Cook County Health składa się z czterech głównych organizacji wspierających, które koordynują działania związane ze zbieraniem funduszy, wolontariatem i darowiznami na cele charytatywne dla systemu opieki zdrowotnej i powiązanych programów.

Fundacja Zdrowia Powiatu Cook, Inc.

Cook County Health Foundation, Inc. lub „CCH Foundation” jest spółką non-profit w stanie Illinois utworzoną w celu pozyskiwania i otrzymywania datków oraz innego wsparcia finansowego w celu wspierania misji Cook County Health.

Cook County Health Foundation jest podmiotem odrębnym od systemu Cook County Health i nie jest kontrolowany przez system opieki zdrowotnej. Więcej informacji na stronie Fundacji CCH pod adresem http://cchealthfoundation.org/. 

Fundacja CCH stworzyła listę życzeń Amazon, aby zapewnić podstawowe potrzeby osobom ubiegającym się o azyl, które otrzymują opiekę w Cook County Health. Jeśli chcesz przekazać rzeczy z listy życzeń, proszę Kliknij tutaj

John H. Stroger, Jr. Rada Pomocnicza Szpitala

The John H. Stroger, Jr. Rada Pomocnicza Szpitala to grupa wolontariuszy założona w 1968 roku. 

Pomocniczy zapewnia wsparcie dla programów pacjentów w całym szpitalu. Ta grupa oddanych kobiet była odpowiedzialna za sponsorowanie i finansowanie projektów pacjentów. Dzięki wsparciu finansowemu Pomocniczy Szpitala im. Johna H. Strogera stale kieruje różnymi programami, w tym programem fotelików samochodowych, dostarczaniem wyprawek dla noworodków, niedrogim programem Okulary i programem Snow City Arts.

John H. Stroger, Jr. Rada Pomocnicza Szpitala
Sue Williams, prezes pomocniczy
1900 W. Polk ul
Apartament 57 – parter
Chicago, IL 60612
(312) 864-0375

Pomocnicza damska Provident

Provident Women's Auxiliary (PWA) w Provident Hospital koordynuje wszystkie działania związane ze zbieraniem funduszy w celu wsparcia misji szpitala.  
Do tej pory zebrali około miliona dolarów w ciągu 50 lat swojego istnienia. Dawniej znane jako Professional Women's Auxiliary of Provident Medical Center, nadal się spotykały po zamknięciu szpitala w 1987 roku. Kiedy Provident ponownie otworzył się jako Provident Hospital, grupa poprosiła o pozwolenie na pozostanie jedynym podmiotem zbierającym fundusze w szpitalu. Grupa została później ponownie zarejestrowana jako Provident Women's Auxiliary (PWA) w 1994 roku.
Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz Provident Women's Auxiliary (PWA), możesz wysłać darowiznę pocztą na adres: 
Pomocnicza damska Provident
c/o Szpital Provident, Departament Spraw Publicznych
500 E. 51st Street
Chicago, IL 60615

pl_PLPolish