Cook County Health jest ogólnoświatowym liderem w dziedzinie opieki medycznej, badań i edukacji.

jesteśmy m.innapędzany emisją, Pzorientowany na klienta oraz Toparty na emie.
w Cdobrze Chrabstwo Hzdrowie, prawie 6000 oddanych profesjonalistów — pracujących we wszystkich specjalnościach medycznych i chirurgicznych — współpracuje, aby zapewnić zdrowie, nadzieję i uzdrowienie ludziom z różnych środowisk. 
Wraz z naszą misją zapewnienia kompleksowej, wysokiej jakości opieki każdej osobie, niezależnie od jej możliwości finansowych, stoimy również na straży kluczowych wartości, takich jak szacunek, rozwój i różnorodność i świecić przykładem. 
Szacunek – Niezależnie od tego, czy jesteś na pierwszej linii opieki nad pacjentem, czy wspierasz wysiłki swoich kolegów i współpracowników, praca, którą wykonujesz w Cook County Health, pomoże ratować życie. Jesteś cenionym członkiem zespołu. 
rosnąćH – W Cook County Health zachęcamy do rozwijania swoich mocnych stron i celów zawodowych. 
Różnorodność – Cook County Health aktywnie stara się łączyć osoby o różnych poglądach, pomysłach i pochodzeniu oraz promować integracyjne środowisko, które będzie generować innowacje, większą satysfakcję z pracy i, co najważniejsze, stale ulepszać opiekę nad pacjentem. 

Lokalizacje

Szpital im. Johna H. Strogera Jr 
1950 W. Polk ul.
Ósme piętro – Apartament 8802 
Chicago, IL 60612
Główna linia zasobów ludzkich
312-864-1810
Szpital Providenta hrabstwa Cook
500 E. 51. ul.
Drugie piętro – pokój 2042
Chicago, IL 60615
Provident-Zasoby ludzkie
312-572-1418 (tylko środa)
Usługi zdrowotne Cermak 
2800 S. Kalifornia Ave. 
Budynek administracyjny – pokój 1173 
Chicago, IL 60608
Cermak-Zasoby ludzkie
773-674-5613

