Cook County Health podjął kilka kroków, aby przygotować się na COVID-19, w tym opracował strategie na wypadek spodziewanego wzrostu liczby zachorowań. Podobnie jak inne systemy opieki zdrowotnej, CCH odwołał planowe operacje i procedury oraz przeprowadza jak najwięcej wizyt ambulatoryjnych przez telefon. Strategie te pozwoliły już na przeniesienie personelu do obszarów potrzeb, takich jak Stroger i Usługi zdrowotne Cermak.

Jako mały szpital społeczny, Provident ma najlepsze warunki do opieki nad pacjentami o niższym stanie zdrowia, podczas gdy w Stroger leczymy bardziej złożonych pacjentów, w tym przytłaczającą większość hospitalizowanych pacjentów z COVID-19.

Aby jak najlepiej ustawić system na COVID-19, CCH podjął decyzję o czasowym zawieszeniu następujących usług o godz Szpital Providenta.

  • Sala operacyjna – Provident OR zapewnia tylko niepilne i planowe operacje i procedury. Ponieważ usługi te zostały tymczasowo zawieszone, przenieśliśmy personel do potrzebujących obszarów w innych częściach systemu.
  • Izba Przyjęć – Ponieważ oddział ratunkowy Provident nie przyjmuje karetek pogotowia, stan pacjentów jest stosunkowo niski. Pacjenci w ostrym stanie są rutynowo przenoszeni do Strogera. Izba przyjęć Provident zajmuje bardzo mało miejsca i każdego dnia przyjmuje mniej niż 70 pacjentów. Nie został zaprojektowany do obsługi dużej liczby pacjentów ani wyzwań związanych z pandemią wysoce zaraźliwej choroby. Ograniczenia obecnej izby przyjęć były brane pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o budowie nowego obiektu.

W tym czasie Provident zajął się tylko kilkoma przypadkami COVID-19. Dzięki tym nielicznym przypadkom i przewidywaniu rosnącej liczby potencjalnych przypadków kierownictwo zidentyfikowało kilka możliwości zmniejszenia ryzyka transmisji w przypadku obecności wielu podejrzanych pacjentów w tym samym czasie. Zmiany te obejmują rekonfigurację obecnego przepływu pacjentów, zwiększenie odstępów między pacjentami oraz utworzenie i wyposażenie obszarów, które w razie potrzeby będą funkcjonować jako obszary izolacji.

W związku z tym CCH tymczasowo zawiesi regularne usługi ED od poniedziałku 6 kwietnia, aby dokończyć te zmiany z zamiarem ponownego otwarcia izby przyjęć Provident do 6 maja lub wcześniej, jeśli to możliwe. Personel zostanie tymczasowo przeniesiony do Stroger lub innych obszarów w systemie, aby pomóc w odpowiedzi na COVID-19.

Pacjenci, którzy w tym czasie zgłoszą się do szpitala z pilną potrzebą, zostaną poddani triage'owi i skierowani do pobliskiego szpitala Strogera lub do lekarza w Provident. Pacjenci CCH poszukujący uzupełnienia leków przez izbę przyjęć zostaną skierowani do kliniki Sengstacke w Provident.

  • Oddział intensywnej terapii – Provident ma oddział intensywnej terapii z 6 łóżkami i obecnie obsługuje tylko 4 z tych łóżek. W przypadku zawieszenia na sali operacyjnej i na izbie przyjęć, utrzymanie otwartej OIOM w tym czasie jest ograniczone. Pozwoli nam to na ponowne rozmieszczenie dodatkowego personelu do czasu ponownego otwarcia łóżek na OIOM-ie.

Kierownictwo CCH uważa, że ten plan zapewnia najlepszą okazję zarówno do planu przepięć systemu, jak i zdolności Provident do znaczącego przyczynienia się do kryzysu związanego z COVID.

Kierownictwo bada również wykonalność wykorzystania łóżek bez personelu w Providencie, aby zmniejszyć presję oczekiwaną w Stroger (zarówno dla pacjentów z COVID o niskiej ostrości, jak i dla pacjentów bez COVID). Ten scenariusz wymagałby i jest uzależniony od dostępności dodatkowego personelu. CCH zwróciło się z prośbą o dodatkowy personel medyczny ze stanu do pomocy w obsadzaniu personelu w Providencie.

pl_PLPolish