Co to jest próba EPR?

Dlaczego przeprowadza się to badanie?

To badanie badawcze jest przeprowadzane w celu sprawdzenia, czy ofiary urazów, które doznały zatrzymania akcji serca z powodu krwawienia, mogą przeżyć poprzez schłodzenie ciała w celu zachowania funkcji narządów. Wcześniejsze badania wykazały, że chłodzenie może chronić ważne narządy, dopóki chirurdzy nie będą mieli czasu na zatrzymanie krwawienia i przywrócenie prawidłowej objętości krwi.

Ta procedura byłaby wykonywana tylko wtedy, gdy wszystkie inne tradycyjne metody leczenia i opcje resuscytacji były nieskuteczne. Jeśli procedura chłodzenia nie zostanie wykonana u tych pacjentów, ryzyko zgonu wynosi 100%.

Co będzie się działo podczas badania?

Aby szybko schłodzić pacjenta, lodowatą sól fizjologiczną (słoną wodę) pompuje się do osoby przez IV. Gdy temperatura ciała spadnie poniżej 10 stopni Celsjusza, osoba trafia na salę operacyjną, gdzie chirurdzy próbują zatamować krwawienie i naprawić obrażenia. Następnie używa się maszyny do przywrócenia przepływu krwi do całego ciała i ponownego ogrzania osoby..

Wszystkie urządzenia i płyny użyte w tym badaniu są zatwierdzone do stosowania u ludzi przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków, chociaż nie są specjalnie przeznaczone do tego rodzaju chłodzenia.

Do badania zostanie włączonych 10 osób kwalifikujących się do zabiegu chłodzenia i krążenia pozaustrojowego oraz 10 pacjentów kontrolnych, którzy zostaną objęci standardową opieką.

Personel naukowy odwiedzi pacjenta w szpitalu i zbierze informacje z dokumentacji medycznej, aby poznać przebieg pobytu pacjenta w szpitalu i otrzymane zabiegi w szpitalu. Celem zebrania tych informacji jest lepsze zrozumienie, jak pacjent radzi sobie z tym leczeniem. Informacje te mogą obejmować czas spędzony w szpitalu i rodzaj udzielonej opieki oraz inne czynniki dotyczące pacjenta.

Wizyty zespołu badawczego w szpitalu będą miały miejsce około 28 dni, 6 miesięcy i 12 miesięcy po urazie. Jeśli pacjent opuścił szpital, zostanie poproszony o powrót do kliniki na krótką wizytę. W przypadku braku możliwości przybycia do kliniki zespół badawczy skontaktuje się z pacjentem telefonicznie. Zadawane pytania będą dotyczyły rekonwalescencji pacjenta i ogólnego stanu zdrowia. Obejmuje to wszelkie zmiany stanu zdrowia oraz konieczność powrotu do szpitala.

Ta procedura byłaby wykonywana tylko wtedy, gdy wszystkie inne tradycyjne metody leczenia i opcje resuscytacji były nieskuteczne. Jeśli procedura chłodzenia nie zostanie wykonana u tych pacjentów, ryzyko zgonu wynosi 100%.

Jakie są potencjalne korzyści z udziału w badaniu?

Pacjenci mogą mieć większe szanse na przeżycie, poddając się zabiegowi chłodzenia. Ponieważ wyniki tego badania mogą zostać wykorzystane do opracowania nowych metod leczenia w przyszłości, inni poważnie ranni pacjenci mogą mieć większe szanse na przeżycie.

Jakie są moje obowiązki, jeśli wezmę udział w tym badaniu?

Jako uczestnik tego badania, pacjenci zostaną poproszeni o wykonanie wszystkich procedur opisanych powyżej. Jeśli pacjent zdecyduje się wycofać z badania, powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym badanie lub personelem badania.

Co jeśli nie chcę brać udziału w tym badaniu?

Szanujemy autonomię pacjentów i rozumiemy, że nie jest to środek, którego życzyłby sobie każdy. Rezygnacja z badania jest łatwa. Zapoznaj się z poniższą sekcją zatytułowaną „Rezygnacja z wersji próbnej EPR” po więcej szczegółów.

Jakie ryzyko wiąże się z udziałem w badaniu?

Podczas udziału w badaniu ryzyko, skutki uboczne i/lub dyskomfort obejmują:

•  Umieszczenie rurek potrzebnych do zimnej słonej wody i krążenia pozaustrojowego może spowodować uszkodzenie naczyń krwionośnych. Takie urazy mogą wymagać naprawy chirurgicznej. W bardzo rzadkich sytuacjach urazy te mogą prowadzić do utraty kończyny. Użycie krążenia pozaustrojowego może spowodować zakrzep krwi lub przedostanie się powietrza do krwioobiegu. Może to spowodować utratę przepływu krwi do ważnego narządu lub kończyny.

•  Hipotermia (wychłodzenie) może powodować problemy z prawidłowym układem krzepnięcia, prowadząc do powikłań krwotocznych. Istnieje również niskie ryzyko, że te procedury badawcze pozwolą pacjentowi przeżyć z uszkodzeniem mózgu. W przeciwnym razie osoby te zginęłyby.

•  Inne możliwe powikłania mogą obejmować poważne krwawienie, zaburzenia rytmu serca, gromadzenie się płynu wokół serca, awarię urządzenia, rozpad krwinek czerwonych, dysfunkcję płuc, wątroby lub nerek, wysokie ciśnienie krwi, poważną infekcję, posocznicę, zawał serca, udar, epizody psychiatryczne , skrzepy krwi i rozpad rany.

•  Poufność: Zawsze istnieje ryzyko naruszenia poufności. Jest to bardzo mało prawdopodobne, ponieważ wszystkie dane w formie papierowej będą przechowywane w wybranym zamkniętym biurze i przechowywane w zabezpieczonych, zamykanych szafkach. Dane elektroniczne będą przechowywane na komputerze chronionym hasłem. Dostęp do gabinetu badawczego i sprzętu do przechowywania danych mają tylko wyznaczeni członkowie zespołu badawczego. Wszyscy członkowie zespołu badawczego są dobrze przeszkoleni w zakresie zachowania poufności.

•  Wpływ na ciążę: Wpływ chłodzenia badawczego (hipotermii) i zabiegów krążenia pozaustrojowego na rozwijający się płód jest nieznany. W związku z tym z udziału w tych procedurach badawczych wykluczono znane kobiety w ciąży. Jednak możliwe jest, że kobieta może dowiedzieć się, że jest w ciąży po wykonaniu tych procedur badawczych. Jeśli podczas pobytu w szpitalu okaże się, że kobieta jest w ciąży, zespół badawczy będzie śledził pacjentkę przez cały okres ciąży. Zespół badawczy nie będzie odgrywał żadnej roli w podejmowaniu decyzji dotyczących ciąży.

Rezygnacja z okresu próbnego EPR

Aby zrezygnować z badania Emergency Preservation and Resuscitation (EPR), prosimy odwiedzić recepcję Oddziału Urazowego pod adresem Szpital im. Johna H. Strogera Jr hrabstwa Cook, aby otrzymać bransoletkę „Do Not EPR”.

Szpital im. Johna H. Strogera w hrabstwie Cook,
Oddział Urazowy
1969 Ogden Ave.,
Chicago, IL 60612

Jeśli nie możesz osobiście odebrać bransoletki rezygnacji, wyślij nam wiadomość e-mail i jeden może zostać wysłany do ciebie. 

W przypadku pytań lub dodatkowych informacji proszę o e-mail Mersaydes Young, analityk ds. urazów w Cook County Health, at Mersaydes.young@cookcountyhhs.org.

pl_PLPolish