Świadczenia pracownicze

Hrabstwo Cook oferuje swoim pracownikom hojny program ubezpieczenia zdrowotnego, który obejmuje opiekę medyczną, dentystyczną i okulistyczną dla Ciebie i Twojej rodziny.
Pracownicy mogą wybierać spośród szerokiej gamy programów, które zaspokajają potrzeby zdrowotne zarówno Ciebie, jak i Twojej rodziny, od HMO po PPO. Najnowsze informacje na temat świadczeń pracowniczych można znaleźć na stronie Cook County Risk Management: www.cookcountyrisk.com
Fundusz Emerytalny Powiatu Cook
Fundusz emerytalny powiatu Cook zapewnia świadczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne i rentowe dla emerytów i rencistów pracownikom i emerytom powiatu Cook i jego okręgu Forest Preserve District. Zależy nam na wyjątkowej obsłudze członków oraz efektywnym zarządzaniu aktywami Funduszu w celu wspierania świadczeń członkowskich.
Skontaktuj się z nami na tej stronie lub zadzwoń do naszego biura pod numer (312) 603-1200, aby uzyskać więcej informacji. 
Kliknij tutaj aby uzyskać więcej informacji na temat planowania emerytury.
Odroczone odszkodowanie
Ogólnokrajowe rozwiązania emerytalne (odroczona rekompensata)
(855) 457-KUCHAJ
(855) 457-2665
www.cookcountydc.com
Urlopy, urlopy i rozliczenia międzyokresowe chorobowe
Większość naszych pracowników ma co roku 11 płatnych urlopów plus jeden wolny urlop. 
 • Nowy Rok
 • Dzień dr Martina Luthera Kinga Jr
 • Urodziny Lincolna
 • Dzień Prezydentów
 • dzień Pamięci
 • Dzień pracy
 • Dzień Niepodległości
 • Dzień Kolumba
 • Dzień Weterana
 • święto Dziękczynienia
 • Boże Narodzenie
 • Plus 1 ruchomy urlop – (musi być na liście płac na początku roku podatkowego (12/01) i być wykorzystany do końca roku podatkowego (30/11)
Pracownicy otrzymują również 12 dni chorobowych. Urlop zaczyna się po 15 dniach dla większości nowych pracowników i wydłuża się wraz ze stażem pracy.
Wykwalifikowane zawody mają różne naliczane korzyści; są jednak bardzo konkurencyjni w porównaniu z innymi pracodawcami.
Podstawowe terminowe ubezpieczenie na życie
Cook County ubezpiecza życie każdego pracownika na kwotę równą rocznej pensji. Ponadto masz możliwość wyboru dodatkowego ubezpieczenia terminowego w przystępnych cenach.
Więcej informacji na temat świadczeń i programów ubezpieczeniowych hrabstwa Cook można uzyskać w Departamencie Zarządzania Ryzykiem pod numerem (312) 603-6422 lub w Internecie pod adresem www.cookcountyrisk.com.
Urlop rodzinny ze względu na specjalne potrzeby
Hrabstwo Cook jest zaangażowane we wspieranie pracowników i ich rodzin, zwłaszcza gdy pracownicy potrzebują czasu wolnego, aby poradzić sobie z dodatkowymi obowiązkami związanymi z nowo przybyłymi lub chorobą rodzinną. Pracownik może również skorzystać z urlopu rodzinnego z powodu poważnego stanu zdrowia lub opieki nad współmałżonkiem, partnerem domowym, dzieckiem lub rodzicem. Hrabstwo Cook opłaci swoją część składek na ubezpieczenie zdrowotne podczas Twojego urlopu.
Urlop rodzicielski
Pracownicy spodziewający się dziecka mają kilka możliwości urlopu:
 • Płatny urlop z wykorzystaniem naliczonego czasu chorobowego, urlopowego lub wyrównawczego.
 • Bezpłatny urlop rodzicielski.
 • Zwykłe renty inwalidzkie za częściowo płatny urlop dla uprawnionych pracowników.
 • Urlop bezpłatny na podstawie Ustawy o urlopach rodzinnych i lekarskich.
Program Pomocy Pracownikom
Wszyscy czasami potrzebujemy pomocnej dłoni, niezależnie od tego, czy chodzi o porady dotyczące opieki dziennej lub opieki nad osobami starszymi, czy informacje o depresji lub nadużywaniu substancji. Wszyscy pracownicy hrabstwa i członkowie ich rodzin mają dostęp do Programu Pomocy Pracownikom hrabstwa Cook, który zapewnia bezpłatną, poufną i dobrowolną pomoc w przypadku wielu rodzajów problemów osobistych. Zadzwoń pod numer (312) 603-1290, aby uzyskać więcej informacji.
Pakiet świadczeń specyficzny dla pielęgniarek
 • Zachęty dla Bachelor of Nursing Degree (dodatkowa stawka ryczałtowa $40,00 miesięcznie). Musisz wypełnić formularz DBA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim analitykiem ds. rekrutacji i selekcji.
 • Dyferencjały zmian wieczornych, nocnych i weekendowych.
 • 100% Zwrot czesnego za programy związane z pielęgniarstwem podczas zatrudnienia w CCH.
Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji lub często zadawane pytania (FAQ) – odwiedź naszą stronę internetową pod adresem http://cookcountyrisk.com.

