Dzienniki internetowe

Cały dostęp do czasopisma online jest uwierzytelniany IP.
W przypadku problemów z dostępem do czasopism online prosimy o przejście do Intranet CCHHS, stronę internetową biblioteki, aby uzyskać dostęp do czasopism. 

Czasopisma pielęgniarskie online

Zalecane przez przywództwo pielęgniarskie, następujące strony internetowe czasopism są dostępne do przeglądania online.
Jednak biblioteka nie prenumeruje żadnego z nich pełny czasopisma elektronicznieAby zamówić konkretny artykuł, wyślij prośbę o wypożyczenie międzybiblioteczne na adres libary@cookcountyhealth.orgOtrzymasz żądane artykuły pocztą elektroniczną, gdy będą dostępne. 

Drukuj czasopisma

(AJOG) American Journal of Obstetrics and Gynecology (ISSN:0002-9378) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 190 – 2008 T. 199.                     Zobowiązany 

Akademicka medycyna ratunkowa: Dziennik Urzędowy Towarzystwa Akademickiego Medycyna ratunkowa. (ISSN:1069-6563) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 11 – 2008 V. 15 (V. 15 IX – XI).      Zobowiązany 

                                     2009 V.16 — 2012 V. 19. Bez ograniczeń/darowizna 

Medycyna akademicka: Journal of the Association of American Medical Colleges. (ISSN: 1040-2446) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.79 – 2006 V.81.   Zobowiązany 

Klub Dziennikarzy AKP (ISSN:1056-8751) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.140 – 2008 V. 148 (V. 148 I — kwiecień).     Zobowiązany 

 AIDS (ISSN:0269-9370) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.18 – 2006 V.20 (V.20 I — IX).       Zobowiązany 

AJR. American Journal of Roentgenology (ISSN: 0361-803X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 182 — 2010 V. 195     Zobowiązany 

2011 V. 196 — 2012 V. 199. Bez zobowiązań 

Amerykański lekarz rodzinny (ISSN:0002-838x) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.69 – 2010 V.82       Zobowiązany 

2011 T. 83 — 2016 V.93 (2016 V.93 luty).  Nieoprawny 

American Heart Journal (ISSN:0002-8703) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 147 — 2008 V. 156.    Zobowiązany 

American Journal of Cardiology (ISSN:0002-9149) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 93 – 2010 V. 106       Zobowiązany 

                                     2011 V. 107 — 2013 V. 111 (V.111 styczeń – marzec).     Nieoprawny 

American Journal of Clinical Nutrition (ISSN:0002-9165) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 79 – 2005 V. 82.      Zobowiązany 

American Journal of Emergency Medicine (ISSN:0735-6757) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.22 – 2008 V.26.        Zobowiązany 

American Journal of Gastroenterology (ISSN:0002-9270) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 99 — 2010 V. 105    Zobowiązany 

2011 V. 106 – 2012 V. 107. Bez ograniczeń 

American Journal of Infection Control (ISSN:0196-6553) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 32 – 2006 V. 34.      Zobowiązany 

American Journal of Kidney Diseases: Dziennik Urzędowy Narodowej Fundacji Nerek. (ISSN:0272-6386) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 43 — 2010 V. 56 Zobowiązany 

2011 V. 57 — 2012 V. 59 (V.59 styczeń – marzec). Nieoprawny 

American Journal of Medicine (ISSN:0002-9343) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 116 — 2010 V. 123  Zobowiązany 

2011 T. 124. Bez ograniczeń 

American Journal of Nursing (ISSN:0002-936X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.104 – 2010 V.110    Zobowiązany 

2011 T. 111 – Bez ograniczeń 

American Journal of Ophthalmology (ISSN:0002-9394) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 137 – 2006 V. 141(V. 141. styczeń – marzec).       Zobowiązany 

American Journal of Pathology (ISSN: 0002-9440) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 164 – 2006 V. 169.      Zobowiązany 

American Journal of Psychiatry (ISSN: 0002-953X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 161 – 2005 V. 162.      Zobowiązany 

