The Jednostka ds. współpracy badawczej jest zaangażowana w poprawę zdrowia mieszkańców powiatu Cook poprzez współpracę, innowacje, rygorystyczne badania naukowe i ciągłe uczenie się.

Promujemy badania w działaniu dotyczące bardzo powszechnych problemów wpływających na zdrowie wrażliwej i zróżnicowanej populacji pacjentów w hrabstwie Cook. 
Zakres działalności jest szeroki - opieka kliniczna, badania usług zdrowotnych, edukacja medyczna i badania społeczne. 

Historia

The Jednostka ds. współpracy badawczej powstał w 1998 roku w celu ułatwiania, koordynowania i kierowania interdyscyplinarnymi badaniami w ramach Katedry Lekarskiej przy ul Johna H. Strogera Jr. Szpital im Hrabstwo Cooka.
Jego celem jest promowanie działań badawczych dotyczących bardzo powszechnych problemów wpływających na zdrowie wrażliwej i zróżnicowanej populacji pacjentów w hrabstwie Cook. Zakres badań jest zatem z konieczności szeroki - obejmuje badania dotyczące usług zdrowotnych, opiekę kliniczną i badania społeczności. Chociaż koncentruje się na prowadzeniu wspólnych badań, CRU promuje również badania poprzez konsultacje. 
Lekarze 
Keiki Hinami, lekarz medycyny 
Romina Kee, MD 
William Trick, lekarz medycyny 

