Departament dsMedycyna ratunkowa we współpracy z Rush University i NorthShore Medical Center oferuje zintegrowaneStypendium symulacji.

The Stypendium symulacji zapewnia zaawansowane szkolenia dla Medycyna ratunkowa lekarzy zainteresowanych karierą naukową medycyna ratunkowa, wykorzystując edukację medyczną opartą na symulacji.
To roczne stypendium przygotowuje stypendystów do opracowywania, wdrażania i oceny programów edukacyjnych opartych na symulacji dla kadry szpitalnej, rezydentów, studentów medycyny, pielęgniarek i pracowników przedszpitalnych, jednocześnie rozwijając podstawy teorii i praktyki edukacji medycznej. Doświadczenie i szkolenie włączać wykorzystanie metod symulacji, takich jak manekiny o wysokiej wierności, trenerzy zadaniowi i standaryzowani pacjenci. 
kolegaSpraca pod kierunkiem Dyrektora Oddziału Michelle Sergel, MD, dyrektor Cook County Simulation Center i współdyrektor Rush University Simulation Center w Chicago, Illinois. 
The Stypendium symulacji składa się z trzech elementów: edukacji, stypendium i usług. 
Aby dowiedzieć się więcej o Medycyna ratunkowa Programy stypendialne, zapraszamy do nas Tutaj 


Aplikacja

Kandydaci muszą złożyć:
 • Krótkie oświadczenie osobiste
 • Życiorys
 • List intencyjny
 • Trzy listy polecające
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się po rozpatrzeniu wniosków. 


Rotacje

Stypendyści nauczą się, jak opracowywać, wdrażać i oceniać różne programy edukacyjne oparte na symulacji (SBE).
Stypendyści będą pomagać personelowi Cook County Health Sim Lab i uczestniczyć w warsztatach dla wykładowców i personelu oferowanych w ramach konsorcjum Illinois Medical District Simulation Consortium. Stan zdrowia powiatu Cook Stypendium symulacji zapewni odczyty, bezpośrednie instrukcje i nadzorowane praktyki dla stypendystów. 
Edukacyjne cele uczenia się 
Po ukończeniu stypendium stypendysta będzie mógł: 
 • Zidentyfikuj i rozwijaj ich unikalne zainteresowania w odniesieniu do symulacji i edukacji medycznej oraz ich cele zawodowe 
 • Ustanawiaj udane bieżące relacje mentorskie i oparte na współpracy w społeczności Simulation 
 • Projektowanie programów edukacyjnych opartych na symulacji 
 • Opracowywanie scenariuszy do wykorzystania w programach edukacyjnych dla różnych specjalności i zawodów medycznych 
 • Rozwijaj umiejętności obsługi manekinów o wysokiej wierności i trenerów zadań proceduralnych 
 • Służ jako uczący się sprzymierzeniec w scenariuszach manekinów 
 • Zastosuj zatwierdzone metody podsumowania do oceny uczniów 
 • Projektowanie programów instruktażowych do nauczania umiejętności proceduralnych poprzez tworzenie i aktualizowanie list kontrolnych umiejętności proceduralnych oraz służenie jako instruktorzy w różnych programach umiejętności 
 • Zaprojektuj listy kontrolne, skale ocen i inne instrumenty do oceny uczniów i ewaluacji programów SBE 
 • Twórz inne materiały instruktażowe (np. filmy) dla programów SBE 
 • Włącz kamienie milowe ACGME do oferowanych inicjatyw edukacyjnych. 
 • Ukończ projekt administracyjny dla Centrum Symulacji 
 • Aktywnie uczestniczyć w badaniach opartych na symulacji poprzez bezpośredni udział w bieżących projektach i rozwój nowego projektu badawczego 
Pod koniec Drużyny, nasz FżółtyS powinien być dobrze przygotowany do zdania egzaminu certyfikacyjnego nauczyciela symulacji oferowanego przez Society for Simulation in Health Care. 
The Stypendium symulacji wymaga poświęconego czasu kilka dni w tygodniu w Cook County Simulation Center. Obecnie ośrodek działa w celu obsługi następujących grup: 
Podsumowanie kryteriów pomyślnego ukończenia stypendium 
 • Udział w większości cotygodniowych zajęć symulacyjnych (około 20 godzin tygodniowo) 
 • Naukowe zakończenie projektu 
 • Zakończenie projektu administracyjnego 
Kompleksowy Warsztat Instruktorski – Centrum Symulacji Medycznej 
Stypendyści otrzymają możliwość uczestniczenia w intensywnym kursie symulacji zanurzenia w opiece zdrowotnej, prowadzonym przez doświadczonych instruktorów symulacji. Obejmuje wszystkie wysokopoziomowe elementy i koncepcje związane z uruchomieniem programu symulacyjnego. Program jest pięć dni w Bostonie, Massachusetts, a koszty pokrywa stypendium. Kurs koncentruje się na: 
 • Obsługa programu symulacyjnego 
 • Rozwijanie umiejętności podsumowania 
 • Przygotowywanie, budowanie, przeprowadzanie i omawianie realistycznych scenariuszy symulacji 
 • Unikanie pułapek symulacji 
 • Zaawansowana symulacja w ramach własnej instytucji 
Odwiedzać https://harvardmedsim.org/ims-comprehensive-workshop.php po więcej informacji. 
Międzynarodowe spotkanie na temat symulacji w opiece zdrowotnej (IMSH) 
Oczekuje się, że stypendyści wezmą udział w dorocznym Międzynarodowym Spotkaniu na temat Symulacji w Zdrowiu Care i uczestniczyć w prezentacjach IMSH z pracownikami Cook County Health Simulation Lab. 
Udział w konferencji 
Konferencja Gór Skalistych  – Wydział Cook County, wraz z wykładowcami Denver Health, działają jako kluczowi instruktorzy na tej dorocznej konferencji. W połączeniu z jazdą na nartach w Górach Skalistych, stypendyści pomogą koordynować, projektować i instruować trzydniowe kursy procedur i scenariuszy oparte na symulacji dla uczestników. 
Amerykańskie Kolegium Lekarzy Ratunkowych (ACEP) – Gdy pojawią się możliwości nauczania i uczestniczenia w wykładach, warsztatach i / lub prezentacjach, stypendyści będą mieli możliwość udania się do ACEP. 
Towarzystwo Akademickie Medycyna ratunkowa (SAEM) – Gdy pojawią się możliwości nauczania i uczestniczenia w wykładach, warsztatach i / lub prezentacjach, stypendyści będą mieli możliwość udania się do SAEM. 
Proces ewolucji 