American Journal of Public Health (ISSN: 0090-0036) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 94 — 2008 V. 98.     Zobowiązany 

American Journal of Respiratory & Critical Care Medicine (ISSN: 1073-449X) 

(Wcześniej nazywany American Review of Respiratory Diseases) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 169 — 2010 V. 182 Związane 

                                      2011 V. 183 — 2013 V. 187 (V. 187 styczeń). Nieoprawny 

Anestezjologia (ISSN: 0003-3022) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 100 – 2008 V. 109.   Zobowiązany 

Kliniki Anestezjologii (ISSN: 1932-2275) 

Drukuj Zasoby od: 2007 V. 25 — 2008 V. 26   Zobowiązany 

Kliniki Anestezjologii Ameryki Północnej (ISSN: 0889-8537) 

Drukuj Zasoby od: 1997 V.15 – 2006 V.24   Zobowiązany 

                                     (2000 V. 18 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Roczniki alergii, astmy i immunologii (ISSN: 1081-1206) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 92 – 2006 V. 96 (V. 96 I – III).       Zobowiązany 

Annals of Emergency Medicine (ISSN: 0196-0644) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 43 – 2008 V. 52    Zobowiązany 

2009 V. 53 – 2013 V. 61 (V. 61 styczeń – luty, maj).   Bez zobowiązań / darowizna 

Annals of Internal Medicine (ISSN: 0003-4819) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 140 — 2008 V. 149.  Zobowiązany 

Annals of Neurology (ISSN: 0364-5134) 

Zasoby druku od: 2004 V. 55 – 2010 V. 68     Zobowiązany 

2011 W. 69 — 2013 W. 73 (W. 73 stycznia). Nieoprawny 

Roczniki Chirurgii (ISSN: 0003-4932) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 239 – 2010 V. 252     Zobowiązany 

                                     2011 W. 253 — 2013 W. 257 (W. 257 styczeń — kwiecień).     Nieoprawny 

Dziennik AORN (ISSN: 0001-2092) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.79 – 2010 V.92    Zobowiązany 

2011 tom 93 — 2012 tom 96.      Nieoprawny 

Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (ISSN: 0003-9993) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 85 — 2006 V. 87.   Zobowiązany 

Najlepsze praktyki i badania Bailliere: położnictwo kliniczne i Ginekologia (ISSN: 1521-6934) 

Drukuj Zasoby od: 2000 V.14 (V.14 sierpnia).    Zobowiązany 

Bailliere's Clinical Obstetrics and Gynecology (ISSN: 0950-3552) 

Drukuj Zasoby od: 1996 T. 10 – 1998 T. 12 Związane 

 Krew (ISSN: 0006-4971) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 103 — 2008 V. 112. Związane 

Brytyjski Dziennik Medyczny (ISSN: 0959-8146) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 328 – 2006 V. 333. Związany 

CA-A Cancer Journal for Clinicians (ISSN: 0007-9235) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 54 – 2006 V. 56. Związane 

Rak (ISSN: 0008-543X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 100 — 2010 V. 116 Związane 

2011 V. 117 — 2013 V. 119 (V. 119 styczeń – luty). Nieoprawny 

Kliniki Kardiologii (ISSN: 0733-8651) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 14 – 2011 V. 29. Związane 

 (2000 V. 18 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Klatka piersiowa (ISSN: 0012-3692) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 125 — 2009 V. 135 (V. 135 I — VI). Zobowiązany 

Chicago Medicine (ISSN: 0009-3637) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 107 – 2008 V.111. Zobowiązany 

Nakład (ISSN: 0009-7322) 

Zasoby druku od: 2004 V. 109 – 2008 V.118. Zobowiązany 

Kliniczna choroba zakaźna: oficjalna publikacja Amerykańskiego Towarzystwa Chorób Zakaźnych. (ISSN: 1058-4838) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.38 – 2006 V.43 Związane 

