1 lipca 2022 r– Israel Rocha, Jr., MPA, dyrektor generalny Cook County Health (CCH), został powołany do rady dyrektorów amerykańskich szpitali podstawowych (AEH). AEH jest wiodącym stowarzyszeniem i orędownikiem szpitali oddanych sprawiedliwej, wysokiej jakości opiece dla wszystkich, w tym dla tych, którzy napotykają społeczne i finansowe bariery w opiece.

„Ponieważ nasze szpitale stają w obliczu nowych wyzwań związanych z siłą roboczą, równością w zdrowiu i wyzwaniami finansowymi, wiedza naszych członków zarządu będzie miała kluczowe znaczenie dla pracy stowarzyszenia” — powiedział Bruce Siegel, lekarz medycyny, MPH, prezes i dyrektor generalny America's Essential Hospitals w komunikat prasowy ogłaszający Nowi dyrektorzy AEH.

„To zaszczyt służyć AEH, organizacji zajmującej się zrównoważonym rozwojem świadczeniodawców opieki zdrowotnej w naszym kraju i ich pracą ratującą życie” – powiedział Rocha. „Teraz bardziej niż kiedykolwiek musimy współpracować jako społeczność opieki zdrowotnej, aby zapewnić sprawiedliwość zdrowotną wszystkim ludziom, niezależnie od płci, statusu imigracyjnego czy zdolności płatniczych. Z niecierpliwością oczekuję postępu w ważnej pracy AEH w imieniu jej członków”.

Rocha została również wybrana do Rady Powierniczej Illinois Health and Hospital Association na początku tego roku.

Zaangażowany przez całą swoją karierę w sprawiedliwość społeczną i równość w zdrowiu, Rocha na początku 2021 r. uruchomił Biuro ds. Równości i Integracji w CCH, aby połączyć różne części systemu opieki zdrowotnej we wspólny sposób, aby wpłynąć na rzeczywiste zmiany. Wysiłek ten, w połączeniu z zaangażowaniem w zwiększenie usług i poprawę udogodnień w systemie Szpital Providenta; i dalsza poprawa jakości opieki świadczonej przez Cook County Health były jego kluczowymi priorytetami od czasu objęcia steru w CCH w grudniu 2020 r.

W kwietniu 2022 r. Pan Rocha poinformował o utworzeniu Change Institute of Cook County Health, think-and-do-tank, którego celem jest zapewnienie równości w zdrowiu, poprawa wyników pacjentów, w tym zapobieganie przedwczesnej śmierci. Change Institute zbierze szerokie grono interesariuszy z sektora opieki zdrowotnej, biznesu, środowisk akademickich i rządowych, aby zająć się chorobami takimi jak rak, cukrzyca, rak i udar mózgu, które nieproporcjonalnie wpływają na zdrowie i źródła utrzymania społeczności mniejszościowych. Celem pana Rocha jest wykorzystanie wszystkich dostępnych zasobów, aby zająć się tymi stanami chorobowymi z taką samą siłą i koordynacją, jakie zademonstrowano podczas pandemii COVID-19.

 

 

pl_PLPolish