Amir F. Kagalwalla, MD  

专业:

儿科胃肠病学
 

地点:

小约翰·H·斯特罗格医院
 

部门/部门:

儿科
 

教师排名:

消化科主任
 

董事会认证:

儿科、小儿消化科
 

医学教育:

格兰特医学院
 

奖学金:

密歇根儿童医院
 

临床专长:

小儿胃肠道疾病
 

研究兴趣:

食物过敏和过敏性食管炎
 
zh_CNChinese