2008 V. 47 – 2010 V.50 (V. 50 styczeń – luty, kwiecień-czerwiec).Nieoprawny/Przekazane 

Położnictwo i Ginekologia Kliniczna (ISSN: 0009-9201) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 39 – 2003 V. 46. Związane 

(2000 V. 43 #2, 3, 4 nie odebrane) 

Farmakologia kliniczna i terapia (ISSN: 0009-9236) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 75 – 2006 V. 79 (V.79 styczeń – marzec). Zobowiązany 

Praktyka kliniczna (ISSN: 2044-9083) 

Drukuj Zasoby od: 2013 V. 10. — 2014 V. 11. Bez ograniczeń 

Kliniki medycyny klatki piersiowej (ISSN: 0272-5231) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V.17 — 2011 V.32. Związane 

 (2000 V.21 #2, 3, 4, nie otrzymano) 

Kliniki Medycyny Geriatrycznej (ISSN: 0749-0690) 

Zasoby druku od: 1996 V.12 — 2003 V.19. Związane 

                                       (2000 V. 16 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Kliniki Perinatologii (ISSN: 0095-5108) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 23 – 2003 V. 30. Związane 

                                     (2000 V. 27 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Kliniki Chirurgii Plastycznej (ISSN: 0094-1298) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 23 – 2003 V. 30. Związane 

(2000 V. 27 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Kliniki Medycyny i Chirurgii Podiatrycznej (ISSN: 0891-8422) 

Drukuj Zasoby od: 1999 V.16 – 2003 V.20. Zobowiązany 

                                (2000 V. 17 # 2, 3, 4 Nie odebrano) 

CMAJ – czasopismo Kanadyjskiego Stowarzyszenia Medycznego (ISSN: 0008-4409X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 170 – 2006 V. 175. Związane 

Kliniki intensywnej terapii (ISSN: 0749-0704) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 12- Związane 

Medycyna intensywnej terapii (ISSN: 0090-3493) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.32 – 2006 V.34. Zobowiązany 

Aktualne problemy kardiologii (ISSN: 0146-2806) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 29 – 2006 V. 31. Związane 

Kliniki dentystyczne Ameryki Północnej (ISSN: 0011-8532) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 40 – 2004 V.48 (V. 48 I). Zobowiązany 

(2000 V. 44 #2, 3, 4 nie odebrane) 

Kliniki Dermatologiczne (ISSN: 0733-8635) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 14 — 2011 V.29. Zobowiązany 

(2000 V. 18 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Opieka nad cukrzycą (ISSN: 0149-5992) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 27 – 2008 V. 31. Związane 

Choroba-miesiąc: DM (ISSN: 0011-5029) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 50 – 2005 V. 52. Związane 

Narkotyki (ISSN: 0012-6667) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 64 – 2005 V. 65. Związane 

Medycyna ratunkowa (ISSN: 0013-6654) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 36 – 2010 V. 42 Związane 

2011 W. 43 —Nieoprawny 

 

(Styczeń - wrzesień 2013 zaginiony) 

Kliniki medycyny ratunkowej w Ameryce Północnej (ISSN: 0733-8627) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 14 — 2011 V. 29. Związane 

 

(2000 V. 18 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Raporty medycyny ratunkowej (ISSN: 0746-2506) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 25 — 2012 V. 33 (V. 33 X). Zobowiązany 

Kliniki Endokrynologii i Metabolizmu Ameryki Północnej (ISSN: 0889-8529) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 25 – 2012 V. 41 Związane 

                                        V.42 2013 (V. 42 marca). Zobowiązany 

 (1996 V. 25 #4 Nie otrzymano) 

(2000 V. 29 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Gastroenterologia (ISSN: 0016-5085) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 126 – 2010 V. 139 Związane 

2011 T. 141. Bez zobowiązań 

Kliniki Gastroenterologii Ameryki Północnej (ISSN: 0889-8553) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 25 – 2011 V. 40. Związane 

 (1996 V. 25 #4 Nie otrzymano) 

(2000 V. 29 #2, 3 nie odebrane) 

