Konsorcjum ds. Złośliwości AIDS (AMC)

Hematologia/Onkologia Division jest członkiem AIDS Malignancy Consortium, którego zakres kompetencji obejmuje badania kliniczne i translacyjne dotyczące pacjentów zakażonych wirusem HIV z chorobą nowotworową.
Jest to również wspierane przez NCI. 

KARPA

Naukowcy z Cook County Health and Rush University Medical Center (RUMC) współpracują w celu utworzenia Chicagowskiego Epicentrum Oporności na Antybiotyki i Zapobiegania Infekcjom (CARPE).
Epicentrum opracowało hurtownię danych klinicznych, wykorzystując dane z elektronicznej dokumentacji medycznej ze stowarzyszonych szpitali, laboratoriów i poradni ambulatoryjnych. Hurtownia danych jest wykorzystywana do monitorowania występowania bakterii opornych na środki przeciwdrobnoustrojowe, śledzenia zakażeń krwi związanych z opieką zdrowotną oraz oceny stosowania antybiotyków. Innowacje opracowane dla hurtowni danych CARPE są wykorzystywane w ogólnomiejskich działaniach Chicago mających na celu wdrożenie elektronicznego raportowania laboratoryjnego chorób zakaźnych i pomagają w zapewnieniu mechanizmów zautomatyzowanego nadzoru dla kluczowych modułów w Krajowej Sieci Bezpieczeństwa Opieki Zdrowotnej (NHSN) CDC. Hurtownia danych ułatwi również szybkie wykrywanie i zautomatyzowany nadzór nad chorobami zakaźnymi w ramach inicjatyw poprawy jakości Epicentrum.

Chicagowskie Centrum Rozwoju Badań nad AIDS

Chicago D-CFAR jest wynikiem współpracy Rush University Medical Center, University of Illinois w Chicago i Cook County Health.
Naszym celem jest zapewnienie środowiska współpracy dla postępu naukowego i klinicznego w zakresie HIV/AIDS. Postępy te są następnie udostępniane nie tylko społecznościom medycznym i naukowym, ale także ogółowi społeczeństwa. Chicago D-CFAR stara się wypełnić luki w badaniach, edukacji, świadomości i usługach w zakresie HIV/AIDS, angażując osoby posiadające najbardziej prestiżową wiedzę i doświadczenie. Stan zdrowia powiatu Cook Ruth M. Rothstein CORE Center mieści Kliniczny Rdzeń D-CFAR, który ma na celu zapewnienie klinicystom wsparcia w celu zwiększenia wpływu badań klinicznych nad HIV w Okręgu Medycznym Illinois i zapewnienie, że praca Chicago D-CFAR odpowiada na obawy społeczności obsługiwanej przez Zdrowia powiatu Cook.  

Cukrzyca

Hektoen zarządza kilkoma grantami zajmującymi się cukrzycą dla Leona Fogelfelda, n. med., ordynator Oddziału Endokrynologii przy ul Szpital im. Johna H. Strogera Jr hrabstwa Cook.
Programy finansowane przez firmy farmaceutyczne służą leczeniu i ocenie pacjentów z cukrzycą. Badania kliniczne mają na celu ocenę leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2. 
Aktualnie prowadzone próby to:  
(1) Insulinoterapia na oddziałach szpitalnych porównująca dwa protokoły lekowe;  
(2) Badania kliniczne porównujące skuteczność i bezpieczeństwo samej insuliny z dwoma doustnymi lekami przeciwcukrzycowymi; I  
(3) Ton badanie kontroli glikemii i bezpieczeństwa w ciągu jednego roku u pacjenta z cukrzycą typu 2 pod kontrolą diety i ćwiczeń fizycznych. 

Próba zachowania w nagłych wypadkach i resuscytacji

Drastyczne ochłodzenie ciała od dawna stosowane jest w celu zachowania funkcji mózgu u pacjentów po zawale serca lub udarze mózgu. Teraz centrum urazowe Cook County Health, jedno z najbardziej ruchliwych w kraju, chce zbadać potencjalne zastosowanie tej techniki do ratowania pacjentów ze śmiertelnymi ranami postrzałowymi i kłutymi. W oczekiwaniu na zatwierdzenie proces rozpocznie się jeszcze w tym roku.