Shakman Information & Employment Plan

W dniu 28 października 1969 r. Złożono pozew zatytułowany Michael Shakman i in., przeciwko Demokratycznej Organizacji hrabstwa Cook i in., nr 69 C 2145 (ND ill.), w celu zakazania hrabstwu Cook i zarządowi komisarzy hrabstwa Cook („Zarząd hrabstwa”), między innymi oskarżonymi, przed uwarunkowaniem, oparciem lub wpływaniem na jakikolwiek warunek lub aspekt zatrudnienia w administracji na podstawie lub z powodu jakiejkolwiek przyczyny lub czynnika politycznego.
W dniu 5 maja 1972 r. i 7 stycznia 1994 r. Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Północnego Dystryktu Illinois wydał wyroki zgody dotyczące, między innymi, hrabstwa i zarządu hrabstwa, zakazujące warunkowania, opierania lub wpływania na jakiekolwiek warunki lub aspekty rządowych zatrudnienia z powodu jakiejkolwiek przyczyny lub czynnika politycznego. Wyroki te przewidywały, że Trybunał zachował jurysdykcję w odniesieniu, między innymi, do kwestii zatrudniania polityków i wyznaczania szeregu stanowisk, które powinny być wyłączone z zakazów ustanowionych na mocy wyroków w sprawie zgody.
W dniu 29 listopada 2006 r. Rada Komisarzy hrabstwa Cook wyraziła zgodę na wpisanie przez Sąd Rejonowy Nakazu Uzupełniającej Pomocy (SRO). W dniu 7 grudnia 2006 r. sąd wydał postanowienie (wstępne zatwierdzenie) wstępnie zatwierdzające dodatkowe zadośćuczynienie, na które zgodzili się powodowie i hrabstwo Cook. Sąd Rejonowy zatwierdził SRO na rozprawie w dniu 2 lutego 2007 roku.
Plan zatrudnienia
Aby osiągnąć cel, jakim jest doprowadzenie hrabstwa do pełnej zgodności, hrabstwo musi między innymi wdrożyć tzw Plan zatrudnienia (and Addendum). The Employment Plan was filed on October 23, 2014 bringing Cook County Health closer to achieving substantial compliance. The Plan sets forth the general principles that will govern Cook County Health’s hiring and employment policies under the jurisdiction of the CEO and it applies to current employees of Cook County Health as well as all applicants and candidates. The Plan calls for the implementation of pro-active and transparent policies, practices and procedures and includes elements that address the prohibition and influence of political reasons and factors in the employment process. In addition, the Plan addresses an employee’s duty to report unlawful political discrimination as well as the reporting of political contacts from politically-related persons or organizations to the Office of the Independent Inspector General (OIIG).
Formularz skargi na plan zatrudnienia
Wstęp