Endoskopia przewodu pokarmowego (ISSN: 0016-5107) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 59 – 2006 V. 64. Związane 

Kliniki endoskopii przewodu pokarmowego w Ameryce Północnej (ISSN: 1052–5157) 

Drukuj Zasoby od: 1996 T. 6 – 2006 T. 16 Związane 

2013 V. 23 — Związani 

(1997 V. 7 #2, 4 nie otrzymano) 

(2004 V. 10 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Geriatria (ISSN: 0016 – 867X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 59 — 2005 V. 60. Związane 

Jelita (ISSN: 0017-5749) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 53 – 2006 V. 55 (V. 55 I — VI). Zobowiązany 

Kliniki Ręki (ISSN: 0749-0712) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 12 – 2005 V. 21. Związane 

 (2000 V. 16 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Serce – (wcześniej nazywany British Heart Journal) (ISSN: 1335-6037) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 90 – 2007 V.93 (V.93 czerwiec). Zobowiązany 

Kliniki Hematologii/Onkologii Ameryki Północnej (ISSN: 0889-8588) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 10 – 2005 V. 19. Związane 

(2000 V. 14 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Hepatologia (ISSN: 0270-9139) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.39 – 2005 V.42. Zobowiązany 

Patologia człowieka (ISSN: 0046-8177) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.35 — 2006 V.37. Związane 

Nadciśnienie (ISSN: 0194-911x) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 43 – 2006 V. 47 (V.47 sty – kwiecień). Zobowiązany 

Kliniki Immunologii i Alergologii Ameryki Północnej (ISSN: 0889-8561) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 16 – 2006 V. 26. Związane 

(2000 V.20 #2, 3, 4 nie odebrane) 

Kliniki Chorób Zakaźnych Ameryki Północnej (ISSN: 0891-5520) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V.10 – 1997 V.11. Zobowiązany 

 

(1997 V. 11 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Międzynarodowe Kliniki Anestezjologii (ISSN: 0020-5907) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 34 – V. 41 2003. Związane 

(2000 V. 38 #1, 2, 3, 4 nie odebrane) 

Międzynarodowe Kliniki Okulistyczne (ISSN: 0020-8167) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 36 – 1997 V. 37. Związane 

JAMA Dermatology (ISSN: 2168-6068) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 140 – 2010 V. 146 Związane 

2011 T. 147 — Bez ograniczeń 

JAMA Medycyna wewnętrzna (ISSN: 2168-6106) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.164 – 2010 V.170 Związany 

2011 T. 171 — Bez zobowiązań 

JAMA Neurology (ISSN: 2168-6149) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 61 — 2010. V.67 Związane 

2011 T. 68 — Bez zobowiązań 

JAMA Okulistyka (ISSN: 2168-6165) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 122 – 2010 V. 128 Związane 

2011 T. 129 — Bez zobowiązań 

JAMA Otolaryngologia – Chirurgia Głowy i Szyi (ISSN: 2168-6181) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.130 – 2010 V.136 Związany 

2011 T. 137 — Bez zobowiązań 

JAMA Medycyna Pediatryczna i Młodzieżowa (ISSN: 2168-6203) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 158 – 2010 V. 164 Związane 

2011 T. 165 — Bez zobowiązań 

JAMA Psychiatria (ISSN: 2168-622X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 61 – 2010 V. 67 Związane 

2011 T. 68 — Bez zobowiązań 

JAMA Surgery (ISSN: 2168-6254) 

Drukuj Zasoby od: 2005 V. 140 – 2010 V. 145 Związane 

2011 T. 146 — Bez zobowiązań 

JAMA: The Journal of American Medical Association (ISSN: 0098-7484) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 291 – 2010 V. 304 Związany 

2011 V. 305- Bez ograniczeń 

Wspólny Dziennik Komisji ds. Jakości i Bezpieczeństwa (ISSN: 1549-3741) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 30 – 2010 V. 36 Związane 

