Wybierz rok poniżej, aby wyświetlić dokumenty budżetowe

Proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2024 został przedstawiony na Nadzwyczajnym Posiedzeniu Komisji Finansowej CCH w dniu 8 sierpnia 2023 r. Prezentacja była dostępna pod linkiem poniżej, po wprowadzeniu.

Przesłuchania publiczne projektu Wstępnego Budżetu CCH na rok 2024 odbyły się w czwartek 10 sierpnia 2023 r. o godz. 18:00 oraz we wtorek 15 sierpnia 2023 r. o godz. 9:00

Komisja Finansowa zatwierdziła proponowany wstępny budżet CCH na rok 2024 na swoim zwyczajnym posiedzeniu w czwartek 17 sierpnia 2023 r., a Rada Dyrektorów CCH zatwierdziła proponowany wstępny budżet CCH na rok 2024 na swoim zwyczajnym posiedzeniu Zarządu w dniu 25 sierpnia 2023 r.

Materiały:

Prezentacja budżetu wprowadzona 8 sierpnia 2023 r

8/8/23 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Finansów w celu wprowadzenia i zawiadomienia o przesłuchaniach publicznych

8/8/23 Porządek posiedzenia Specjalnego Komitetu Finansowego

Proponowany wstępny budżet CCH na rok 2023 został przedstawiony na nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Dyrektorów CCH w dniu 8 sierpnia 2022 r. Prezentację można znaleźć pod tym linkiem.

Komisja Finansów przeprowadzi przesłuchania publiczne w sprawie proponowanego wstępnego budżetu CCH na rok budżetowy 2023 w środę 10 sierpnia 2022 r. o godz. 9:00 oraz w czwartek 11 sierpnia 2022 r. o godz. 18:00

Oczekuje się, że Komisja Finansów dokona przeglądu wstępnego budżetu na swoim zwyczajnym posiedzeniu w czwartek 18 sierpnia 2022 r.

Oczekuje się, że Rada Dyrektorów CCH rozważy proponowany Wstępny Budżet na swoim zwyczajnym posiedzeniu Rady w dniu 26 sierpnia 2022 r.

Materiały:

Instrukcja elektronicznej rejestracji w celu składania wirtualnych zeznań ustnych lub składania pisemnych zeznań

8/8/22 Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Zebraniu Zarządu do wprowadzenia

8/8/22 Porządek obrad specjalnego posiedzenia zarządu

8/10/22 i 8/11/22 Zawiadomienie o przesłuchaniach publicznych Komisji Finansów

Aktualizacja – obowiązuje od 8-16-21: posiedzenia Zarządu CCH i jego Komitetów będą odbywały się zdalnie, o ile nie wskazano inaczej. 

Proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2022 został przedstawiony na Nadzwyczajnym Spotkaniu Rady Dyrektorów CCH w dniu 9 sierpnia 2021 r.

Komisja Finansów dokonała przeglądu i omówiła Wstępny Budżet na swoim zwyczajnym posiedzeniu w czwartek 19 sierpnia 2021 r.

Komisja Finansów odbyła Specjalne Posiedzenie, które obejmowało dwa (2) Przesłuchania Publiczne w sprawie Wstępnego Budżetu w sprawie:

 • Poniedziałek, 23 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00, przerwa i ponowne zebranie do
 • wtorek, 24 sierpnia 2021 o 18:00

Rada Dyrektorów CCH zatwierdziła proponowany Wstępny Budżet na swoim zwyczajnym posiedzeniu Zarządu w dniu 27 sierpnia 2021 r.

Data

Działalność:

8-09-21 o godzinie 9:00

Zarząd CCH

Przedstawiono proponowany budżet wstępny

wprowadzony

8-19-21 o godzinie 9:00

Komitet Finansowy CCH

Sprawdzono proponowany budżet wstępny

Przejrzyj i przedyskutuj

8-23-21 o godzinie 9:00

Komitet Finansowy CCH

Spotkanie specjalne z przesłuchaniem publicznym, przerwane do 24.08.21 o godz. 18:00

Przyjmij świadectwo

8-24-21 o 18:00

Komitet Finansowy CCH

8-23-21 Zwołano ponownie nadzwyczajne posiedzenie z przesłuchaniem publicznym, rozważenie rekomendacji w sprawie proponowanego wstępnego budżetu CCH na rok budżetowy 2022