Niniejszy plan zatrudnienia w służbie zdrowia hrabstwa Cook („Plan zatrudnienia”) został przygotowany zgodnie z wymogami dodatkowego nakazu pomocy, który został uzgodniony przez zarząd w dniu 29 listopada 2006 r. i zatwierdzony w dniu 2 lutego 2007 r. w sprawie Shakman i in. przeciwko hrabstwu Cook i in. („SOR”). Niniejszy Plan Zatrudnienia określa zasady, procedury i zasady regulujące zatrudnianie i zatrudnianie przez Cook County Health. Niniejszy Plan Zatrudnienia dotyczy wszystkich obecnych Pracowników Hrabstwa, którzy są przydzieleni do Cook County Health („Pracownicy”), a także wszystkich kandydatów i kandydatów na stanowiska w Cook County Health. Administrator ds. Zgodności („CA”), działając, ma prawo monitorować wszelkie aspekty niniejszego Planu Zatrudnienia w celu oceny postępów CCH w zakresie zasadniczej zgodności z SRO. Obejmuje to między innymi prawo do monitorowania wszelkich działań związanych z zatrudnieniem, w których biorą udział zarówno pracownicy związkowi, jak i niezrzeszeni. Wszystkie niezdefiniowane terminy w tej sekcji I będą miały znaczenie nadane im w sekcji II poniżej.
Misją Cook County Health jest zapewnienie wysokiej jakości opieki zdrowotnej mieszkańcom Cook County z godnością i szacunkiem, niezależnie od ich możliwości finansowych. Żadne działanie w sprawie zatrudnienia obejmujące jakiekolwiek stanowisko w CCH nie może opierać się na jakichkolwiek przyczynach ani czynnikach politycznych.
Poprawki
Dyrektor Generalny może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszego Planu Zatrudnienia po pisemnym powiadomieniu o wszelkich proponowanych zmianach w niniejszym Planie Zatrudnienia Urzędnika ds. Planu Zatrudnienia (EPO) i Biura Niezależnego Inspektora Generalnego (OIIG). OIIG i EPO będą miały możliwość przeglądu i skomentowania proponowanej poprawki przed jej wdrożeniem. Jeżeli EPO lub OIIG sprzeciwiają się zmianie, muszą to zrobić na piśmie w ciągu 10 dni roboczych i przedłożyć to samo Szefowi DHR. Dyrektor generalny, szef DHR, EPO i OIIG spotkają się następnie w celu omówienia tej sprawy. Decyzja Dyrektora Generalnego dotycząca wszelkich proponowanych zmian w niniejszym Planie Zatrudnienia będzie ostateczna.
Proponowane zmiany do niniejszego Planu Zatrudnienia nie zostaną wdrożone przed upływem 10 dni roboczych od daty powiadomienia EPO i OIIG o proponowanych zmianach lub od daty podjęcia przez Dyrektora Generalnego decyzji rozstrzygającej wszelkie zastrzeżenia do proponowanej zmiany, w zależności od tego, która z tych później.
Wniosek
Cook County Health jest zobowiązana do kontynuowania swoich praktyk bycia pracodawcą zapewniającym równe szanse, zatrudniania wykwalifikowanych kandydatów i zakazu bezprawnej dyskryminacji politycznej w odniesieniu do wszystkich działań związanych z zatrudnieniem. Niniejszy plan zatrudnienia ma na celu stworzenie przejrzystych i wykonalnych nowych procesów i procedur, które spełniają potrzeby biznesowe Cook County Health i są zgodne z wymogami prawnymi. Nie jest możliwe przewidzenie i zajęcie się każdą sytuacją, która może prowadzić do bezprawnych kontaktów politycznych lub bezprawnej dyskryminacji politycznej, a Cook County Health jest przygotowany do przestrzegania ducha prawa, aby sprostać takim sytuacjom w przyszłości.
Inne eksponaty
Jednolity dziennik kontaktów politycznych