Publikacje

 • Lin, MY, Lyles-Banks RD, Lolany K, Hines DW, Spear JB, Petrak R, Trick WE, Weinstein RA, Hayden MK, za program CDC Prevention Epicenters. Znaczenie szpitali długoterminowej opieki ostrej w regionalnej epidemiologii Klebsiella zapalenie płuc karbapenemaza-wytwarzające Enterobacteriaceae. Kliniczne Choroby Zakaźne 2013; 57(9), 1246-1252. 
 • Kowal VS, Attar BM, Carballo MD, Lee SS, Tarun K, Go B, Zhang H, Oszukać WE. Glikol polietylenowy podawany wyłącznie rano nie jest gorszy, ale mniej preferowany przez pacjentów hospitalizowanych w porównaniu z preparatem do jelita grubego podzielonym. J Clin Gatroenterol 2013; W prasie. 
 • Oszukać MY. Podejmowanie decyzji podczas nadzoru zakażeń związanych z opieką zdrowotną: uzasadnienie automatyzacji. Clin Infect Dis 2013. 
 • Galanter WL, Applebaum A, Boddipalli V, Kho A, Lin M, Meltzer D, Roberts A, Trick B, Walton SM, Lambert B. Migracja pacjentów między pięcioma miejskimi szpitalami klinicznymi w Chicago. J Med Syst, 2013, 37: ePub. 
 • Lucas BP, Trick WE, Evans AT, Mba B, Smith J, Das K, Clarke P, Varkey A, Mathew S, Weinstein RA. Wpływ dwu- i czterotygodniowej rotacji lekarzy prowadzących na nieplanowane ponowne wizyty pacjentów, oceny stażystów i wypalenie lekarza prowadzącego. JAMA, 2012, 308:2199-2207. 
 • Johnson S., Maziade PJ, McFarland LV, Trick W, Osioł C, Currie B, Low DE, Goldstein EJC. Czy możliwa jest prewencja pierwotna zakażenia Clostridium difficile za pomocą określonych probiotyków? Int J Infect Dis, opublikowane w Internecie Int J Infect Dis, 2012, 16:786-792. 
 • Kim S, Oszukać nas. Badanie kohortowe oceniające zgodność z wytycznymi dotyczącymi monitorowania płytek krwi podczas profilaktyki przeciwzakrzepowej heparyną. Hosp Practice, 2012, 40:88-95. 
 • Klevensa J, Kee R, Trick W, Garcia D, Angulo FR, Jones R, Sadowski LS. Wpływ badań przesiewowych pod kątem przemocy ze strony partnerów na jakość życia kobiet: randomizowana, kontrolowana próba. JAMA, 2012, 308:681-689. 
 • Popovich KJ, Lyles R, Hayes R, Hota B, Trick W, Weinstein RA i Hayden MK. Zależność między stężeniem glukonianu chlorheksydyny w skórze a gęstością drobnoustrojów na skórze krytycznie chorych pacjentów kąpanych codziennie glukonianem chlorheksydyny. Infekować Kontr Hosp Epidemiol, 2012, 33:889-896. 
 • Mayer J, Greene T, Howell J, Ying J, Rubin MA, Trick WE i Samora MH. Zgoda w klasyfikacji zakażeń krwi wśród wielu recenzentów prowadzących nadzór. Clin Infect Dis, 2012, 55: 364-370. 
 • Verda L, Muppidiego PAN, Sahni A, Saini A, Khanna S, Trick W, Borkowskiego S, Gupta S, Das K. Porównanie elektroniki troski do kierowania oceną ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej. J Gen Intern Med, 2012, 27(Dodatek 2):S148. 
 • Klevensa J, Sadowski L, Kee R, Trick We, Garcia D. Porównanie strategii przesiewowych i skierowań pod kątem narażenia na przemoc partnera. Problemy zdrowotne kobiet, 2012, 22: e45-e52. 
 • oszukać nas, Samora M. Mianowniki infekcji urządzeń: kto i jak liczyć. Infekować Kontr Hosp Epidemiol, 2011, 32: 641-643. 
 • Klevensa J, oszukać nas, Kee R, Angulo F, Garcia D, Sadowski LS. Zgodność w pomiarze wskaźników jakości życia i zdrowia między dwiema metodami wywiadów wspomaganych komputerowo: samodzielnym i telefonicznym. Kwalifikacja Life Res, 2011, 20:1179-1186. 
 • Lin M, Hota B, Khan Y, Doherty J, Borławski T, Woeltje K, Stevenson K, Weinstein RA, Trick WE. Jakość tradycyjnego nadzoru w zakresie publicznego zgłaszania wskaźników szpitalnych zakażeń krwi. JAMA, 2010, 304:2035-2041. 
 • Sadowski LS. Intymna przemoc ze strony partnera. Rozdział i aktualizacje w Zdrowie kobiet. Dowody kliniczne, British Medical Journal od 2002 r. Rozdział w prasie z 2010 r., współautorstwo z dr Carri Casteel. Uwaga: poprzednie rozdziały współautorstwo z Klevensa Joanny od 2002 r. 
 • Marcin MA, Mosnaj GS, Rojas D, Hernandez O, Sadowski LS. Ocena an Astma Program szkolenia w zakresie leków dla pracowników służby zdrowia meksykańskiej społeczności imigrantów. Postęp w partnerstwach w zakresie zdrowia społeczności: badania, edukacja i działanie. W prasie 
 • Oszukać nas, Linn ES, Jones Z, Caquelin C, Kee R, Morita JY. Wykorzystanie komputerowego wspomagania decyzji w celu zwiększenia liczby szczepień matek przeciw tężcowi, błonicy i bezkomórkowemu krztuścowi po porodzie. Położnictwa i Ginekologii. 116(1):51-57, lipiec 2010. 
 • Gramatyka LC, Weiss KB, Kimmel LG, Curtis LM, Catrambone PŁYTA CD, Lyttle CS, Sharp LK, Sadowski LS. Otyłość i Astma Zachorowalność w społecznościowej kohorcie dorosłych w dużym obszarze miejskim: inicjatywa Chicago na rzecz podniesienia Astma Równość zdrowotna (CHIRAH). Dziennik Astma, 2010;47:491-495. 
 • Hota B, Lin M, Doherty J, Borławski T, Woeltje K, Stevenson K, Khan Y, Weinstein RA, Trick WE. Sformułowanie modelu automatyzacji nadzoru nad infekcjami: algorytmiczne wykrywanie centralnej linii zakażenia krwi. J Am Med Inform doc, 2010, 17:42-48. 
 • Hota B, Hartinga B, Weinstein RA, Lyles RD, Bleasdale SC, oszukać WE. Elektroniczne algorytmiczne przewidywanie użycia centralnego cewnika naczyniowego. Infekować Kontr Hosp Epidemiol, 2010, 31:4-11. 

Kontakt programu

Jednostka ds. współpracy badawczej ds. zdrowia hrabstwa Cook
(312) 864-6000
(312) 864-9694

pl_PLPolish