Otrzymano zeznania, zalecono zatwierdzenie proponowanego wstępnego budżetu CCH na rok budżetowy 2022

8-27-21 o godzinie 9:00

Zarząd CCH

Rozpatrzenie proponowanego wstępnego budżetu CCH na rok 2022 

Zatwierdzony przez Zarząd w dniu 27.08.21

Materiały:

Kliknij tutaj, aby zobaczyć specjalne posiedzenie Komisji Finansów 23-08-21 z przesłuchaniami publicznymi Ogłoszenie (z przesłuchaniami publicznymi, które odbyły się 23-08-21 i 24-08-21)

Kliknij tutaj, aby zobaczyć specjalne posiedzenie Komisji Finansów 23-08-21 z przesłuchaniami publicznymi Porządek obrad (z przesłuchaniami publicznymi, które odbyły się 23-08-21 i 24-08-21)

Kliknij tutaj, aby obejrzeć prezentację – Proponowany budżet wstępny na rok 2022 (23 sierpnia 2021 Nadzwyczajne posiedzenie Komisji Finansów z dwoma (2) wysłuchaniami publicznymi)

Kliknij tutaj, aby zapoznać się ze wstępnymi komentarzami dyrektora generalnego Israela Rocha Jr. dotyczącymi budżetu wstępnego (9 sierpnia 2021 Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu)

 

Składanie publicznych zeznań na przesłuchania publiczne

Instrukcje dotyczące składania zeznań znajdują się poniżej

Zeznanie jest ograniczone do trzech (3) minut na osobę. 

Opcje dostępne dla członków społeczeństwa w zakresie składania zeznań na Przesłuchaniach publicznych prowadzonych w ramach tego Specjalnego Spotkania to:

 • złożyć pisemne publiczne zeznanie do wczytania do protokołu przez sekretarza;
 • złożyć zeznania w formie nagranego wcześniej pliku audio lub wideo do odtworzenia na rozprawie; Lub
 • Zadzwoń pod numer 312-864-7606, aby nagrać swoje zeznania do pliku audio, który można odtworzyć na rozprawie.

Złóż zeznania do 22 sierpniand 17:00 na 23 sierpniar & D Wysłuchanie publiczne

Złóż zeznania do 24 sierpniacz 13:00 na 24 sierpniacz Wysłuchanie publiczne

Pisemne zeznania i wcześniej nagrane zeznania audio/wideo nie obejmują używania wulgarnego, obraźliwego lub w inny sposób nieodpowiedniego języka lub zachowania podczas zwracania się do Rady lub jej Komitetów; niedostosowanie się do tego wymogu spowoduje wykluczenie zeznań z posiedzenia. 

 

Instrukcja składania zeznań na dwa (2) przesłuchania publiczne w dniu 23 sierpniar & D  i 24 sierpniacz

 

Informujemy, że chociaż dołożymy wszelkich starań, aby uwzględnić zeznania otrzymane na rozprawach po upływie podanych terminów, wszystkie pisemne zeznania otrzymane przed godziną 18:00 w dniu 24 sierpnia zostaną włączone do protokołu spotkania.

 

 

Złożyć pisemne zeznania do wczytania do protokołu przez Sekretarza:

Przed podanymi powyżej terminami możesz drogą elektroniczną złożyć swoje pisemne zeznania na Przesłuchaniach Publicznych pod adresem https://cookcountyhealth.org/about/board-of-directors/ lub można go złożyć pocztą elektroniczną na adres Sekretarza Zarządu pod adresem dsantana@cookcountyhhs.org. Wskaż, czy składasz zeznania na 23 sierpniar & D lub 24 sierpniacz Wysłuchanie publiczne w Twojej komunikacji. Zeznanie nie powinno przekraczać trzech (3) minut.

Złóż zeznania w nagranej formie pliku audio lub wideo:

 • Nagraj swoje zeznania audio lub wideo w akceptowalnym formacie (przykłady: plik WAV, plik MP3, plik MP4, plik AIFF)
 • Zeznanie nie powinno przekraczać trzech (3) minut.
 • Kontakt dsantana@cookcountyhhs.org zorganizować transfer plików. W szczególności pliki wideo są zwykle zbyt duże, aby można je było wysłać pocztą e-mail, dlatego w celu przesłania można utworzyć połączenie udostępniania plików. Wskaż, czy składasz zeznania na 23 sierpniar & D lub 24 sierpniacz Wysłuchanie publiczne w Twojej komunikacji.
 • Pojawią się instrukcje udostępniania pliku audio/wideo. Prosimy o dołączenie pliku zawierającego pisemne zeznania, który zostanie włączony do protokołu spotkania i udostępniony na stronie internetowej CCH.

