W 2018 roku 920 osób w wieku 60 lat lub starszych, żyjących z HIV, otrzymało podstawowe leczenie Ruth M. Rothstein CORE Center. Jako osoby żyjące w wieku HIV, znaczna część jest izolowana społecznie i ma niewielkie lub żadne wsparcie rodziny, jednocześnie borykając się z rosnącą liczbą współistniejących chorób medycznych i psychospołecznych, depresją, słabością, brakiem bezpieczeństwa żywnościowego, problemami mieszkaniowymi i transportowymi oraz koordynacją świadczeń i usług ubezpieczeniowych.

W 2016 roku dr Oluwatyoin Adeyemi, starszy dyrektor HIV Services, Cook County Health (CCH) prowadził Praca badawcza które wykazało, że wielu starzejących się pacjentów zakażonych wirusem HIV żyło samotnie, a wzajemne oddziaływanie chorób współistniejących, polipragmazji, problemów z pamięcią i upadków narażało ich na zwiększone ryzyko niezdolności do samodzielnego życia we wcześniejszym wieku niż w populacji ogólnej. W listopadzie 2018 r. Centrum CORE otrzymało trzyletnią dotację na urzeczywistnienie projektu rozszerzenia CORE Healthy Aging Initiative (CHAI), który rozpocznie się w styczniu 2019 r.

CHAI 2.0 będzie bezpośrednio koncentrować się na dostarczaniu programów dla starzejącej się populacji w Centrum CORE oraz na poprawie świadomości usługodawców i społeczności w zakresie potrzeby zajęcia się problemami związanymi ze starzeniem się osób żyjących z HIV. Uczestnicy będą mieli dostęp do zarządzania przypadkami związanymi ze starzeniem się i wzajemnej nawigacji, ubezpieczeń i nawigacji świadczeń oraz interwencji ograniczających polipragmazę. Programowanie będzie również koncentrować się na zdrowym starzeniu się, zmniejszaniu stygmatyzacji i izolacji społecznej, w tym na wsparciu na miejscu i poza nim, wydarzeniach, kontaktach wirtualnych i będzie szkolić pacjentów w zakresie samorzecznictwa.

W tym roku obchodzimy 20-lecie Centrum CORE. Centrum CORE powstało jako partnerstwo CCH i Rush University Medical Center. Od momentu otwarcia w 1998 r. Centrum pozostaje jedną z największych klinik zajmujących się HIV/AIDS w Stanach Zjednoczonych i leczy rocznie ponad 10 000 pacjentów z powodu HIV/AIDS i innych chorób zakaźnych.

pl_PLPolish