2011 V. 37 – 2013 V. 39 (V. 39 stycznia). Nieoprawny 

Journal of Adolescent Health: Oficjalna publikacja Towarzystwa Medycyny Młodzieży (ISSN: 0197-0070) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 34 – 2006 V. 39. Związane 

Journal of Advanced Nursing (ISSN: 0309-2402) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 45 – 2010 V. 66 Związane 

2011 V. 67 – 2013 V. 69 (V.69 styczeń – luty). Nieoprawny 

Journal of Allergy and Clinical Immunology (ISSN: 0091-6749) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 113 – 2006 V. 118. Związany 

Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism (ISSN: 0021-972X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 89 – 2008 V. 93. Związane 

Journal of Clinical Oncology: Dziennik Urzędowy Amerykańskiego Towarzystwa Klinicznego Onkologia (ISSN: 0732-183X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 22 – 2008 V. 26. Związane 

Journal of Emergency Medicine (ISSN: 0736-4679) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 26 – 2010 V. 39 Związane 

2011 r. 40 – 2013 W. 44. Bez ograniczeń 

Dziennik praktyki rodzinnej (ISSN: 0094-3509) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 53 – 2009 V. 58 (V.58 lut – czerwiec). Zobowiązany 

Journal of General Internal Medicine: Dziennik Urzędowy Towarzystwa Badań i Edukacji w Podstawowej Opiece Wewnętrznej Medycyna.(ISSN: 0884-8734) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 19 – 2010 V. 25 Związane 

2011 V. 26 – 2012 V. 27. Bez zobowiązań 

Dziennik chirurgii ręki. Amerykański. (ISSN: 0363-5023) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 29 A – 2006 V. 31 A. Związany 

Journal of Health Care Management/American College of Healthcare Executives (ISSN: 1096-9012) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 49 – 2006 V. 51. Związane 

Dziennik zakażeń szpitalnych (ISSN: 0195-6701) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 56 – 2006 V. 64. Związane 

Journal of Infectious Disease (ISSN: 0022-1899) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 189 – 2006 V. 194. Związane 

Journal of Internal Medicine (ISSN: 0954-6820) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 255 – 2006 V. 260. Związane 

Journal of Laboratory and Clinical Medicine (ISSN: 0022-2143) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 143 – 2006 V. 147(V. 147 sty — marzec). Zobowiązany 

Journal of Neurosurgery (ISSN: 0022-3085) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 100 – 2005 V. 103. Związane 

Journal of Nuclear Medicine: Oficjalna publikacja Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. (ISSN: 0161-5505) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 45 – 2010 V. 51 Związane 

2011 V. 52 – 2013 V. 54 (V. 54 sty - marzec). Nieoprawny 

Journal of Paliative Medicine (ISSN: 1096-6218) 

Drukuj Zasoby od: 2011 V. 14 – 2012 V. 15. Bez zobowiązań 

Journal of Pediatric Surgery (ISSN: 0022-3468) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 39 – 2006 V. 41. Związane 

Journal of Pediatrics (ISSN: 0022-3476) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 144 – 2008 V. 153. Związane 

Dziennik Polityki Zdrowia Publicznego (ISSN: 0197-5897) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 25 – 2006 V. 27. Związane 

Journal of American Academy of Dermatology (ISSN: 0190-9622) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 50 – 2008 V. 59. Związane 

Journal of American College of Cardiology (ISSN: 0735-1097) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 43 – 2006 V. 48. Związane 

Journal of the American Osteopathic Association (ISSN: 0098-6151) 

Drukuj Zasoby od: 2005 V. 105 – 2006 V. 106. Związane 

Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery (ISSN: 0022-5223) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 127 – 2006 V. 131 (V. 131 I — Mar). Zobowiązany 

Journal of Trauma (ISSN: 0022-5282) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 56 – 2008 V. 65. Związane 

Journal of Vascular and Interventional Radiology: JVIR (ISSN: 1051-0443) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 15 — 2005 V. 16. Związane 

Journal of Wound Stomy (ISSN: 1071-5754) 