Złóż zeznania, korzystając z opcji połączenia telefonicznego, aby nagrać swoje zeznania w pliku audio:

 • Zadzwoń pod numer 312-864-7606, aby nagrać swoje zeznania. Zeznanie nie powinno przekraczać trzech (3) minut.
 • Proszę podać swoje imię i nazwisko (i nazwę organizacji, jeśli dotyczy) na początku nagrania i wskazać, czy składasz zeznania w dniu 23 sierpniar & D lub 24 sierpniacz Wysłuchanie publiczne w twoim nagraniu. Nie umieszczaj w nagraniu swoich osobistych danych kontaktowych, takich jak numer telefonu lub adres e-mail, ponieważ informacje te są udostępniane publicznie.
 • Po nagraniu prześlij kopię swojego pisemnego zeznania na adres dsantana@cookcountyhhs.org, do włączenia do protokołu spotkania i udostępnienia na stronie internetowej CCH.

Proponowany wstępny budżet CCH na rok 2021 został przedstawiony Radzie Dyrektorów CCH w dniu 28 sierpnia 2020 r.

Odbędą się dwa (2) przesłuchania publiczne w sprawie budżetu wstępnego:

 • wtorek, 1 września 2020 o godzinie 9:00
 • środa, 9 września 2020 o 18:00 Przerwa w obradach do godziny 8:00 w piątek 11 września 2020 r

Oczekuje się, że zarząd CCH rozważy proponowany wstępny budżet na specjalnym posiedzeniu zarządu w dniu 11 września 2020 r.

DataDziałanie:
8-28-20 o godzinie 9:00Zarząd CCHPrzedstawiono proponowany budżet wstępnywprowadzony
9-01-20 o godzinie 9:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczneOtrzymane świadectwa
9-09-20 o 18:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczneOtrzymane świadectwa
9-11-20 o godzinie 9:00Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnego Otrzymane świadectwa

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z zawiadomieniem o przesłuchaniach publicznych (przesłuchania odbywają się zdalnie)

Kliknij tutaj, aby przesłać swoje zeznania drogą elektroniczną

Kliknij poniżej, aby zobaczyć materiały budżetowe/prezentację z dnia 28 sierpnia 2020 r

Prezentacja - Proponowany budżet wstępny na rok budżetowy 21

Proponowana wstępna narracja budżetowa na rok budżetowy 21

Szpital Provident na nowo

Kliknij tutaj, aby wyświetlić wstępny budżet CCH na rok 2020 i prognozę wpływu na 2023 r. zatwierdzoną na specjalnym posiedzeniu zarządu 9/13/19

Proponowany wstępny budżet CCH na rok budżetowy 2020 (budżet wstępny) i trzyletnia (3) prognoza finansowa: rok budżetowy 2020-2022 dla planu strategicznego CCH Impact 2023 (prognoza finansowa Impact 2023) zostały przedstawione Radzie Dyrektorów CCH 30 sierpnia 2019 r.

Odbędą się dwa (2) wysłuchania publiczne w sprawie wstępnego budżetu i prognozy skutków finansowych na rok 2023:

 • wtorek, 10 września 2019 o 18:00
 • Środa, 11 września 2019 o godzinie 9:00

Oczekuje się, że Rada Dyrektorów CCH rozważy proponowany wstępny budżet i prognozę finansową wpływu na rok 2023 w dniu 13 września 2019 r.

DataDziałanie:
8-30-19 o godzinie 9:00Zarząd CCHPrzedstawiono proponowany budżet wstępny i prognozę wpływu na rok 2023Otrzymane
9-10-19 o 18:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczneOtrzymano świadectwo
9-11-19 o godzinie 9:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczneOtrzymano świadectwo
9-13-19 o 12:30Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego Wstępnego Budżetu i Prognozy Finansowej Wpływu na 2023 rokZatwierdzony

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z zawiadomieniem o przesłuchaniach publicznych

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się jako mówca publiczny na przesłuchania publiczne

Kliknij tutaj, aby przesłać swoje zeznania drogą elektroniczną

Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały budżetowe/prezentację z dnia 30 sierpnia 2019 r

CCH FY2019 Wstępny budżet

Proponowany wstępny budżet CCH na rok budżetowy 2019 został przedstawiony Komitetowi Finansowemu CCH w dniu 24 sierpnia 2018 r.