In order to further the goal of eliminating unlawful political discrimination in government and to foster a transparent, honest and fair employment process, Cook County Health wishes to reaffirm its goal of eliminating unlawful political discrimination and to remind County employees and officials of their obligations to log certain political contacts and to use the Political Log when documenting certain political contacts.
Dyrektor generalny ds. zdrowia hrabstwa Cook zobowiązuje się do przestrzegania zakazu dotyczącego osób i organizacji powiązanych politycznie wywierających wpływ lub próbujących wywierać wpływ na działania związane z zatrudnieniem, w których biorą udział pracownicy uznani za „niezwolnionych” w rozumieniu tego zakazu. Kliknij poniższy link, aby pobrać kopię dziennika kontaktów politycznych.
Proszę wysłać kopię dziennika kontaktów politycznych do jednego z Biuro Niezależnego Generalnego Inspektora lokalizacje wymienione poniżej: 
Główne biuro
69 W. Waszyngton 
Apartament 1160
Chicago, IL 60602 
Telefon: (312) 603-0350 
Satelitarne Biuro Zdrowia Hrabstwa Cook
1950 W. Polk ul. 
Pokój 8105
Chicago, IL 60612
ZAWIADOMIENIE O PRZESŁUCHANIU W SPRAWIE ISTOTNEJ ZGODNOŚCI.
On August 31, 2018, Cook County and the Shakman Plaintiffs filed a joint motion in the U.S. District Court in the Northern District of Illinois seeking a hearing for substantial compliance and dismissal of the County of Cook in Shakman v. Democratic Organization of Cook County, No. 69 C 2145.  On September 4, 2018, the U.S. District Court has ordered a hearing (the “Hearing”) to be held at 10:00 a.m. on October 31, 2018 for the purpose of determining whether the Court should enter an order (i) finding the County of Cook (“Cook”) to be in Substantial Compliance with the Supplemental Relief Order and the 1994 Consent Decree and (ii) dismissing the County from this case.  The formal notice of the Hearing may be found on the attached link labeled “Notice of Substantial Compliance Hearing.pdf.” The accompanying documents associated with the joint motion may be accessed below through the attached link labeled “Joint Motion for Substantial Compliance Hearing.pdf.”
Rozporządzenie wykonawcze
Kliknij tutaj, aby uzyskać pełną kopię Rozporządzenie wykonawcze 2008-1
Dodatkowe zamówienia
On October 31, 2018, Cook County (including Cook County Health) was found to be in compliance with the Shakman Consent Decree and was released from federal oversight.  In the attached Court Order, the Cook County Health Employment Plan is Exhibit 3. Oversight of the Employment Plan and related policies is the responsibility of the Cook County Health HR team, EPO, and Office of the Independent Inspector General.
Uzgodnione zamówienie stwierdzające znaczną zgodność
Po więcej informacji
Kopie można również otrzymać od Biuro prokuratora stanowego Cook County, Lub
Roger Fross, pełnomocnik grup powodów
Lord, Bissell & Brook LLP
111 South Wacker Drive, apartament 4100
Chicago, Illinois 60606
 