Drukuj Zasoby od: 2013 r. V. 40 — Bez ograniczeń 

Oglądaj dziennik (ISSN: 0896-7210) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 24 – 2012 V. 32. Związane 

Lancet (ISSN: 1040-6736) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 363 – 2010 V. 376 Związany 

2011 V. 377 — Bez zobowiązań 

Transplantacja i chirurgia wątroby: oficjalna publikacja Amerykańskiego Stowarzyszenia Badań nad Chorobami Wątroby i Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Wątroby. (ISSN: 1074-3022) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 10 – 2005 V. 11. Związane 

Mayo Clinic Proceedings (ISSN: 0025-6196) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 79 – 2008 V. 83 Związane 

2012 V. 87 — 2013 V. 88. Bez zobowiązań/darowizna 

MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing (ISSN: 0361-929x) 

Drukuj Zasoby od: 2013 r. T. 38 — Bez ograniczeń 

Opieka medyczna (ISSN: 0025-7079) 

Drukuj Zasoby od: 2010 V. 48 – 2013 V. 51 (V. 51 II – III). Bez zobowiązań / darowizna 

Kliniki medyczne Ameryki Północnej (ISSN: 0025-7125) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 80 – 2011 V. 95. Związane 

(1996 V. 80 #6 Nie otrzymano) 

(2000 V. 84 #2 — 6 nie otrzymano) 

List medyczny dotyczący leków i środków terapeutycznych (ISSN: 0025-732X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 46 – 2012 V. 54. Związane 

Kliniki neurologiczne (ISSN: 0733-8619) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 14 – 2003 V. 21. Związane 

        (2000 V. 18 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Neurologia (ISSN: 0028-3878) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 62 – 2008 V. 71. Związane 

New England Journal of Medicine (ISSN: 0028-4793) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 350 – 2010 V. 363 Związane 

                                     2011 W. 364                                                                            Nieoprawny 

Pielęgniarstwo (ISSN: 0360-4039) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.34 – 2009 V.39. Związane 

Kwartalnik Administracji Pielęgniarskiej (ISSN: 0363-9568) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 28 – 2008 V. 32. Związane 

Kliniki pielęgniarskie Ameryki Północnej (ISSN: 0029-6465) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 31 – 2005 V. 40.Boo 

(2000 V. 35 #2, 3, 4 Nie Otrzymane) 

Położnictwo i Ginekologia (ISSN: 0029-7844) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 103 – 2008 V. 112.                               Zobowiązany 

Kliniki Położnictwa i Ginekologii Ameryki Północnej (ISSN: 0889-8545) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 23 – 2011 V. 38.                             Zobowiązany 

(2000 V. 27 #3, 4, 5 nie odebrane) 

Okulistyka (ISSN: 0161-6420) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 111 – 2006 V. 113 (V. 113 stycznia — marca).Zobowiązany 

Chirurgia jamy ustnej, Medycyna jamy ustnej, Patologia jamy ustnej (ISSN: 1079-2104) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 97 – 2006 V. 101 (V.101 Jan — Mar). Zobowiązany 

Kliniki ortopedyczne Ameryki Północnej (ISSN: 0030-5898) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 27 — 2008 V. 39.                               Zobowiązany 

       (1998 V.29 #2 nie otrzymano) 

       (2000 V. 31 #2, 3, 4 Nie otrzymano) 

Kliniki Otolaryngologiczne Ameryki Północnej (ISSN: 0030-6665) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 29 – 2005 V. 38. Związane 

         (2000 V. 33 #2, 3, 4, 5, 6 nie odebrane) 

Ból (ISSN: 0304-3959) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 107 – 2006 V. 125.                               Zobowiązany 

Opieka nad pacjentem (ISSN: 0031-305X) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 38 – 2006 V. 40. Związane 

Roczniki pediatryczne (ISSN: 0090-4481) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 33 – 2010 V. 39 Związane 

                                     2011 T. 40 – 2012 T. 41. Bez ograniczeń 

Kliniki Pediatryczne Ameryki Północnej (ISSN: 0031-3955) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V.43 – 2011 V.58.                               Zobowiązany 