zapewniamy okstała informacja zwrotna na temat postępów. The Dyrektor stypendialny spotka się z kolegąS co tydzień w celu omówienia indywidualnych postępów w realizacji wymienionych celów, wymagań klinicznych i akademickich, postępów w badaniach, a także planów na okres po roku stypendialnym. 

Koniec oceny stypendialnej – Drektor ponownie spotka się z kolegą w celu omówienia postępów i przyszłe plany. List dokumentujący ten program nauczania i wysiłki stypendysty zostaną dostarczone do stypendysty i odpowiednich przewodniczących. 

Praca 

Stypendyści będą ćwiczyć swoje umiejętności symulacyjne, pomagając we wdrażaniu programów edukacyjnych oferowanych w Cook County Simulation Center. Stypendyści będą pomagać i służyć jako współinstruktorzy programów symulacyjnych. 

Mogą inicjować lub pomagać w opracowywaniu nowych symulacji i programów symulacyjnych, które ich interesują, w obszarach takich jak rzeczywistość wirtualna, procedury sterowane ultradźwiękami i telemedycyna. 


Doświadczenie badawcze

Każdy stypendysta wybierze program SBE lub pytanie do przestudiowania. Przykłady obejmują: 
 • Opracowanie, pilotaż i ocena nowego programu edukacyjnego opartego na symulacji 
 • Ocena istniejącego programu SBE (ocena kamieni milowych ACGME) 
 • Porównanie dwóch programów SBE lub programów SBE przy użyciu alternatywnych metod nauczania lub oceny 
 • Zbieranie dowodów na ważność oceny SBE 
Wydział Cook County Health Simulation Center zapewni cotygodniowy mentoring i nadzór nad działaniami stypendialnymi przez naszego Koordynatora ds. Badań Klinicznych – Eryk Chrześcijanin. Oczekuje się, że kolegaS ukończ ćwiczenia i lektury z serii seminariów online „Podstawy projektowania stypendiów i studiów.” Umożliwi to kolegaS i zwiększyć prawdopodobieństwo ukończenia projektu naukowego w ciągu jednego roku stypendium. Zachęca się stypendystów do rozpowszechniania ich prac za pośrednictwem plakatów i prezentacji na spotkaniach krajowych, a także zgłoszeń do MedEdPortal lub czasopism indeksowanych przez PubMed. 
Projekt administracyjny jest zachęcany w ciągu roku stypendium. Ze względu na stosunkowo nowe zastosowanie edukacji medycznej opartej na symulacji, regularnie pojawiają się centra symulacji, laboratoria i programy. kolegastatek pozwala towarzyszom stać się przygotowany na przyszłe możliwości związane z utworzeniem nowego centrum symulacji lub ulepszeniem centrum (przykłady projektów administracyjnych obejmują ulepszenie/projekt strony internetowej, szkolenie/zatrudnienie personelu, organizację materiałów lub harmonogramowanie itp.) 


Korzyści

Stypendyści są uważani za pracowników PGY 4 lub 5 (w zależności od liczby lat ukończonych w an rezydentura z medycyny ratunkowej) Szpitala Powiatu Cook.
Otrzymują pełne świadczenia i pracują na mniej więcej 1 zmianę tygodniowo – w sumie 4-5 miesięcznie na oddziale ratunkowym szpitala hrabstwa Cook. Pozwala to na elastyczność w ich harmonogramie czasu w Centrum Symulacji i uczestnictwie w projektach akademickich. 
Zaangażowanie czasowe 
 • Początek lipca – (lipiec-sierpień – orientacja) 
 • Zachęcany do urlopu rodzinnego 
 • Obowiązkowy miesięczny urlop 
rozwiązania informatyczne 
 • Powierzchnia biurowa – każdy pracownik ma swoje własne biuro na 10. piętrze naprzeciwko Cook County Health Simulation Center 
 • Kalendarz – wszystkie wydarzenia będą w Kalendarzu Google 
 • Artykuły i odniesienia - Podane, gdy rozpoczyna się stypendium 

Kontakt programu

Michelle Sergel, lek
Dyrektor Symulacji Fellowship
(312) 720-6715
(312) 864-0087
E-mail

Eryk Chrystian
Koordynator Badań Klinicznych Medycyny Ratunkowej
(312) 864-1351
E-mail

Estella Brawo
Koordynator symulacji medycyny ratunkowej
(312) 864-0061
E-mail

pl_PLPolish