Odbędą się dwa (2) przesłuchania publiczne w sprawie budżetu wstępnego:

 • wtorek, 28 sierpnia 2018 o godzinie 9:00 i
 • środa, 29 sierpnia 2018 o 18:00

Oczekuje się, że Rada Dyrektorów CCH rozważy proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2019 w dniu 31 sierpnia 2018 r.

DataDziałanie:
8-24-18 o 8:30Komitet Finansowy CCHPrzedstawiono proponowany budżet wstępny
8-28-18 o godzinie 9:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnego
8-29-18 o 18:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnego
8-31-18 o godzinie 9:00Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnego

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z zawiadomieniem o przesłuchaniach publicznych

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się jako mówca publiczny na przesłuchania publiczne

Kliknij tutaj, aby przesłać swoje zeznania drogą elektroniczną

Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały budżetowe/prezentację z dnia 24 sierpnia 2018 r

CCH FY2018 Wstępny budżet

Proponowany wstępny budżet CCH na rok 2018 został przedstawiony Komitetowi Finansowemu CCH w dniu 25 sierpnia 2017 r.

Odbyły się dwa (2) wysłuchania publiczne w sprawie budżetu wstępnego:

 • poniedziałek, 28 sierpnia 2017 o godzinie 9:00 i
 • wtorek, 29 sierpnia 2017 o 18:00

Rada Dyrektorów CCH zatwierdziła proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2018 1 września 2017 r.

DataDziałanie:
8-25-17 o 8:30Komitet Finansowy CCHWprowadzenie proponowanego Wstępnego BudżetuOtrzymuj proponowane informacje o budżecie wstępnym
8-28-17 o godzinie 9:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoPrzyjmij publiczne świadectwo
8-29-17 o 18:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoPrzyjmij publiczne świadectwo
9-01-17 o godzinie 9:00Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnegoWniosek o zatwierdzenie proponowanego budżetu wstępnego

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z zawiadomieniem o przesłuchaniach publicznych

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się jako mówca publiczny na przesłuchania publiczne

Kliknij tutaj, aby przesłać swoje zeznania drogą elektroniczną

Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały budżetowe/prezentację z dnia 25 sierpnia 2017 r

CCH FY2017 Wstępny budżet

Proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2017 zostanie przedstawiony Komitetowi Finansowemu CCH w dniu 19 sierpnia 2016 r. Dwa (2) wysłuchania publiczne w sprawie Wstępnego budżetu odbędą się 24 sierpnia 2016 r. o godz. 9:00 i 18:00 CCH Oczekuje się, że Rada Dyrektorów rozważy proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2017 26 sierpnia 2016 r.

Data 
8-19-16Komitet Finansowy CCHWprowadzenie proponowanego Wstępnego BudżetuOtrzymano proponowany budżet wstępny i dodatkowe informacje
8-24-16 o godzinie 9:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-24-16 o 18:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-26-16Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnegoProponowany budżet wstępny zatwierdzony przez Radę Dyrektorów CCH

Kliknij tutaj, aby wyświetlić zawiadomienie o przesłuchaniach publicznych

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się jako mówca publiczny

Kliknij tutaj, aby przesłać swoje zeznania drogą elektroniczną

Kliknij tutaj, aby zobaczyć materiały/prezentację budżetową z dnia 19 sierpnia 2016 r

Wstępny budżet CCH na rok budżetowy 2016 (zaktualizowany 28.08.2015)

Zaktualizowano 28.08.15

Proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2016 został przedstawiony Komitetowi Finansowemu CCH w dniu 21 sierpnia 2015 r. W dniu 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 9:00 i 18:00 odbyły się dwa (2) wysłuchania publiczne dotyczące Wstępnego budżetu. Dyrektorzy zatwierdzili proponowany wstępny budżet CCH na rok obrotowy 2016 w dniu 28 sierpnia 2015 r.

