Dzisiaj Cook County Health (CCH), przy wsparciu prezesa zarządu Cook County Toni Preckwinkle, burmistrza Chicago Rahma Emanuela i Cook County Justice Advisory Council, świętowali otwarcie nowego pilotażowego Community Triage Centre (CTC) CCH.

CCH CTC świadczy całodobowe usługi interwencyjne i stabilizacyjne dla osób, którym grozi zatrzymanie lub hospitalizacja z powodu stanu zdrowia psychicznego lub uzależnienia. Podstawowe usługi CTC obejmują ocenę i stabilizację kryzysu zdrowia psychicznego, ocenę stanu zdrowia oraz skierowania na leczenie, zarządzanie przypadkami i kontynuację. To pierwsza tego typu przychodnia w Chicago.

„Nadużywanie substancji i zaburzenia zdrowia psychicznego nie są kwestiami wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, są to problemy zdrowotne” – powiedział Preckwinkle. „Cieszę się, że mogę wspierać nasz system opieki zdrowotnej w dokonywaniu inwestycji w celu zapewnienia bardzo potrzebnej opieki najbardziej potrzebującym w naszych społecznościach”.

CTC świadczy usługi stacjonarne dla mieszkańców w wieku 18 lat i starszych, a także dla osób z więzienia hrabstwa Cook, które potrzebują dalszej opieki. CCH ściśle współpracuje z wydziałem policji w Chicago, aby wspierać funkcjonariuszy, którzy transportują osoby wymagające opieki do CTC w ramach wczesnej interwencji na poziomie ulicy.

„Osoba zmagająca się z chorobą psychiczną lub uzależnieniem nie powinna czekać na leczenie do momentu aresztowania lub nagłej potrzeby medycznej” — powiedział dr Jay Shannon, dyrektor generalny CCH. „Dzięki CTC mamy nadzieję ograniczyć niepotrzebne i kosztowne hospitalizacje i zatrzymania, a co ważniejsze, złagodzić nieobliczalne cierpienie osób żyjących z niekontrolowanymi zaburzeniami behawioralnymi”.

W CTC pracują pielęgniarki z wyższym wykształceniem, licencjonowani kliniczni pracownicy socjalni, kierownicy przypadków i osoby wspierające. Konsultacje psychiatryczne są dostępne na żądanie i wykonywane przez lekarzy psychiatrów CCH. CCH zainwestuje $3 mln w operacjonalizację i obsługę CTC w 2016 roku.

„Upewnienie się, że nasi mieszkańcy mają zasoby potrzebne do bezpiecznego i zdrowego życia, jest naszym najwyższym priorytetem” – powiedział burmistrz Emanuel. „Nowe centrum segregacji w Roseland to kolejny przykład tego, jak możemy lepiej zapewnić osobom potrzebującym usług w zakresie zdrowia psychicznego dostęp do opieki, której potrzebują. Chcę podziękować hrabstwu i naszym ratownikom za nieustanne partnerstwo w pomaganiu najbardziej narażonym mieszkańcom naszego miasta w dostępie do wysokiej jakości usług w zakresie zdrowia psychicznego”.

„To nowe centrum segregacji zapewni niezbędne usługi społeczne, które są bardzo potrzebne i pomoże nam osiągnąć nasz cel, jakim jest trzymanie osób, które nie należą do więzienia hrabstwa, z dala od więzienia hrabstwa”, powiedziała komisarz hrabstwa Cook, Deborah Sims, której dystrykt obejmuje CTC. „Jestem dumny z wysiłków hrabstwa na rzecz rozwoju tego obiektu i wdzięczny za partnerstwo miasta i innych”.

W 2015 roku CCH otrzymał grant planistyczny w wysokości $348 000 od Otho SA Sprague Institute na wsparcie rozwoju kliniki. Model CTC został z powodzeniem wdrożony w innych miastach w USA, takich jak Phoenix, Las Vegas czy San Antonio.

CTC jest jedną z taktyk w szerszej strategii CCH mającej na celu rozszerzenie dostępu do behawioralnych usług zdrowotnych w hrabstwie Cook.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami system opieki zdrowotnej planuje również oferować leczenie behawioralne społeczne ośrodki zdrowia, rozszerzyć usługi leczenia uzależnień i dystrybucję naloksonu oraz ustanowić konsorcjum behawioralnych dostawców opieki zdrowotnej, aby obsługiwać ponad 150 000 członków CountyCare, planu opieki zdrowotnej zarządzanej przez CCH Medicaid.

pl_PLPolish