         2000 V. 47 #2, 3, 4, 5, 6 Nie otrzymano 

Pielęgniarstwo dziecięce (ISSN#:0097-9805) 

Drukuj Holdinags z: 2013 V.39             Nieoprawny 

Pediatria (ISSN: 0031-4005) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 113 – 2010 V. 126 Związane 

                                     2011 V. 127 – 2015 V. 136. Bez zobowiązań 

Przegląd pediatrii (ISSN#0191-9601) 

Drukuj Zasoby od: 2017 V.38   Nieoprawny 

Recenzja pediatrii / American Academy of Pediatria (ISSN: 0191-9601) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 25 – 2015. V.36. Zobowiązany 

Chirurgia plastyczna i rekonstrukcyjna (ISSN: 0032-1052) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 113 – 2006 V. 118. Związany 

Medycyna podyplomowa (ISSN: 0032-5481) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 115 — 2005 W. 118 (V.118 lipca — grudnia).Zobowiązany 

Przychodnie Podstawowej Opieki Zdrowotnej (ISSN: 0095-4543) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 23 — 2008 V. 35                               Zobowiązany 

                    2009 V.36:1(Marsz). 

                                      (2000 V. 27 #2 ,3, 4 Nie otrzymano) 

Proceedings of the American Thoracic Society (ISSN: 1546-3222) 

Drukuj Zasoby od: 2005 T. 2 — 2009 T. 6.                               Zobowiązany 

Kliniki Psychiatryczne Ameryki Północnej (ISSN: 0193-953X) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 19 — 2003 V.26.                              Zobowiązany 

        (2000 V. 23 #2, 3, 4, nie otrzymano) 

Kliniki radiologiczne Ameryki Północnej (ISSN: 0033-8389) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V. 34 — 2012 V. 50 (V.50 I). Zobowiązany 

        (2000 V. 38 #2, 3, 4, 5, 6, nie odebrano) 

Radiologia (ISSN: 0033-8419) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.230 — 2010 V.257                               Zobowiązany 

                                     2011 W. 258 — 2013 W. 266 (W. 266 stycznia). Nieoprawny 

Medycyna układu oddechowego (ISSN: 0954-6111) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 98 — 2006 V. 100. Związane 

Kliniki Chorób Reumatycznych Ameryki Północnej (ISSN: 0889-857X) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V.22 — 2005 V.31. Zobowiązany 

        (2000 V. 26 #2, 3, 4, nie otrzymano) 

RN (ISSN: 0033-7021) 

Zasoby druku z: 2004 V.67 — 2009 V. 72 (V.72 styczeń — wrzesień).  Zobowiązany 

Seminaria z artretyzmu i reumatyzmu (ISSN: 0049-0172) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.33 – 2006 V.36. Zobowiązany 

Seminaria z Hematologii (ISSN: 0037-1963) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V.41 — 2008 V.45.                               Zobowiązany 

Seminaria z Onkologii (ISSN: 0093-7754) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 31 — 2008 V. 35.                               Zobowiązany 

Chirurgia (ISSN: 0039-6060) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 135 — 2006 V.140 (V. 140 lipca — grudnia).Zobowiązany 

Kliniki Chirurgiczne Ameryki Północnej (ISSN: 0039-6109) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V.76 — 2006 V.86.                               Zobowiązany 

Klatka piersiowa (ISSN: 0040-6376) 

Drukuj Zasoby od: 2004 V. 59 — 2006 V.61 (V. 61 I — VI). Zobowiązany 

Kliniki Urologiczne Ameryki Północnej (ISSN: 0094-0143) 

Drukuj Zasoby od: 1996 V.23 — 2008 V.35.                              Zobowiązany 

        (2000 V. 27 # 2, 3, 4, nie odebrano) 

Kontakt programu

Biblioteka Centrum Akademickiego
(312) 864-0506
Telefon referencyjny: (312) 864-0311
Od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00, z wyjątkiem świąt

pl_PLPolish