DataDziałanie
8-21-15Komitet Finansowy CCHWprowadzenie proponowanego Wstępnego BudżetuOtrzymano proponowany budżet wstępny i dodatkowe informacje
8-25-15 o godzinie 9:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-25-15 o 18:00Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-28-15Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnegoProponowany budżet wstępny zatwierdzony przez Radę Dyrektorów CCH

Kliknij tutaj, aby zapoznać się z zawiadomieniem o przesłuchaniach publicznych

Kliknij tutaj, aby zarejestrować się jako mówca publiczny na przesłuchania publiczne

Kliknij tutaj, aby złożyć zeznanie drogą elektroniczną

Skorygowane podsumowanie konta — proponowany wstępny budżet CCH na rok 2016

Prezentacja - proponowany wstępny budżet CCH na rok 2016

CCH FY2015 Wstępny budżet

Proponowany wstępny budżet CCH na rok 2015 został przedstawiony Komitetowi Finansowemu CCH w dniu 15 sierpnia 2014 r. Przesłuchania publiczne w sprawie wstępnego budżetu odbyły się w dniach 25 i 26 sierpnia 2014 r. Rada Dyrektorów CCH zatwierdziła proponowany wstępny budżet CCH na rok 2015 w dniu 29 sierpnia , 2014.

DataDziałanie: 
8-15-14Komitet Finansowy CCHWprowadzenie proponowanego Wstępnego BudżetuOtrzymano proponowany budżet wstępny i dodatkowe informacje
8-25-14Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-26-14Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-29-14Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnegoZatwierdzono proponowany budżet wstępny

Wstępny budżet CCH na rok 2015

Zawiadomienie o przesłuchaniach publicznych 21-08-14

Prezentacja - Proponowany wstępny budżet CCHHS na rok 2015 

Podsumowanie konta — proponowany budżet wstępny CCHHS na rok 2015

CCH FY2014 Wstępny budżet

Proponowany Wstępny Budżet CCH na rok 2014 został przedstawiony Komitetowi Finansowemu CCH w dniu 16 sierpnia 2013 r. Przesłuchania publiczne w sprawie Wstępnego budżetu odbyły się w dniach 20 sierpnia, 21 sierpnia i 23 sierpnia 2013 r. Rada Dyrektorów CCH zatwierdziła proponowany Wstępny budżet CCH na rok 2014 Budżet na dzień 23 sierpnia 2013 r.

DataDziałanie:
8-16-13Komitet Finansowy CCHWprowadzenie proponowanego Wstępnego BudżetuOtrzymano proponowany budżet wstępny i dodatkowe informacje
8-20-13Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-21-13Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-23-13Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie proponowanego budżetu wstępnegoOtrzymał publiczne świadectwo
8-23-13Rada Dyrektorów CCHHSRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnegoZatwierdzono proponowany budżet wstępny

Zawiadomienie o przesłuchaniach publicznych 

Prezentacja - proponowany CCH FY2014 Wstępny budżet i podsumowanie konta

CCH FY2013 Wstępny budżet

Wstępny Budżet CCH na rok 2013 został przedstawiony Komisji Finansów CCH w dniu 24 sierpnia 2012 r. Wysłuchania publiczne w sprawie Wstępnego budżetu odbyły się w dniach 28 sierpnia, 30 sierpnia i 4 września. Rada Dyrektorów CCH zatwierdziła wstępny budżet na rok 2013 w dniu 5 września 2012 r.

DataDziałanie:
8-24-12Komitet Finansowy CCHWprowadzenie budżetu wstępnegoOtrzymano proponowany budżet wstępny i dodatkowe informacje
8-28-12Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie wstępnego budżetuOtrzymał publiczne świadectwo
8-30-12Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie wstępnego budżetuOtrzymał publiczne świadectwo
9-04-12Komitet Finansowy CCHWysłuchanie publiczne w sprawie wstępnego budżetuOtrzymał publiczne świadectwo
9-05-12Zarząd CCHRozpatrzenie proponowanego budżetu wstępnegoZatwierdzono proponowany budżet wstępny

Rada komisarzy powiatu Cook zatwierdziła wstępny budżet CCH na rok budżetowy 2013 na posiedzeniu w dniu 2 października 2012 r.; Wstępny budżet zostanie teraz przesłany do Przewodniczącego Rady Powiatu Cook w celu włączenia go do Zaleceń Prezydenta w sprawie budżetu na rok 2013.

Zawiadomienie o przesłuchaniach publicznych 

Prezentacja budżetu i materiały

pl_PLPolish