Aby dowiedzieć się więcej o tej próbie, odwiedź Cookcountyhealth.org/epr lub skontaktuj się z Mersaydes Young, analitykiem administracyjnym ds. urazów w Cook County Health, pod adresem mersaydes.young@cookcountyhhs.org.

Intymna przemoc ze strony partnera

Komputerowe badania przesiewowe zdrowia kobiet w Położnictwa i Ginekologii I Podstawowa opieka Kliniki 
  • Źródło finansowania: Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom 
  • Śledczy: lek. Laura Sadowski, MPH (PI), Romina Kee MD, MPH i William Trick MD 
Chociaż badania przesiewowe pod kątem przemocy ze strony partnerów intymnych (IPV) były szeroko zalecane przez wiele organizacji zawodowych i opieki zdrowotnej, ostatnie systematyczne przeglądy literatury nie znalazły dowodów na skuteczność badań przesiewowych w poprawie wyników zdrowotnych kobiet narażonych na IPV. 
Celem tego badania jest ustalenie kosztów i skuteczności rutynowych badań przesiewowych w kierunku IPV i kierowania do usług IPV w porównaniu z powszechną edukacją lub brakiem interwencji w zakresie niepełnosprawności, jakości życia, korzystania z usług opieki zdrowotnej i usług IPV oraz narażenia na IPV, oraz zidentyfikować inne potencjalne skutki uboczne (niekorzystne i korzystne) tych interwencji. 
W tym protokole proponujemy przeprowadzenie randomizowanego, kontrolowanego badania z trzema ramionami w celu ustalenia wpływu badań przesiewowych i skierowania do usług dla kobiet ujawniających ekspozycję na IPV. W pierwszym ramieniu uczestnicy zostaną prześwietleni, a jeśli ujawnią IPV, otrzymają informacje o dostępnych zasobach w społeczności. W ramionach drugim i trzecim uczestnicy nie będą sprawdzani, ale jedna grupa otrzyma informacje o dostępnych zasobach w społeczności, a druga nie. Wszystkie trzy grupy zostaną ocenione pod kątem niepełnosprawności, jakości życia oraz korzystania z opieki zdrowotnej i usług IPV na początku i po 12 miesięcy podejmować właściwe kroki. 
Badanie to zostanie przeprowadzone w kilku placówkach Biura Usług Zdrowotnych Powiatu Cook, w tym w ośrodku CORE i innych sieciowych klinikach społecznościowych, takich jak Logan Square i Rush-Presbyterian-St. Łukasz Centrum Medyczne. 
Informacje kontaktowe 
Laura Sadowski, MD, MPH 
Jednostka ds. współpracy badawczej 
(312) 864-3680 
sadowski@cchil.org 

iPrEx OLE-Zapobieganie HIV

iPreEx Profilaktyka OLE-HIV wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami. 
iPreEx OLE (OLE oznacza Open Label Extension) jest kontynuacją iPreEx badanie mające na celu dostarczenie dodatkowych informacji na temat bezpieczeństwa PrEP i zachowanie ludzi biorących PrEP w dłuższej perspektywie. Mamy nadzieję, że wiedza uczestników, że Truvada PrEP zapewnia pewną ochronę przed zakażeniem wirusem HIV, a fakt, że wszyscy HIV-ujemni uczestnicy iPreEx OLE wiedzą, że otrzymują Truvadę PrEP a nie placebo, doprowadzi do zwiększonego używania badanego leku przez uczestników iPreEx OLE i zwiększona ochrona przed zakażeniem wirusem HIV.

