Mark A. Wille, MD  

Specjalność:

Urologia
 

Lokalizacja(e):

John H. Stroger, Jr. Szpital Powiatu Cook, Specjalistyczny Ośrodek Opieki
 

Dział/Dział:

Chirurgia
 

Certyfikacja zarządu:

Amerykańska Rada Urologii
 

Edukacja medyczna:

University of Chicago, Pritzker School of Medicine
 

Pobyt:

Uniwersytet Chicagowski
 

Publikacje:

Predykcyjne czynniki ryzyka dalszego palenia po rozpoznaniu nowotworu układu moczowo-płciowego. Fakhoury MQ, Ghorayeb AM, Houlihan MD, Powers RJ, Hurley S, Wille MA, Freeman VL, Kim K, Psutka SP, Vidal P, Hollowell CM Urologia. 2021 styczeń; 147: 178-185. https://doi.org/10.1016/j.urology.2020.05.089 PMID: 32663556 Zwapniała zatrzymana wkładka wewnątrzmaciczna w przebiegu przetoki pęcherzowo-pochwowej Scambia JR, Lombardo L, Wille MA, Vidal P, Hollowell CMP, Beck TP Przypadek urologiczny Raporty. 2018 marzec; 17: 106-108. https://doi.org/10.1016/j.eucr.2018.01.023 ISSN: 2214-4420 Izolowane gąbczaste pęknięcie cewki moczowej spowodowane nagłą siłą rozpraszającą stosunek płciowy. McArdle BJ, Wille MA, Hollowell CM J Radiol Przedstawiciel w sprawie 2017 luty; 11(2): 23-27. https://doi.org/10.3941/jrcr.v11i2.2907 PMID: 28580070 Rak płaskonabłonkowy miedniczki nerkowej. Palmer CJ, Atty C, Sekosan M, Hollowell CMP, Wille MA Urologia. lipiec 2014; 84(1): 8-11. https://doi.org/10.1016/j.urology.2013.11.020 PMID: 24507893 Wysokie wskaźniki zaawansowanej choroby, powikłań i pogorszenia funkcji nerek po radykalnej nefroureterektomii. Raman JD, Lin YK, Kaag M, Atkinson T, Crispen P, Wille M, Smith N, Hockenberry M, Guzzo T, Peyronnet B, Bensalah K, Simhan J, Kutikov A, Cha E, Herman M, Scherr D, Shariat SF , Boorjian SA Urol Oncol. 2014 styczeń; 32(1): 47.e9-47.14. https://doi.org/10.1016/j.urolonc.2013.06.015 PMID: 24140248 Wieloinstytucjonalna walidacja zdolności przedoperacyjnego wodonercza do przewidywania zaawansowanego patologicznego stadium guza w raku urotelialnym górnego odcinka przewodu pokarmowego. Messer JC, Terrell JD, Herman MP, Ng CK, Scherr DS, Scoll B, Boorjian SA, Uzzo RG, Wille M, Eggener SE, Lucas SM, Lotan Y, Shariat SF, Raman JD Urol Oncol. sierpień 2013; 31(6): 904-908. https://doi.org/10.1016/j.urolonc.2011.07.011 PMID: 21906967 Zapomniane stenty moczowodu: kto jest zagrożony? Divakaruni N, Palmer CJ, Tek P, Bjurlin MA, Gage MK, Robinson J, Lombardo L, Wille MA, Hollowell CMP J Endourol. sierpień 2013; 27(8): 1051-1054. https://doi.org/10.1089/end.2012.0754 PMID: 23590526 Biopsja ureteroskopowa wysokiego stopnia jest związana z zaawansowaną patologią guzów raka urotelialnego górnego odcinka dróg po ostatecznej resekcji chirurgicznej. Clements T, Messer JC, Terrell JD, Herman MP, Ng CK, Scherr DS, Scoll B, Boorjian SA, Uzzo RG, Wille M, Eggener SE, Lucas SM, Lotan Y, Shariat SF, Raman JD J Endourol. 2012 kwiecień; 26(4): 398-402. https://doi.org/10.1089/end.2011.0426 PMID: 22192113 Wykonalność i wczesne wyniki laparoskopowej wyrostka robaczkowego metodą Mitrofanoffa u pacjentów z zespołem śliwkowego brzucha. Wille MA, Jayram G, Gundeti MS BJU Int. styczeń 2012; 109(1): 125-129. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2011.10317.x PMID: 21794067 Cytologia moczu ma słabe wyniki w przewidywaniu inwazyjnego lub wysokiego stopnia raka urotelialnego górnego odcinka. Messer J, Shariat SF, Brien JC, Herman MP, Ng CK, Scherr DS, Scoll B, Uzzo RG, Wille M, Eggener SE, Steinberg G, Terrell JD, Lucas SM, Lotan Y, Boorjian SA, Raman JD BJU Int. wrzesień 2011; 108(5): 701-705. https://doi.org/10.1111/j.1464-410X.2010.09899.x PMID: 21320275 Wyniki w zakresie trzymania moczu u pacjentów poddawanych laparoskopowej mitrofanoffowej operacji wyrostka robaczkowego wspomaganej robotem. Wille MA, Zagaja GP, Shalhav AL, Gundeti MS J Urol. 2011 kwiecień; 185(4): 1438-1443. https://doi.org/10.1016/j.juro.2010.11.050 PMID: 21334678 Zawiesina lodu z mikrocząstek do hipotermii nerek: laparoskopowa częściowa nefrektomia w modelu świni. Shikanov S, Wille M, Large M, Razmaria A, Lifshitz DA, Chang A, Wu Y, Kasza K, Shalhav AL Urologia. Paź 2010; 76(4): 1012-1016. https://doi.org/10.1016/j.urology.2009.12.066 PMID: 20356619 Przedoperacyjne wodonercze, biopsja moczowodu i cytologia moczu mogą poprawić przewidywanie zaawansowanego raka urotelialnego górnych dróg oddechowych. Brien JC, Shariat SF, Herman MP, Ng CK, Scherr DS, Scoll B, Uzzo RG, Wille M, Eggener SE, Terrell JD, Lucas SM, Lotan Y, Boorjian SA, Raman JD J Urol. lipiec 2010; 184(1): 69-73. https://doi.org/10.1016/j.juro.2010.03.030 PMID: 20478585 Nowatorska technika bliższego zakotwiczenia protez prącia u transseksualistów z płci żeńskiej na męską. Duży MC, Gottlieb LJ, Wille MA, DeWolfe M, Bales GT Urologia. sierpień 2009; 74(2): 419-421. https://doi.org/10.1016/j.urology.2009.01.044 PMID: 19371938 Ciągła poprawa wyników okołooperacyjnych, patologicznych i związanych z nietrzymaniem moczu podczas 700 radykalnych prostatektomii z asystą robota. Zorn KC, Wille MA, Thong AE, Katz MH, Shikanov SA, Razmaria A, Gofrit ON, Zagaja GP, Shalhav AL Can J Urol. sierpień 2009; 16(4): 4742-4749. PMID: 19671227 ISSN: 1195-9479 Bezwęzłowe zamknięcie układu zbiorczego i miąższu nerki nowym szwem kolczastym podczas laparoskopowej częściowej nefrektomii świni. Shikanov S, Wille M, Large M, Lifshitz DA, Zorn KC, Shalhav AL, Eggener SE J Endourol. lipiec 2009; 23(7): 1157-1160. https://doi.org/10.1089/end.2009.0003 PMID: 19530906 Ratowanie schyłkowej fazy zaburzeń erekcji przy użyciu unaczynionej kości strzałkowej jako autologicznego implantu. Partridge J, Wille MA, Gottlieb LJ, Katz EE, Rapp DE, Bales GT Urologia. lipiec 2005; 66(1): 188-192. https://doi.org/10.1016/j.urology.2005.02.025 PMID: 15992896 Pierwotny czerniak złośliwy cewki moczowej. Katz EE, Suzue K, Wille MA, Krausz T, Rapp DE, Sokoloff MH Urologia. luty 2005; 65(2): 389-. https://doi.org/10.1016/j.urology.2004.09.002 PMID: 15708067
 

Zainteresowania badawcze:

Kamienie nerkowe, łagodna prostata, przerost urologii ogólnej
 
pl_PLPolish