UDERZENIE

ZMIANA

SŁUSZNOŚĆ

MISJA

Ustanowienie powszechnego dostępu do najlepszych na świecie usług opieki i zdrowia dla wszystkich mieszkańców powiatu Cook, niezależnie od ich możliwości finansowych, aby wszyscy mogli żyć w zdrowiu.

WIZJA

Aby zapewnić zdrowie
jako prawo człowieka.

WARTOŚCI

Innowacja Współczucie Odpowiedzialność Szacunek Doskonałość i wykształcenie

Odtwórz wideo

Filary strategiczne

Bezpieczeństwo pacjenta, doskonałość kliniczna i jakość

Pobierz MP4 wideo.
Zapewnij najwyższą jakość usług i najlepsze wyniki kliniczne, zapewniając pacjentom odpowiednią opiekę, we właściwym czasie i we właściwym miejscu.
  Inicjatywy zakończone lub w toku:
 • Ustanowione wskaźniki jakości specyficzne dla placówki i działu.
 • Wzmocnij wskaźniki w kluczowych obszarach, takich jak mycie rąk i zapobieganie sepsie.
 • Popraw wyniki pacjentów.

Równość w zdrowiu, zdrowie i integracja społeczności

Pobierz MP4 wideo.
Twórz sprawiedliwe przestrzenie, w których kompleksowe potrzeby zdrowotne naszych pacjentów i społeczności są w pełni zaspokajane i kieruj naszym rozwojem.
  • Inicjatywy zakończone lub w toku:
  • Założył Biuro ds. Równości i Integracji.
  • Podał 1 milion szczepionek przeciwko COVID-19.
  • Przeprowadził hiperlokalną kampanię na rzecz szczepionek na COVID-19.
  • Ustanowione Społeczne Rady Doradcze.

Siła robocza: talenty i zespoły

Pobierz MP4 wideo.
Bądź pracodawcą z wyboru, wspierając i inwestując w naszą siłę roboczą, rekrutując najlepsze talenty i wspierając solidną pracę zespołową.
  Inicjatywy zakończone lub w toku:
 • Rozpoczął projekt doskonalenia procesów w procesie rekrutacji.
 • Wdrożono targi pracy.
 • Utworzono ogólnosystemową grupę zadaniową CCH Trauma-Informed Task Force.

Odporność fiskalna

Pobierz MP4 wideo.
Zadbaj o to, aby finanse CCH umożliwiły rozszerzenie naszej misji.
  Inicjatywy zakończone lub w toku:
 • Zarządzałem budżetem FY21 z pozytywnymi wynikami.
 • Ustalono plan obrotu cyklu przychodów.
 • Osiągnięto ponad $14M oszczędności dzięki renegocjacjom umów.

Doświadczenie pacjenta

Pobierz MP4 wideo.
Opracuj systemy opieki i edukacji, które zapewnią pacjentom lepsze doświadczenia.
  Inicjatywy zakończone lub w toku:
 • Ustanowiono program nawigatora pacjenta.
 • Uruchomiono radę doradczą rodziny pacjenta w szpitalu Strogera.
 • Lepsze wyniki satysfakcji pacjentów.
 • Wdrażanie inicjatywy znajdowania drogi.

Optymalizacja, systematyzacja i poprawa wydajności

Pobierz MP4 wideo.
Optymalizuj nasze systemy, aby były dostępne, niezawodne, odpowiednie, skuteczne, ustandaryzowane i odporne.
  Inicjatywy zakończone lub w toku:
 • Utworzenie społecznościowego portalu informacyjnego na temat szczepionek przeciwko COVID-19 i jednego z największych telefonicznych centrów ds. szczepień w stanie Illinois.
 • Zrestrukturyzowano szablon kontraktów na opiekę zarządzaną CountyCare, aby był zgodny z najlepszymi praktykami branżowymi.
 • Stworzył i pomyślnie wdrożył plan poprawy wyników finansowych CountyCare, w tym programy testów warunków skrajnych przepływów pieniężnych.

Rozwój, innowacje i transformacja

Pobierz MP4 wideo.
Poprowadź podróż do skutecznej opieki i lepszych wyników zdrowotnych dzięki solidnej infrastrukturze i przełomowemu dostępowi do zasobów opieki.
  Inicjatywy zakończone lub w toku:
 • Otwarto nowe ośrodki zdrowia w Arlington Heights, North Riverside i Belmont Cragin.
 • Zainwestowano w obrazowanie, dializy i inne modernizacje w Szpital Providenta.
 • Zbudowane możliwości telezdrowia.
 • Rozpoczął proces tworzenia planu zagospodarowania przestrzennego obiektów.
 • Nawiązał współpracę z innymi szpitalami.

Spotkania w Ratuszu Gminy

Aby uzyskać wkład pracowników w proces planowania strategicznego, firma Cook County Health (CCH) zorganizowała dwa wirtualne spotkania w Urzędzie Miejskim dla pracowników przed sporządzeniem planu strategicznego i przeprowadziła wśród pracowników ankietę w celu uzyskania cennych informacji zwrotnych. CCH wysłało e-maile do pracowników i poinformowało ich o możliwości udziału w ratuszach. Łącznie w spotkaniach pracowniczych Urzędu Miejskiego uczestniczyło ponad 450 osób.

Podsumowanie ankiety pracowniczej

CCH otrzymało blisko 400 odpowiedzi na ankietę. Do mocnych stron, które zauważono, należało zaangażowanie CCH na rzecz osób niedostatecznie obsłużonych, jakość opieki/ekspertyza kliniczna oraz zdolność do mobilizacji w nowych okolicznościach (np. miejsca masowych szczepień). Zidentyfikowane słabe strony obejmują doświadczenia pacjentów, brak elastyczności w procesach wewnętrznych, personel – rekrutacja retencji oraz zdefiniowanie roli i odpowiedzialności. Podkreślone możliwości obejmowały wykorzystanie dolarów federalnych na inwestycje, rozwój linii serwisowych dla usług specjalistycznych oraz planowanie kapitałowe i inwestycje w obiekty/sprzęt. Odnotowane zagrożenia obejmowały przyszłe wzrosty pandemii, przestarzałe procesy i wybór pacjentów.

IMPACT 2023 Osiągnięcia

Poprawiona ocena w gwiazdkach CMS i klasa bezpieczeństwa szpitala Leapfrog.

Osiągnął krajowe uznanie dla Kardiologia/Programy uderzeń.

Lepsze wyniki leczenia wrzodów i upadków.

Wdrożony program nawigatora zdrowia matki.

Osiągnięto lub przekroczono standardy dla HEDIS i Pay for Performance.

Otwarcie nowych placówek służby zdrowia w Belmont Cragin, North Riverside, Blue Island i Harrison Square.

CountyCare otrzymał najwyższą ocenę jakości.

Trzy lata
Prognoza finansowa

Trzy lata
Prognoza finansowa

Zarząd

Lyndona Taylora, Krzesło

Czcigodny dr Dennis Deer, LCPC, CCFC, Wiceprzewodniczący

Roberta Currie

Raul Garza

Adę Mary Gugenheim

Josepha M. Harringtona

Karen E. Kim, MD, MS

Mike'a Koettinga

Davida Ernesto Munara

Heather M. Prendergast, MD, MS, MPH

Robert G. Reiter Jr.

Otis L. Story, Sr.

Izrael Rocha Jr., Dyrektor Naczelny

S
pl_PLPolish