Społeczność kliniczna oparta na mniejszościach Onkologia Program (SHCC MBCCOP)

Szpital im. Johna H. Strogera Jr jest odbiorcą dużego grantu z National Cancer Institute w celu zapewnienia dostępu do krajowych wspólnych badań klinicznych sponsorowanych przez NCI w zakresie leczenia, profilaktyki i kontroli raka.
Dotacja wspiera organizację o nazwie Stroger Hospital Cook County Minority-Based Community Clinical Onkologia Program (SHCC MBCCOP), który jest jednym z 16 MBCCOP w USA. Biuro MBCCOP znajduje się na 4 piętrze Budynku Administracyjnego. Wszyscy pacjenci przyjmowani w poradniach onkologicznych (hematologia/onkologia, chirurgia, promieniowanie onkologia) są sprawdzane pod kątem kwalifikowalności i oferowane im możliwość udziału, jeśli się kwalifikują. Dostępne spektrum prób Jest szeroki i obejmuje wszystkie ogniska guza pierwotnego. Udział w działaniach SHCC MBCCOP jest ważną częścią klinicznej opieki onkologicznej w Stroger Hospital. Numer telefonu SHCC MBCCOP to (312) 864-5204. 

Przedszpitalna próba kontroli dróg oddechowych (PACT)

Cook County Health dołącza do wybranych szpitali i agencji ratownictwa medycznego (EMS) w całym kraju, aby wziąć udział w badaniu klinicznym finansowanym przez Departament Obrony, którego celem jest poprawa wskaźników przeżywalności osób, które doznały urazu utrudniającego oddychanie.

The Przedszpitalna próba kontroli dróg oddechowych (PACT) to czteroletnie, $8,8 miliona badań, mające na celu przetestowanie różnych strategii zabezpieczania dróg oddechowych pacjenta na miejscu urazu i sprawdzenie, czy jedna z nich zwiększa przeżywalność.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij Tutaj.

Międzyagencyjne badanie kobiet na temat HIV (WIHS)

Prowadzone przez Mardge'a Cohen, MD, CORE Center, WIHS zostało zainicjowane w 1993 roku.
WIHS utrzymuje kohortę około 250 zakażonych wirusem HIV i 50 niezakażonych kobiet z grupy ryzyka w celu badanie objawów klinicznych, progresji choroby i skutków zakażenia wirusem HIV u kobiet. Czyni to poprzez: 
  • Określenie spektrum i przebiegu objawów klinicznych zakażenia wirusem HIV u kobiet. 
  • Określenie wzorca i tempa spadku liczby komórek CD4+ u kobiet oraz związku zmian CD4+ z innymi parametrami immunologicznymi i wirusologicznymi oraz objawami klinicznymi zakażenia wirusem HIV. 
  • Badanie czynników, które mogą opóźniać lub przyspieszać dysfunkcję immunologiczną wywołaną przez HIV i specyficzne objawy HIV związane z chorobą kliniczną. 
  • Badanie czynników wpływających na długość przeżycia i jakość życia kobiet zakażonych wirusem HIV, ze szczególnym uwzględnieniem wieku, rasy, zażywania narkotyków dożylnie i nie dożylnie oraz leczenia uzależnień, korzystania z opieki zdrowotnej, poradnictwa MH, grup wsparcia rówieśników, wsparcia rodziny , uprawnienia do usług społecznych, opieka dzienna na miejscu, opieka domowa, przemoc domowa, bezdomność, grupa ryzyka HIV, stosowanie i rodzaj terapii antyretrowirusowej itp. 
  • Określenie wskaźnika zachorowań na HIV sero-konwersja i identyfikacja czynników, które mogą zwiększać ryzyko zakażenia wirusem HIV wśród mniejszej kohorty kobiet wysokiego ryzyka. 
Odwiedź witrynę internetową WIHS, aby przejrzeć i pobrać dokumentację WIHS zawierającą najważniejsze podsumowujące statystyki i publikacje (w tym bazę danych z możliwością przeszukiwania), uzyskać dostęp do narzędzi badaczy niezbędnych do nawiązania współpracy, i również link do bazy danych CRISP. 
pl_PLPolish