowanie w przewlekłych choroba nerek i schyłkowa niewydolność nerek: przegląd ukierunkowany. J Nucl Cardiol. grudzień 2018; 25(6): 2058-2068
 8. Kodumuri V, Balasubramanian S, Vij A, Siddamsetti S, Sethi A, Khalafallah R, Khosla S. Metaanaliza porównująca przezskórną interwencję wieńcową ze stentami uwalniającymi lek w porównaniu z pomostowaniem tętnic wieńcowych w niezabezpieczonej lewej chorobie głównej. Am J Kardiolog. 15 kwietnia 2018 r., 121(8):924-933.
 9. Vij A, Kodumuri V. Biwalirudyna kontra monoterapia heparyną w zawale mięśnia sercowego. N angielski J Med. 18 stycznia 2018 r.;378(3):298.
 10. Siddamsetti S, Balasubramanian S, Yandrapalli S, Vij A, Joshi U, Tang G, Kodumuri V. Metaanaliza porównująca podwójną terapię przeciwpłytkową z pojedynczą terapią przeciwpłytkową po przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej. Am J Kardiolog. 15 października 2018, 122(8):1401-1408.
 11. Hedayati T, Yadav N, Khnagavi J. Non-ST – Segment Acute Coronary Syndromes. Cardiol Clin. luty 2018; 36(1):37-52.
 12. Ravi V, Rodriguez J, Doukky R, Pyslar N. Ostra niedomykalność zastawki mitralnej: przerażający masquerader. CASE (Fila). 3 stycznia 2018 r.;2(1):12-15. 
 13. Doukky R, Fughhi I, Campagnoli T, Wassouf M, Kharouta M, Vij A, Anokwute C, Appis A, Ali A. Walidacja ścieżki klinicznej do oceny bezobjawowych kandydatów do przeszczepu nerki za pomocą obrazowania perfuzji mięśnia sercowego. J Nucl Cardiol. 2018 grudzień;25(6):2058-2068.
 14. El Hangouch N, Doukky R. Obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego do oceny przeszczepu. Hage (redaktor). Obrazowanie perfuzji mięśnia sercowego (MPI): wydajność, potencjalne ryzyko i wyniki. Nova Science Publishers, Inc. 2018. Rozdział 7. 178-214.
 15. Aviral Vij, Neha Yadav. Optymalna technika nakłucia tętnicy udowej. W dostępie tętniczym i żylnym o dużym otworze: najlepsze praktyki, zaawansowane techniki, komplikacje autorstwa Shroffa i Pinto, redaktorzy. W prasie.


Konferencje i wykłady

 1. Codzienna poranna konferencja. Obejmuje to serię wykładów, które reprezentują podstawową strukturę nauczania. Wykłady są prowadzone przez wydział zdrowia hrabstwa Cook i wybranych zaproszonych wykładowców.
 2. Cotygodniowa konferencja współpracy z kardiochirurgii.
 3. Comiesięczna konferencja dotycząca przypadków, skupiająca się na zarządzaniu interesującymi przypadkami i rzucaniu wyzwań stypendystom przy optymalnym zarządzaniu. Dr Margeta wraz z głównymi współpracownikami przygotowuje tę konferencję, aby uzyskać jak największą wartość dydaktyczną.
 4. Konferencja wielkich rund: w każdy piątek o godz Kardiologia sali konferencyjnej w Rush University Medical Center, przypadki będą prezentowane przez stypendystów Rush i Cook County Health w obecności wykładowców z obu szpitali.
 5. Konferencja M&M: raz w miesiącu jeden z kolegów przedstawiał przypadek, który miał poważne komplikacje, aby omówić implikacje i sposoby poprawy.
 6. Klub Dziennikarzy: Raz w miesiącu. Podczas tej konferencji kolega przedstawia jeden z nowych artykułów, a dyskusja skupia się na aspektach klinicznych oraz statystykach.
 7. Wykłady badawcze: cykl dydaktycznych wykładów badawczych odbywa się co miesiąc, obejmujących podstawowe pojęcia z zakresu badań klinicznych, takie jak pisanie propozycji badań, organizowanie bazy danych, eksploracja danych, zasady biostatystyki, prezentacja danych i pisanie manuskryptów.


Egzaminy

 • Egzamin eksploatacyjny ACC – co roku
  • Przez ostatnie 10 lat średni wynik naszych stypendystów konsekwentnie plasował się na najwyższym poziomie 2,5 percentyla wśród > 200 programów w całym kraju
 • Egzamin EKG w służbie - co roku (uczestniczą stypendyści Rush University i Stroger Hospital of Cook County)
 • National Board of Echocardiography (NBE) – wszyscy stypendyści posiadają certyfikat Echo Board na trzecim roku
  • W ciągu ostatnich 10 lat nasi stypendyści mieli udział 100% z wynikiem 100%
 • Rady jądrowe - prawie wszyscy stypendyści posiadają certyfikat Rady Jądrowej (CBNC) na trzecim roku
  • W ciągu ostatnich 10 lat nasi stypendyści mieli udział 95% z wynikiem 100%
 • ABIM Cardiovascular Medicine - wszyscy stypendyści biorą Kardiologia Deski zaraz po stypendium
  • W ciągu ostatnich 10 lat nasi stypendyści mieli udział 100% z wynikiem 100%

Staże stypendialne

klasa 2019
Ralph Matar, MD – Zaawansowane obrazowanie, University of Florida
Venkatesh Ravi, MD – Elektrofizjologia kliniczna, Rush University Medical Center
Aviral Vij, MD – interwencyjny Kardiologia, Rush Uniwersyteckie Centrum Medyczne
klasa 2018
Abiy Nigatu, lekarz medycyny – leczenie interwencyjne Kardiologia, Rush Uniwersyteckie Centrum Medyczne
Nadia El Hangouche, MD – Advanced Imaging, Northwestern University
Prajakta Phatak, MD – Advanced Imaging, Washington Hospital Center
klasa 2017
Emad Hakemi, MD – interwencyjny Kardiologia, Uniwersytet Columbia
Jagadish Khanagavi, MD – interwencyjny Kardiologia, Rush Uniwersyteckie Centrum Medyczne
Mohamed El Khashab, MD – zaawansowana niewydolność serca i przeszczep, Northwestern University

Kontakt programu

Bosko Margeta, lek
Dyrektor programowy
E-mail

pl_PLPolish