Aktywnie rekrutowane stanowiska 
Stanowisko aktywnie rekrutowane to wysokie stanowisko lub stanowisko techniczne/zawodowe, w przypadku którego referencje akademickie, licencja, certyfikacja lub doświadczenie wnioskodawcy są ważnymi wyznacznikami zróżnicowania wśród wnioskodawców. Aktywnie rekrutowane stanowiska muszą spełniać określone minimalne kwalifikacje, w tym tytuł licencjata lub wyższy, z wyjątkiem certyfikowanych/licencjonowanych stanowisk pracowników służby zdrowia i asystentów medycznych. Aktywnie rekrutowane stanowiska nie są stanowiskami mianowanymi bezpośrednio. Aktywnie rekrutowane stanowiska należą do jednej z czterech kategorii:
 1. Stanowiska, na których minimalne kwalifikacje to MD, DO, DDS, Ph.D., D.Sc., Dr PH., JD lub doktorat lub stopień magistra
 2. Stanowiska, które są certyfikowanymi/licencjonowanymi stanowiskami pracowników służby zdrowia w Cook County Health
 3. Asystenci medyczni pracujący w Cook County Health
 4. Stanowiska, które są:
  1. Nie objęte żadnym CBA
  2. Zwolnieni z usług związanych z karierą zgodnie z Zasadami personelu służby zdrowia hrabstwa Cook i są do woli (chyba że pracownik na tym Stanowisku został zatrudniony na tym Stanowisku przed 1 lipca 2010 r.)
  3. albo (a) odpowiedzialny za codzienne wykonywanie funkcji technicznych lub zawodowych wysokiego szczebla, albo (b) odpowiedzialny za bieżący nadzór nad co najmniej trzema pracownikami
Lista aktywnie rekrutowanych stanowisk
Lista wszystkich Aktywnie Rekrutowanych Stanowisk prowadzona i utrzymywana przez Oficera ds. Planu Zatrudnienia zgodnie z Sekcją IX.T. Kopia aktualnej Listy Aktywnie Rekrutowanych Stanowisk, która może być od czasu do czasu aktualizowana, jest załączona jako Eksponat 1.
Zaawansowana pozycja kliniczna
Kopia aktualnej listy zaawansowanych stanowisk klinicznych, która może być od czasu do czasu aktualizowana, jest załączona jako: Zaawansowane stanowiska kliniczne Lista stanowisk w procesie rekrutacji (Rysunek 13).
Lista certyfikowanych/licencjonowanych pracowników służby zdrowia
Certyfikowane/licencjonowane stanowisko pracownika służby zdrowia to takie, które obejmuje codzienne wykonywanie funkcji związanych z techniczną opieką zdrowotną na wysokim poziomie i wymaga wykształcenia pomaturalnego oraz licencji lub certyfikatu wydanego przez państwo lub inną akredytowaną organizację w dziedzinie związanej z ochroną zdrowia.
Wykaz wszystkich certyfikowanych/licencjonowanych stanowisk pracowników służby zdrowia, które mogą być od czasu do czasu zmieniane, którego aktualna kopia jest dołączona jako Eksponat 2
Bezpośrednie stanowiska powołania
Stanowisko mianowane bezpośrednio to wyspecjalizowane stanowisko zawodowe wysokiego szczebla, w przypadku którego kwalifikacje akademickie i łączne zgromadzone doświadczenie (lub doświadczenie specjalistyczne) są ważnymi wyznacznikami różnicowania między kandydatami oraz:
 1. Posiada minimalne kwalifikacje wymagające tytułu licencjata lub wyższego oraz minimum trzyletniego stażu pracy związanego ze stanowiskiem
 2. Jest mianowany przez CEO
 3. Podlega bezpośrednio dyrektorowi generalnemu lub zastępcy dyrektora generalnego lub podlega komuś, kto znajduje się w zakresie dwóch poziomów raportowania od dyrektora generalnego lub zastępcy dyrektora generalnego, zgodnie ze schematami organizacyjnymi Cook County Health
 4. Nie jest objęty żadnym CBA
 5. Jest zwolniony ze służby karier zgodnie z Zasadami personelu służby zdrowia hrabstwa Cook i jest dobrowolny (chyba że Pracownik na Stanowisku Bezpośredniego Mianowania został zatrudniony przed 1 lipca 2010 r. i został powołany na Stanowisko Bezpośredniego Mianowania przed 12 marca 2013 r.)
 6. Odpowiada za codzienne wykonywanie wysokiej i specjalistycznej funkcji zawodowej
 7. Nie jest aktywnie rekrutowanym stanowiskiem
Lista wszystkich stanowisk związanych z bezpośrednim powołaniem, które mogą być od czasu do czasu zmieniane zgodnie z sekcją VIII.J., której aktualna kopia jest dołączona jako  Eksponat 5
Aby wyświetlić listę opisów stanowisk związanych z bezpośrednim powołaniem, kliknij poniższe łącza:
Lista 1
Lista 2
Opisy stanowisk pracy 
Zasady uzupełniające 
Zgodnie z postanowieniami Sekcji XI Planu zatrudnienia w służbie zdrowia hrabstwa Cook, w niniejszym dokumencie uwzględniono następujące zasady uzupełniające. Zasady uzupełniające są wymienione poniżej:

