Protokół czyszczenia opracowany przez badaczy Rush i hrabstwa w celu zwalczania CREoporne na karbapenemy Enterobacteriaceae — zmniejszyć liczbę przypadków superbakterii o 50 procent w szpitalach, w których ją testowano, zgodnie z Cook County Health.

Regularne czyszczenie pacjentów, u których zdiagnozowano CRE, specjalną chusteczką antyseptyczną oraz noszenie przez lekarzy fartuchów i rękawiczek podczas wizyt zmniejszyło rozprzestrzenianie się zarazka i ryzyko infekcji, powiedział dr Robert Weinstein, specjalista ds. choroba zakaźna specjalista powiatowej służby zdrowia.

CRE zwykle powoduje infekcje dróg moczowych, ale może być śmiertelne, jeśli infekcja rozprzestrzeni się do krwioobiegu, zabijając nawet połowę zakażonych, zgodnie z federalnymi Centrami Kontroli i Zapobiegania Chorobom.

Weinstein jest głównym badaczem w Epicentrum Oporności Antybakteryjnej i Zapobiegania Infekcjom CDC w Chicago, którego zadaniem jest opracowywanie sposobów walki z bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak MRSA, CRE i C. różnica.

CRE jest jednym z trzech opornych na antybiotyki zagrożeń bakteryjnych, które CDC uznało za pilne – to najwyższy ranking. CDC szacuje, że w kraju występuje około 9300 infekcji CRE rocznie. Nieco ponad 600 zakażonych umiera.

Protokół był testowany przez trzy lata w czterech długoterminowych szpitalach intensywnej terapii, które mają wyższy wskaźnik infekcji CRE, powiedział Weinstein.

„Ośrodki długoterminowej opieki doraźnej rozpowszechniały organizm w społeczności poprzez przenoszenie pacjentów” – powiedział dr John Jernigan, szef programu CDC Prevention Epicenters. „Są to bardzo obiecujące i zachęcające wyniki, które widzimy”.