Zgodność

Zgodnie z wymaganiami Planu zatrudnienia dyrektor generalny ds. zdrowia hrabstwa Cook zatrudnił urzędnika ds. planu zatrudnienia, który będzie odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów oraz wykonywanie wszystkich zadań i obowiązków opisanych w niniejszym planie zatrudnienia.  
Z definicji urzędnik ds. planu zatrudnienia jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów i będzie wykonywał wszystkie zadania i obowiązki opisane w niniejszym planie zatrudnienia. Do podstawowych obowiązków urzędnika ds. planu zatrudnienia należą:

 • Nadzór nad przestrzeganiem Planu Zatrudnienia
 • Prowadzenie i przeglądanie listy zwolnień
 • Przyjmowanie, rozpatrywanie i zgłaszanie skarg związanych z działaniami pracowniczymi i Planem Zatrudnienia
 • Podejmowanie działań w celu oceny, eliminowania, naprawiania i zgłaszania przypadków kontaktów politycznych oraz niedozwolonej dyskryminacji politycznej
 • Szkolenie z planu zatrudnienia
 • Przegląd zasad i procedur
Jeśli masz pytanie lub wątpliwość dotyczącą domniemanego nieprzestrzegania planu zatrudnienia, poniżej dostępny jest formularz skargi lub możesz skontaktować się bezpośrednio z urzędnikiem ds. planu zatrudnienia.
Formularz skargi na plan zatrudnienia
Kimberly Craft, urzędnik ds. planu zatrudnienia
1950 W. Polk ul., 9 piętro
Chicago, IL 60612
epo@cookcountyhhs.org
Z Działem Zgodności Korporacyjnej można również skontaktować się przez:
Nicole Almiro, dyrektor ds. zgodności i prywatności
1950 W. Polk St., Apartament 9217
Chicago, IL 60612
Korporacyjna gorąca linia zgodności: (866) 489-4949

Raporty

Aby zapewnić zaangażowanie hrabstwa Cook na rzecz przejrzystości, dostępne są następujące raporty dotyczące działań związanych z zatrudnieniem i działań monitorujących:

Formularz wniosku o dokumenty

Prośba o dokumenty

Raport powypadkowy
Po rozpatrzeniu zarzutu niezgodności z Planem Zatrudnienia, Pełnomocnik ds. Planu Zatrudnienia wydaje protokół incydentu, w którym określa charakter skargi oraz ustalenia z badania, które mogą obejmować niezgodność z Planem Zatrudnienia lub zaleceniami konkretnych działań korygujących. Zgłoszenie przesyłane jest do Biura Samodzielnego Generalnego Inspektora, a zredagowana kopia protokołu incydentu do Szefa Działu Personalnego i Prezesa Zarządu.
Raport Departamentu Zasobów Ludzkich
Raport Działu Zasobów Ludzkich (DHR) jest wydawany po zapoznaniu się przez Biuro Prezesa Zarządu i Szefa DHR z raportem incydentu, który zawiera stwierdzenie naruszenia lub niezgodności z Planem Zatrudnienia lub zawiera rekomendację działań naprawczych z kierownikiem działu departamentu, którego dotyczy skarga. Raport DHR albo potwierdza wdrożenie działań zalecanych przez urzędnika ds. planu zatrudnienia, albo wyjaśnia, dlaczego zalecane działania nie zostały wdrożone, oraz opisuje działania alternatywne, które zdecydował się podjąć dyrektor generalny, oraz konkretne przyczyny takich działań alternatywnych.
Raport CEO
Po skierowaniu przez Oficera ds. Planu Zatrudnienia i DHR do Biura Niezależnego Generalnego Inspektora przypadków kontaktów politycznych lub bezprawnej dyskryminacji politycznej, OIIG wyda raport podsumowujący. Dyrektor generalny i szef DHR zapoznają się z raportem podsumowującym OIIG wraz z kierownikiem departamentu departamentu, którego dotyczy skarga. Jeżeli raport podsumowujący OIIG zawiera stwierdzenie, że doszło do bezprawnego kontaktu politycznego lub bezprawnej dyskryminacji politycznej lub zawiera zalecenie działań naprawczych, w ciągu 30 dni od otrzymania raportu podsumowującego OIIG, CEO lub osoba przez niego wyznaczona przygotuje raport CEO , który obejmuje:
 1. Opis skargi i wszelkie inne otrzymane informacje dotyczące dochodzenia; 
 2. Opis ustaleń stwierdzonych w trakcie dochodzenia; 
 3. Zalecenia OIIG dotyczące korekty bezprawnych kontaktów politycznych lub bezprawnej dyskryminacji politycznej, jeśli dotyczy; 
 4. Takie inne informacje, które dyrektor generalny może uznać za istotne dla dochodzenia lub wynikających z niego zaleceń; I 
 5. Oświadczenie (i) potwierdzające wdrożenie zalecanego działania OIIG lub (ii) wyjaśnienie, dlaczego zalecane działanie nie zostało wdrożone oraz opis wszelkich alternatywnych działań, które CEO zdecydował się podjąć, wraz z konkretnymi powodami takiego alternatywnego działania.
pl_PLPolish